Power BI vs Excel – vad är skillnaden?

1 juni, 2022

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Learnesy

Nu om dagen samlas en stor mängd data in varje sekund. Analysen av denna enorma data kan spela en nyckelroll för att fatta viktiga affärsbeslut som kommer att leda till företagets framgång. En mängd olika verktyg finns tillgängliga för att analysera denna enorma data. Att välja rätt verktyg för att utföra en dataanalysuppgift snabbt och korrekt har stor betydelse. Två av de mest populära dataanalysverktygen är MS Excel och Power BI är två av de mest populära dataanalyserna.

PowerBI programvara

Fördelar:

• PowerBI-programvaran används för att göra visuellt tilltalande rapporter enkelt och snabbt.
• Det är ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa interaktiva instrumentpaneler som enkelt kan delas mellan användare.
• Power BI är ett affärsanalysverktyg.
• Den kan länka till ett brett utbud av datakällor för att förvandla orelaterade data till interaktiva insikter.
• Power BI är lämplig för datamodellering, anpassad utveckling och realtidsanalys.
• Den är idealisk för instrumentpaneler, varningar, KPI:er och visualisering, inklusive att analysera dina data visuellt.
• PowerBI erbjuder snyggare rapporter jämfört med Excel. Den erbjuder avancerade funktioner i korsfiltrering mellan diagram.
• Datum kan uppdateras i PowerBI. PowerBI erbjuder mer högnivåanalys. Rapporter är tillgängliga för ett brett spektrum av läsare med varierande grad av förståelse.
• PowerBI är ett avancerat analysverktyg med ett stort antal funktioner för att analysera data. PowerBI är fokuserat på dataintag och att bygga potentiellt komplexa datamodeller. I PowerBI kan separata tabeller relateras till varandra. Den kan hantera större datamängder och att dela data och rapporter är mycket flexibelt. Anpassad instrumentpanel kan byggas i PowerBI.
• Snabbare bearbetning är möjlig med tabell, graf och filtrering. Den mest kraftfulla användningen av PowerBI är för visualiseringar och delning av instrumentpaneler. Den använder DAX-språk för att fråga datamodell. Powerquery är en mycket bra idé för att förenkla rensning och crunching av många datakällor.

Begränsningar:

• PowerBI-tabeller kan inte visa duplicerade tabeller.
• Det är inte praktiskt för rapporter i tabellform.

Slutsats:

PowerBI är mer kraftfullt och lättanvänt verktyg jämfört med MS Excel.

Microsoft excel

Fördelar med Microsoft Excel:

• Microsoft Excel är ett program som används för dataanalys, matematiska operationer, dataorganisation genom att använda ett kalkylarkssystem.
• Microsoft Excel är ett kalkylprogram och det lagrar data i form av rader och kolumner.
• Excel kan organisera stora mängder data och förstå datamönster.
• Den kan skapa kalkylblad för att avbilda en data och kan utföra beräkningar på data på basis av formler.
• Excel-tabeller kan visa dubbletter av tabeller.

Begränsning:

• Excel erbjuder inte nyare diagram och de kan inte kopplas till datamodellen. Det är bättre på att hantera rapporter i tabellform.
• Excel-rapporter är mindre eleganta jämfört med PowerBI.
• Excel tillhandahåller inte avancerad korsfiltrering mellan diagram.
• Den tillåter inte uppdatering av instrumentpanelen och ger enkel analys jämfört med PowerBI.
• Excel-rapporter är tillgängliga för begränsade användare.
• Excel fokuserar på strukturerade och enkla datamodeller.
• I Excel är det svårt att relatera separata tabeller till varandra.
• Den kan hantera begränsad datauppsättning och datasetet och rapporterna är inte så flexibla.
• Bearbetningshastigheten för tabell, graf och filtrering är långsam.
• Den använder MDX-språk för att fråga datamodell.
• Excel-program är svårare att använda jämfört med PowerBI.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.