Kinesiska myndigheter godkände i fjol nya kolkraftverk med en kapacitet sex gånger större än hela den resterade världen tillsammans. (Bild: Brett Arnett, CC BY-NC-SA 2.0 via Flickr)

Kina godkände två nya kolkraftverk i veckan 2022

En ny rapport från forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air (CRECA) i Helsingfors visar hur kinesiska myndigheter under fjolåret godkände byggnationen av mer kolkraft än något år sedan 2015. Totalt handlar det om kolkraft med en kapacitet av 106 gigawatt, vilket enligt CRECA motsvarar två stora kolkraftverk i veckan.

Detta utgör mer än en fyrdubbling jämfört med året innan; 2021 godkändes endast 23 gigawatt ny kolkraft i Kina. De 106 gigawatten kolkraft som fick grönt just av kinesiska myndigheter är dessutom sex gånger mer än vad hela den övriga världen godkände under 2022.

CRECA framhåller förvisso att det inte är säkert att alla kolkraftverk som godkänts de facto materialiseras. Men samtidigt påbörjades i fjol byggnationen av kolkraft med en kapacitet av 50 gigawatt, vilket var mer än en fördubbling från året innan.

Flera av de nya kolkraftverken som började byggas i fjol fick sina ansökningar hanterade snabbare än vanligt, så att byggarbetet kunde starta bara månader efter att ansökan lämnades in.

Nedan följer två diagram från CRECA:s nya rapport, som kan läsas i sin helhet via organisationens hemsida.

Karta över ny kolkraft i Kina under fjolåret – samt det fåtal kolkraftverk som tagits ur bruk.
Kolkraftens utveckling i Kina i fjol – jämfört med hela den övriga världens.

Bland andra Wall Street Journal uppmärksammar vidare hur Kinas kolanvändning i fjol ökade med 4,3 procent.

Tidningen understryker hur ökningen är större än väntat med anledning av att den ekonomisk tillväxte under fjolåret hölls tillbaka av nolltoleransen mot Covid-19.

Som jag skrev i Kinamedia nyhetsbrev #156 så var 2022 även första gången sedan 2005 som Kinas kolanvändning ökade mer än vad landets ekonomi växte.

Wall Street Journal varnar vidare för att trenden av ökade kinesiska utsläpp kan fortsätta i takt med en snabbare ekonomisk tillväxt efter att nolltoleransen mot Covid-19 övergivits.