Kina påverkar världens elpriser på flera sätt

10 januari, 2023

OBS: Artikeln är skriven av Rebecca Solberg

I dag är det ju knappast någon som ifrågasätter det faktum att vi i Sverige påverkas av det som händer utanför våra gränser. Kina kan tyckas vara så långt borta men visst har detta land stort inflytande även på svenska elpriser.

När du är på jakt efter det bästa elbolaget så kommer du inte att kunna räkna bort Kinas inflytande på din elräkning. Kina är en av de största ekonomierna i världen med stort inflytande på all ekonomi och handel samtidigt som landet är en stor aktör på den globala energimarknaden.

Vi tar en titt på några sätt som Kina påverkar världens elpriser på…

Tillverkning av solpaneler

Kina är världens största producent av solpaneler och står för över 60 % av den globala marknaden inom detta område. Produktionen av solpaneler har ökat rejält de senaste åren. Detta tack vare statliga subventioner och investeringar i branschen då det finns ett stort intresse för energi och miljö från våra myndigheters sida.

Även i Sverige så kan vi se att intresset för solpaneler och begäran om bygglov för dessa ökar. Den ökade produktionen av solpaneler har lett till en minskning av kostnaden för solenergi vilket gör den mer överkomlig och konkurrenskraftig med traditionella energikällor.

Vi kan också se i Sverige att elbolag erbjuder möjligheten att sälja el på detta vis. Så den som har solpanel kan alltså få en lägre elräkning under soligare perioder. Det hänger tätt ihop med Kinas produktion av billigare solceller för privatbruk!

Tillverkning av batterier i Kina

Kina är också världens största tillverkare av batterier som är en kritisk komponent i elfordon. När efterfrågan på elbilar fortsätter att växa förväntas produktionen av batterier öka. Detta är också något som kan pressa ner kostnaderna för elbilar och göra dem mer tillgängliga för konsumenterna.

Bättre batterier är också något som kan leda till lägre elkostnader för slutkonsumenten. Hybridbilarna har ju varit ett direkt exempel på hur denna teknik tillverkad i Kina har påverkat hushåll med lägre priser för energikonsumtionen i samband med bilkörande.

Samtidigt får vi vara medvetna om att det ännu inte finns någon vattentätt lösning för hur kasserade batterier ska hanteras. När det första batteriet inte längre går att fortsätta ladda så krävs det ju ett nytt för att elfordonet fortsatt ska kunna användas. Det innebär fortfarande en stor kostnad för att inte tala om problemet med själva avfallet i form av äldre batterier som kasseras.

Investeringar i förnybar energi

Kina har gjort betydande investeringar i förnybar energi. Särskilt i vind- och solenergi. Landet har satt upp ambitiösa mål för produktion av förnybar energi och dessa investeringar har bidragit till att sänka kostnaderna för förnybar energi. Det kan göra den här typen av energi mer konkurrenskraftigt med fossila bränslen.

Kolproduktion är fortfarande stort i Kina

Trots landets investeringar i förnybar energi är Kina fortfarande starkt beroende av kol för elproduktion. Kina är världens största producent och konsument av kol. Landets politik och åtgärder på kol-marknaden har en betydande inverkan på den globala elprissättningen.

Summering

Vi kan alltså se att Kina på flera olika sätt är med och påverkar våra elpriser. Inte bara på så vis att de jobbar med teknik för förnybar energi. Kinas politik har ett finger med i spelet och är något som diskuteras av politiker såväl som analytiker. Därmed kan vi konstatera att dagens och framtida energipolitik hänger tätt samman med vad som händer i Kina.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop