Antalet anställda inom den globala spelutrustningsindustrin från 2005 till 2012.

Den Ekonomiska Fördelen med en Reglerad Lokal Online Spelmarknad

20 februari, 2023

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Link Juice

Den svenska spelmarknaden har under de senaste åren genomgått flera förändringar för att minska de negativa effekterna av spel på samhället. En av dessa förändringar är att reglera den lokala online spelmarknaden. Genom att göra detta finns det flera ekonomiska fördelar som kan hjälpa till att stärka den svenska ekonomin och skapa en bättre upplevelse för spelarna. I den här artikeln kommer vi att titta på några av dessa fördelar i detalj.

Ökad skatteintäkt

En reglerad online spelmarknad kan ge en betydande ökning av skatteintäkterna till den svenska staten. Genom att införa en skatt på spelinkomster kan staten få en ny inkomstkälla som kan användas för att finansiera olika projekt och tjänster. Enligt den svenska spelmyndigheten omsatte den svenska spelmarknaden 2020 cirka 24,8 miljarder kronor, varav endast cirka 13,7 miljarder var reglerade. Det betyder att det finns en stor andel av spelmarknaden som inte betalar någon skatt till staten. Genom att reglera hela marknaden kan staten öka sina skatteintäkter markant.

En annan viktig faktor är att en reglerad marknad kan hjälpa till att minska den svarta spelmarknaden. Enligt forskning från H2 Gambling Capital, en konsultfirma specialiserad på spelindustrin, kan så mycket som 40 procent av den totala spelomsättningen i Sverige ske på den svarta marknaden. Det innebär att det finns en betydande inkomstkälla som går förlorad för staten. Genom att reglera hela marknaden kan man minska den svarta marknaden och öka skatteintäkterna samtidigt.

Skapar arbetstillfällen

En växande spelmarknad kan ha en positiv effekt på sysselsättningen inom spelindustrin. Genom att locka fler spelare till marknaden kan fler arbetstillfällen skapas på olika områden inom branschen. Detta kan innebära nya möjligheter för personer med olika bakgrund och kompetenser att få jobb inom spelutveckling, kundsupport, marknadsföring och andra områden som är viktiga för en växande spelmarknad. Dessutom kan en ökad konkurrens mellan operatörerna innebära en möjlighet för företag att investera i sin personal och förbättra sina tjänster, vilket kan leda till fler arbetstillfällen på lång sikt. Detta skapar en win-win-situation för både spelare och spelindustrin och bidrar till en positiv ekonomisk tillväxt.

Enligt en rapport från H2 Gambling Capital sysselsatte den svenska spelmarknaden 2019 cirka 6 800 personer. Dessutom kan en ökad efterfrågan på andra tjänster, såsom marknadsföring och webbutveckling, leda till att fler arbetstillfällen skapas inom andra branscher också.

Live casino upplevelser

En reglerad online spelmarknad kan också ge spelarna en bättre upplevelse genom att erbjuda live casino. Detta är en funktion som möjliggör för spelarna att spela mot riktiga dealers i realtid. Det ger spelarna en mer autentisk upplevelse av spelandet och kan öka spelarnas tillfredsställelse. Detta kan leda till ökad lojalitet bland spelarna och därmed öka intäkterna för företagen.

Minskar risken för bedrägeri

En av de största riskerna med en oreglerad spelmarknad är risken för bedrägeri. Spelare kan luras av oseriösa aktörer som inte har några som helst incitament att betala ut vinster. En reglerad spelmarknad minskar denna risk genom att kräva att alla operatörer uppfyller strikta säkerhetsstandarder och följer tydliga regler och bestämmelser.

Genom att införa krav på licensiering, transparens och tillsyn kan man skapa en trygg och säker spelmarknad för spelarna. Reglerade operatörer måste följa bestämmelser för att skydda spelarnas personliga information och se till att alla transaktioner är säkra och skyddade. Dessutom måste de följa regler för att säkerställa att alla spel är rättvisa och slumpmässiga, vilket minskar risken för bedrägeri och manipulering av spelresultaten.

Skyddar spelarna

En annan fördel med en reglerad online spelmarknad är att det kan skydda spelarna. Det kan innefatta allt från att säkerställa att spelarna är över 18 år till att skydda spelare från skadligt spelbeteende. Genom att införa verktyg för ansvarsfullt spelande, såsom tidsbegränsningar och insättningsgränser, kan spelare skyddas från att utveckla spelberoende. Dessutom kan reglerade speloperatörer erbjuda support och hjälp för spelare som har problem med sitt spelande. Detta skapar en trygg och säker spelupplevelse för alla.

Ökad konkurrens

Genom en reglerad marknad kan man också uppmuntra till ökad konkurrens mellan olika operatörer. Detta kan leda till bättre erbjudanden och bonusar för spelarna, eftersom operatörerna måste konkurrera om spelarnas uppmärksamhet. Detta kan också innebära att operatörerna behöver förbättra sina tjänster och spel för att överleva i en konkurrensutsatt marknad. Detta kan bidra till en högre kvalitet på tjänsterna och en bättre spelupplevelse för spelarna.

Skapar en trygg och säker spelmarknad

En spelmarknad som är trygg och säker är en prioritet för alla som spelar. Genom att sätta upp strikta regler och bestämmelser kan man skydda spelarna från oseriösa aktörer som vill utnyttja dem. Detta kan skapa en miljö där spelare kan känna sig skyddade och trygga när de spelar. Dessutom kan operatörer som erbjuder säkra betalningsmetoder och personlig informationsskydd ge spelarna den säkerhet de behöver för att känna sig trygga i sin spelupplevelse.

Möjliggör för utveckling av nya spel

Möjligheten att utveckla nya och spännande spel är en dröm för varje spelutvecklare. Men denna dröm kan endast förverkligas på en trygg och säker spelmarknad. En reglerad online spelmarknad erbjuder en stabil plattform för spelutvecklare att investera sin tid och kreativitet i nya idéer.

Med vetskapen om att spelmarknaden är pålitlig och stabil, kan spelutvecklare känna sig mer motiverade att ta risker och skapa nya och spännande spelupplevelser. Detta kan leda till en explosion av kreativitet och nya innovationer inom spelbranschen.

Stärker den svenska ekonomin

Genom att öka skatteintäkterna och skapa arbetstillfällen kan man bidra till en ökad ekonomisk tillväxt och stärka den svenska ekonomin.

En ökad skatteintäkt kan bidra till att finansiera olika projekt och tjänster inom staten, vilket kan i sin tur bidra till en stabilare och mer hållbar ekonomi. Dessutom kan ökade skatteintäkter minska statens budgetunderskott och bidra till en förbättrad ekonomisk situation.

Bidrar till en positiv samhällsnytta

Att skapa en ansvarsfull och säker spelmarknad kan bidra till en positiv samhällsnytta. Genom att minska de negativa effekterna av spel på samhället och främja en balanserad spelkultur, kan man skapa en miljö där både spelare och samhälle kan dra nytta av en hållbar marknad. Dessutom kan ökade skatteintäkter användas för att finansiera viktiga projekt och förbättra samhällstjänster. Genom att fokusera på ansvarstagande och transparens kan man skapa en win-win-situation för alla parter och på så sätt skapa en bättre framtid för samhället som helhet.

Skapar en rättvis spelmarknad

Genom att ha gemensamma regler och bestämmelser kan man se till att alla operatörer följer samma standarder och att ingen har någon orättvis fördel gentemot de andra. Detta skapar en miljö där spelarna kan känna sig trygga och säkra i vetskapen om att de spelar på en rättvis marknad där alla har lika chans att vinna. Detta skapar också en sund konkurrens och stimulerar till innovation och förbättringar inom branschen. Med en rättvis spelmarknad kan spelarna känna sig säkra på att deras spelande är rättvist och ansvarsfullt, vilket leder till en mer positiv och tillfredsställande spelupplevelse.

Ger spelare tillgång till en säker och pålitlig plattform

Genom att införa regleringar på den digitala spelmarknaden kan spelare uppleva en trygg och pålitlig miljö. Förutom den självklara fördelen av att spela på en säker plattform, kan reglerade operatörer också erbjuda högkvalitativ kundsupport och hjälp för spelare som behöver det.

Säkerheten hos spelarens personliga information är en hög prioritet för reglerade operatörer, vilket innebär att strikta säkerhetsstandarder och säkra betalningsmetoder används för att skydda den. På så sätt kan spelare fokusera på sin spelupplevelse utan oro för bedrägeri eller stöld av personlig information.

Ökar turismen

Turismen kan få en betydande skjuts framåt om online-spelmarknaden regleras i Sverige. Vår nation är redan välkänd för sin enastående spelindustri och med en reglerad marknad kan vi ytterligare höja vårt anseende bland utländska spelare. Den reglerade marknaden kan också öppna dörrar för svenska speloperatörer och utvecklare att synas ännu tydligare i utlandet, vilket i sin tur kan göra Sverige till en ännu mer eftertraktad speldestination. Detta kan leda till fler arbetstillfällen och en stärkt ekonomi för vårt land.

Sammanfattningsvis är en reglerad online spelmarknad en viktig faktor för att minska de negativa effekterna av spel på samhället. Genom att införa regler och bestämmelser kan man skapa en trygg och säker spelmarknad för spelare, samtidigt som man bidrar till en ökad skatteintäkt och skapandet av arbetstillfällen. Dessutom kan en reglerad marknad öka konkurrensen, möjliggöra för utveckling av nya spel och bidra till en positiv samhällsnytta. Med en växande och reglerad online spelmarknad kan Sverige fortsätta att vara en ledande speldestination i världen samtidigt som man stärker den svenska ekonomin och skapar en trygg och ansvarsfull spelupplevelse för alla.

Go toTop