Tips till dig som vill investera i Kina

25 mars, 2023

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Investera Mera

Kina har länge varit en av världens snabbast växande ekonomier och en marknad där det varit möjligt att göra väldigt lyckade investeringar. Kinas snabba ekonomiska expansion har inneburit att utländska företag har kunnat etablera sig på världens största inhemska marknad.

Olika förutsättningar i olika delar av Kina

För en svensk investerare är det viktigt att vara medveten om allt du inte kan ta samma saker för givna, som när du investerar i företag som framförallt verkar mot Europa eller USA.

Det är i många avseenden svårt att tala om Kina som en sammanhängande marknad. De flesta experter, inklusive oss från Investera Mera, brukar till exempel skilja aktier från fastlandskina och aktier i kinesiska företag med verksamhet förlagd till Hongkong, Macau och (naturligtvis) Taiwan. Eftersom det är väldigt olika förutsättningar för företagen och olika tillväxtprognoser. Företag inom techsektorn noterade på Hongkongbörsen har gått väldigt starkt historiskt men vi har också sett ras i närtid. Det är alltså en förhållandevis volatil marknad samtidigt som det kan finnas andra branscher med jämnare tillväxt.

Det kan vara en bra idé att fokusera på specifika branscher i en avgränsad del av Kina som du ser till att hålla bra inblick i.

Vilken typ av investering vill du göra?

Mycket fungerar annorlunda i Kina, det gäller både vilka risker du tar och vilka möjligheter som finns. Analysen kan göras utifrån vad för typ av investering det handlar om, då de har olika svårighetsgrad och kan kräva helt olika överväganden. Man kan dela in investeringar i Kina i följande kategorier:

Investeringar i enskilda bolag på de kinesiska börserna.
Internationella bolag som verkar mot den kinesiska marknaden.
Internationella bolag som placerat tillverkning eller utveckling i Kina.
Fonder med inriktning på den kinesiska marknaden.

Att investera i Kinafonder behöver inte vara svårare än att satsa på fonder med vilken annan inriktning som helst. Jämför fondens historiska avkastning med andra fonder. Om det ser bra ut och om du ser positivt på Kinas ekonomiska utveckling är det bara att satsa. Att investera i enskilda bolag vars verksamhet är inriktad på den inhemska marknaden i Kina har högst svårighetsgrad. Du som har mer allmänna kunskaper om en specifik bransch i Kina kan dock göra investeringar med rimlig risknivå och stora möjligheter till god avkastning. Som vanligt är det säkrare att satsa på en portfölj med flera bolag.

Gör en noggrann omvärldsanalys

Vid investeringar i |Kina kan du behöva ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och att det rådande världsläget påverkar stora aktörers vilja att investera i Kina. Om Kina skulle stärka sina band med Ryssland medan kriget i Ukraina pågår kan det få konsekvenser som inte är så lätta att överblicka. Flera stora fondbolag har redan fått frågor om hur de ser på framtida satsningar i Kina, av den här anledningen. Men det har ännu inte fått så stora konsekvenser. Om Kina, mot förmodan, skulle stödja Ukraina på ett aktivt sätt är det troligt att landet kommer att sanktioneras av EU och USA.

Under pandemin var regleringarna mycket påtagliga i delar av Kina. Det är ett exempel på hur den ekonomiska utvecklingen bromsat in som en följd av politiska beslut. Vi har också sett många exempel på hur Kinas regering gynnat marknader genom att främja kluster inom olika branscher eller genom stora infrastrukturella satsningar. Du som följer med i kinesisk politik kan skaffa dig ett bra utgångsläge för investeringar. Inte minst penningpolitiken kan ha en avgörande roll för kinesiska företag. Om kinesiska yen sjunker så är det naturligtvis mycket gynnsamt för företag i Kina som satsar på export.

Hur starkt den kinesiska regeringen går in för att stödja tillväxt har alltså stor betydelse för investerare. Kina styrs på ett sådant sätt att staten kan utöva ett kraftfullt inflytande över enskilda branscher. Jämfört med hur det fungerar i västvärlden.

Du som vill hålla dig uppdaterad kring omvärldshändelser och politiska beslut som påverkar möjligheten att göra goda investeringar i Kina kan till exempel läsa om de bästa investmentbolagen och följa vad ansedda The Economist publicerar om Kina.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.