Taiwans president Tsai Ing-wen - flankerad av William Lai som sannolikt blir DPP:s presidentkandidat vid valet om ganska exakt ett år - passade här i sitt nyårstal på att i sitt nyårstal ge Peking en pik för det kaos som hanteringen av Covid-19 har orsakat i Kina. (Bild: 總統府, CC BY 2.0 via Flickr)

Taiwan erbjuder Kina hjälp att hantera Covid-19

2 januari, 2023

Nyårstalen på båda sidor av Taiwansundet ger ofta upphov till oro för det kommande året. Minns väl januari 2019, då Xi Jinping hotfullt framhöll militära insatser som ett alternativ för att bringa Taiwan under Peking styre, samtidigt som Tsai Ing-wen avfärdade en förening med Kina som omöjlig och istället uppmanade regimen att vara modig nog att utveckla landet i en demokratisk riktning.

Detta år var tonen om inte försonlig så i alla fall mindre mindre fientlig, och innehöll dessutom en ordentlig trollning från den taiwanesiska presidenten.

Under gårdagens nyårstal erbjöd Tsai Ing-wen nämligen att förse Peking med ”nödvändig hjälp” för att hantera den snabba spridningen av Covid-19, i syfte att låta så många som möjligt av Kinas invånare åtnjuta ett säkert och hälsosamt nytt år.

Taiwan är ett av de länderna i världen som har lyckats bäst med att ta sig genom pandemin utan vare sig höga dödstal eller en stagnerande tillväxt. Istället har ekonomin sedan 2019 gått ännu starkare än åren dessförinnan, mycket tack vare att man lyckades hålla exportindustrin igång utan avbrott.

Kina fortsätter tvärtom att ha stora problem sedan myndigheterna av allt att döma utan några större förberedelser i början av december meddelade slopandet av en rad restriktioner vilket i princip innebar att den tidigare så strikta nolltoleransen mot viruset övergavs så gott som över en natt.

Som en konsekvens så fortsatte både krematorier och sjukhus att vara överfulla även under nyårshelgen. Något som bland annat beror på mindre effektiva vaccin som dessutom har låg täckning, samt att investeringar under de senaste tre åren gått till masstestning och karantän snarare än vaccinering eller akutplatser vid sjukhusen.

Vidare sade Tsai i sitt nyårstal att Kinas kraftigt ökade militära aktivitet kring Taiwan är ”ohjälpsam” för relationerna mellan de båda sidorna. ”Krig har aldrig varit ett alternativ för att lösa problem”, sade hon och fortsatte: ”Endast dialog samarbete, och en gemensam målsättning att främja regional stabilitet och utveckling kan få människor att känna sig säkra och lyckliga”.

Vid sidan av dessa ganska så standardiserade diplomatiska ordval, påpekade Tsai även hur hon lade märke till en ”mjukare ton” i Xi Jinpings nyårstal.

Det enda Xi nämnde om Taiwan i sitt nyårstal – som hölls dagen innan, alltså på nyårsafton – var att folken på båda sidor av Taiwansundet tillhör en och samma familj, varpå han uttryckte sina förhoppningar att ”landsmännen” på båda sidor av detta sund kommer arbeta tillsammans för enighet och den kinesiska nationens varaktiga välstånd.

Istället fokuserade en stor del av talet på Covid-19. Men snarare att tala om eventuella brister i hanteringen av viruset, så framhöll Xi hur Kinas vetenskapligt baserade hantering har överkommit stora svårigheter genom att prioritera människors liv och hälsa.

Han sade sedan att Kina nu befinner sig i ”en ny fas” i hanteringen av Covid och att stora utmaningar kvarstår, vilket kräver extra uthållighet och solidaritet innan viruset kan besegras.

Bland andra The Guardian menar att en stor del av talet ägnades åt att ”rädda ansiktet” på Xi, då såväl de plötsliga lättnaderna av restriktioner som det efterföljande kaoset riskerar ha försvagat han anseende:

Questions about why the country clung so long to zero-Covid, at such heavy cost, and did so little to prepare for opening up are likely to undermine Xi, even if the damage to his authority isn’t visible beyond the walls of the secretive leadership compounds.

“The fact that the CCP’s posture towards the pandemic has now completely reversed after a popular uprising can only mar Xi Jinping’s carefully cultivated air of infallibility,” said Orville Schell, director of the centre on US-China relations at the Asia Society in New York.

“Xi is virtually immune from public expressions of criticism within China,” he added. “But my Chinese friends are all shaking their heads in incredulity at the contrariness of Xi’s policies.”

Samma dag som Xi Jinping höll sitt nyårstal och krematorierna fortsatte gå på högvarv, så rapporterade Kina ett nytt dödsfall från Covid-19.

Sammantaget gav den officiella siffran på nyårsafton vid handen att 5 249 kineser dött av viruset sedan pandemins utbrott, samtidigt som myndigheterna förnekar att man avsiktligt underrapporterat antalet döda.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.