Just nu pågår Kinas årliga parlamentssammanträde i Folkets stora hall i Peking, där Xi Jinping och hans nya utrikesminister Qin Gang hade några väl valda ord att säga om relationen med USA. (Bild: Bert van Dijk, CC BY-NC-SA 2.0 via Flickr)

Uppskruvad retorik mot USA från Xi Jinping och Kinas nya utrikesminister

8 mars, 2023

Just nu pågår Kinas årliga parlamentssammanträde, vars betydelse analyserades närmare i den senaste upplagan av Kinamedia nyhetsbrev.

Vid sidan av ministerutnämningar, en rad ekonomiska målsättningar och en samling nya lagar som förväntas stärka kommunistpartiets kontroll över samhället så hålls under mötet även flera intressanta tal och presskonferenser.

Exempelvis höll Kinas nya utrikesminister Qin Gang sin första presskonferens, under vilken han hade några väl valda ord att säga om den geopolitiska konflikten med Washington.

Om USA inte ändrar sitt beteende utan fortsätter på den inslagna ”felaktiga vägen”, menade Qin Gang, så finns det inga skyddsräcken som kan hindra konflikt och konfrontation mellan länderna.

Qin anklagade vidare USA för att falskt uppge att man inte är ute efter konflikt med Kina, samtidigt som man satsar allting på att ”omringa och undertrycka” Kina enligt ett nollsummespel på liv och död.

Tonen var något annorlunda gällande Kinas relation med Ryssland, som den nya utrikesministern menar ”utgör ett gott exempel” för internationella relationer.

Qin Gang beskrev Kina och Rysslands samarbete som en drivande kraft för omvärlden. Det strategiska partnerskapet länderna emellan kommer enligt utrikesministern sannolikt ”gå från klarhet till klarhet”, och dessutom förbättras i takt med att omvärlden blir mer instabil.

Detta följer på snarlika kommentarer från Xi Jinping dagen innan, som bland annat Wall Street Journal påpekar var ovanligt raka i sin kritik mot USA:

Chinese leader Xi Jinping issued an unusually blunt rebuke of U.S. policy on Monday, blaming what he termed a Washington-led campaign to suppress China for recent challenges facing his country.

“Western countries—led by the U.S.—have implemented all-round containment, encirclement and suppression against us, bringing unprecedentedly severe challenges to our country’s development,” Mr. Xi was quoted by state media as saying on Monday.

Mr. Xi’s comments marked an unusual departure for a leader who has generally refrained from directly criticizing the U.S. in public remarks—even as his decadelong leadership has demonstrated a pessimistic view of the bilateral relationship.

Xi Jinpings budskap var alltså att västvärlden, ledda av USA, ägnar sig år en omfattande inringning av Kina för att hålla nere och förtrycka landet.

New York Times framhåller dock hur just denna harrang verkar ha varit riktad mot en inhemsk publik. Partitidningen Folkets dagblad återgav nämligen talet på förstasidan, medan den statliga nyhetsbyrån Xinhua helt utelämnade just dessa delar i en engelsk version av samma text.

Oavsett vilket så upprepade alltså den nya utrikesministern Qin Gang budskapet dagen därpå, samtidigt som han hyllade landets allt närmare relation med Ryssland.

Den uppskruvade retoriken är ytterligare ett tecken på att ingen förbättring är att vänta i den ansträngda relationen Kina-USA. Som Bill Bishop understryker i sitt nyhetsbrev Sinocism, har argumentet ”konflikten är USA:s fel så därför måste de ta första steget” inga som helst möjligheter att vinna gehör i Washington.

Omvänt så finns det heller ingenting som tyder på att Peking kommer ta första steget till försoning för att USA motsätter sig dess framfart.

Tvärtom så kommer attityden mot USA sannolikt att hårdna ytterligare inom hela det kinesiska systemet, efter att kommentarerna från Xi Jinping och Qin Gang kablats ut via statliga tidningar och tv-kanaler.

Så sent som i december, när Qin Gang utsågs till utrikesminister, sågs detta av många välvilliga analytiker som ett tecken på att Kina ville förbättra relationen med USA eftersom han tidigare varit ambassadör i Washington:

Men vid sin första presskonferens drar den nya ministern istället jämförelser mellan att förse Taiwan och Ryssland med vapen:

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop