Notarius publicus och apostille: Viktiga tjänster vid legalisering av dokument

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Alla Visum

Notarius Publicus och apostille är två viktiga tjänster som kan hjälpa individer och företag att legalisera sina dokument för användning utomlands. Notarius Publicus är en notarie som är auktoriserad att autentisera juridiska handlingar, medan en apostille-stämpel verifierar äktheten av handlingar för användning i länder som har skrivit under Haagkonventionen.

Notarius publicus

Notarius Publicus är en licensierad notarie som är auktoriserad att intyga äktheten av juridiska dokument såsom kontrakt, handlingar, fullmakter och andra juridiska dokument. En notarius publicus har bland annat till uppgift att verifiera undertecknarens identitet, bekräfta att dokumentet är frivilligt undertecknat och säkerställa att innehållet i dokumentet är korrekt.

Notarius Publicus-tjänster krävs ofta för juridiska dokument som är avsedda att användas utomlands. Detta beror på att många länder kräver att juridiska dokument är attesterade eller autentiserade av en notarius publicus för att anses giltiga.

Apostille

En apostille-stämpel är ett certifikat som utfärdas av notarius publicus och verifierar äktheten av ett juridiskt dokument. Apostille-stämpeln bifogas originalhandlingen och intygar att dokumentet är äkta samt att signaturen och sigillen på dokumentet är äkta. Detta certifikat är nödvändigt för dokument som är avsedda att användas i länder som har skrivit under Haagkonventionen.

Haagkonventionen från år 1961 är ett internationellt fördrag som har ratificerats av över 100 länder. Konventionen syftar till att förenkla legaliseringen av handlingar för användning utomlands, och apostille-stämpeln erkänns som den enda form av autentisering som behövs för handlingar som utfärdats i ett konventionsland och avsedda att användas i ett annat konventionsland.

Notarius publicus- och apostille-tjänster i Sverige

I Sverige utses notarius publicus av Länsstyrelsen. Dessa har bland annat till uppgift att verifiera undertecknarens identitet och att intyga handlingens äkthet. Sedan 1 januari 2005 är det endast notarius publicus som får utfärda apostille.

Sammanfattning

Tjänsterna som notarius publicus tillhandahåller, däribland apostille, är viktiga för privatpersoner och företag som vill legalisera sina dokument för användning utomlands. Dem säkerställer att dokumenten är autentiska, giltiga och juridiskt bindande i de länder där de är avsedda att användas. Det är viktigt att vara medveten om kraven för legalisering av dokument i varje land och att skaffa de nödvändiga intygen från auktoriserade notarius publicus.