Flerfaldiga fördelar med en jordfelsbrytare

OBS: Denna artikel är skriven av Peter Flores

I elektriska installationer med hög jordimpedans används en säkerhetsanordning som kallas jordfelsbrytare för att skydda mot elektriska stötar. Den övervakar den elektriska utrustningens metallhöljen för att upptäcka små ströspänningar och stänger av kretsen om en skadlig spänning upptäcks. Nya installationer, som ersätter jordfelsbrytare (RCD, RCCB eller GFCI) som direkt upptäcker läckström, har ersatt den tidigare vanliga metoden.

Jordfelbrytarens funktioner

En jordfelsbrytare är en säkerhetsanordning vars främsta syfte är att förhindra stöt när elektriska installationer har hög jordimpedans. Denna strömbrytare upptäcker små ströspänningar ovanpå den elektriska apparaten med ett metallhölje, och om en farlig spänning upptäcks bryter den kretsen. ELCB:s primära mål är att förhindra skador från elektriska stötar på både människor och djur.

Driften hos en jordfelsbrytare

En elektrisk felbrytare är en särskild typ av relä som har huvudförsörjningen av byggnader ansluten genom sina kopplingskontakter. När ett jordläckage upptäcks bryter denna brytare strömmen.

Detta gör det möjligt att upptäcka felström från jordkabeln i den skyddade armaturen till den strömförande kabeln. Om tillräcklig spänning läggs på brytarens sensorspole kommer den att stänga av strömmen och förbli avstängd tills den återställs manuellt. Felströmmar upptäcks inte av en ELCB som känner av spänning.

Anslutning av en jordfelsbrytare

När en ELCB används ändras jordkretsen; anslutningen till jordstången accepteras genom ELCB genom att ansluta till dess två jordterminaler. Den ena ansluts till jordstången eller en annan typ av jordanslutning och den andra till lämplig skyddande jordkretsledare (CPC). Som ett resultat av detta kan jordkretsen passera genom ELCB:s avkänningsspole.

En jordfelsbrytare finns i två typer – en spännings-ELCB och en ström-ELCB.

Spänningsjordläckage brytare

Driftsmekanismen för spänningsjordfelsbrytaren är mycket okomplicerad. För att förhindra jordläckage är reläspolens ena terminal kopplad till apparatens metallkropp och den andra terminalen är direkt kopplad till jorden.

En spänningsdifferens måste uppstå mellan termineringen av spolen som är ansluten till apparatens kropp och jord om ett isoleringsfel inträffar eller om den spänningsförande fasledningen träffar apparatens metallkropp. Reläspolen upplever ett strömflöde på grund av denna spänningsdifferens.
Spänningsdifferensen måste överstiga ett fastställt tröskelvärde innan den ström som flyter genom reläet är tillräcklig för att utlösa den tillhörande brytaren och stänga av strömmen till utrustningen.

Fördelarna med ELCB

* Hjälper till att förhindra elektriska stötar.
* Mindre känslig och snubblar inte lika ofta över sig själv.
* Mer prisvärda

Strömjxordläckage brytare

R Jordfelsbrytare eller strömfelsbrytare (RCCB) En annan form av jordfelsbrytare som stänger av kretsen när den upptäcker en läckström är strömfelsbrytare, som ibland kallas RCD (Residual Current Device) eller RCCB (Residual Current Circuit Breaker).

Det är strömdifferensen mellan fas- och neutrallinjerna som driver den. När strömmen sipprar från fasledningen blir skillnaden synlig. RCCB kan därför erbjuda skydd mot alla typer av strömläckage.

Fördelarna med ström ELCB

* När strömmen läcker från något område i kretsen stänger RCCB av strömmen.
* När det gäller skydd mot elektriska stötar är den mycket pålitlig.
* Jämfört med spänningen ELCB är den mycket känsligare.
* Den kontrollerar ständigt restströmmen och bryter omedelbart när den överskrider den nominella gränsen.
* Den behöver inte vara ansluten till jorden.

Köp elektrisk felströmbrytare av en expert

En elektrisk felbrytare är en viktig elektronisk komponent. När du köper den ska du därför välja en expert på området. Du kan surfa på nätet för att hitta rätt leverantör. Kontakta dem via deras e-post eller telefonnummer som finns på deras webbplats.