Bild från Hongkongs internationella flygplats, där trafiken minskat drastiskt under pandemin. Nu börjar den dock fyllas på med det växande antal av stadens invånare som planerar att flytta därifrån. (Bild: Mk2010, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Talangflykt från Hongkong

Tack vare politiska rättigheter och vänligt företagsklimat, så har Hongkong alltid varit lite av en regional magnet. 1961-2019 har växte stadens befolkning i princip varje år och gick från 3,2 miljoner till 7,5 miljoner invånare.

Men de senaste åren har trenden vänt. 2020 såg Hongkong en nettoutflyttning på 93 000 invånare, och i fjol på ytterligare 23 000.

Utflyttningen tillskrivs ofta en kombination av den nya repressiva säkerhetslagen som infördes sommaren 2020, samt den på många vis misslyckade hanteringen mot Covid-19 som innehöll såväl bland strängaste restriktionerna som de högsta dödstalen bland infekterade patienter i hela världen.

Mycket tyder på att utflyttningen kommer bli ännu större i år, när många länder har hävt en rad restriktioner som gör resande och flytt enklare. Enligt stadens myndighet för migration lämnade omkring 50 000 invånare Hongkong bara under de två första veckorna i mars, vilket var ungefär samma antal som stadens årliga tillväxt genom inflyttning 2015-2019.

Utflyttningen består delvis av utländska medborgare som av olika anledningar lämnar ett Hongkong där kommunistpartiets inflytande växt sig betydligt starkare på senare år. Men det är i ännu större utsträckning invånare som är födda och uppvuxna i Hongkong, som har beslutat sig för att lämna en stad de inte längre känner igen. Och de som ser sig om efter ett nytt hem har gott om alternativ.

Över 100 000 invånare i Hongkong med en särskild sorts brittiska pass som utfärdas till territorier utanför Europa har ansökt om att flytta till Storbritannien sedan denna process förenklades med anledning av den nationella säkerhetslagen.

Likaledes upplever kanadensiska myndigheter – som också underlättat för stadens invånare att flytta till Kanada – just nu ”en boom” i migrationen från Hongkong, även om nivåerna fortfarande är lägre än i Storbritannien.

CNBC pratar med en av stadens invånare som menar att utflyttningen snabbats på av de stränga reglerna kring Covid-19, där Hongkong i stor utsträckning har imiterat Kina i hopp om att gränsen till fastlandet ska kunna öppnas så fort som möjligt:

“In the last couple of years people have thought about leaving, but in the last six months there’s been an absolute mass exodus,” said Pei C., who has lived in Hong Kong for 17 years. She asked to be identified with her last initial because of sensitivities surrounding the topic in Hong Kong.

The trigger, she said — one echoed by numerous people who spoke to CNBC for this story — was the highly-publicized policy that separated Covid-positive children from their parents earlier this year.

Framför allt har Hongkong varit en regional magnet för talang och resurser, inte minst inom områden som bank och finans.

Men lockdowns och karantänregler har även drabbat många bolags möjlighet att driva sin verksamhet i Hongkong, samtidigt som kinesiska myndigheters ökade inflytande skapar framtida oro för näringslivets villkor. Därför har Singapore blivit en populär alternativ destination för aktörer inom ovanstående sektorer, eller områden som juridik och rekrytering.

Redan i mars visade en undersökning av europeiska handelskammaren att hälften av dess medlemsföretag planerar att helt eller delvis lämna Hongkong, med åtgärderna mot Covid-19 som en av de främsta anledningarna till detta, rapporterade bland andra Nikkei Asia:

Nearly half of European companies in Hong Kong are looking to move out of the city this year, at least partially, according to a new survey on the impact of government pandemic controls.

According to the survey of 260 affiliates of national chambers under the umbrella of the European Chamber of Commerce in Hong Kong, 25% of respondents plan to fully relocate, 24% intend to partially depart and another 34% are unsure whether they will stay. Only 17% indicated no intention to shift operations.

To align with China’s own policies, Hong Kong has stuck to some of the world’s most restrictive travel controls even as many nations in Asia and elsewhere are opening their borders.

För utländska yrkesverksamma med familj i staden spelar oron för utbildningen en stor roll. Det gäller såväl stängningar av skolor under pandemin, som Kinas ökade påverkan av läroplanerna vid Hongkongs skolor.

Japan, Sydkorea, Thailand och Saudiarabien uppges vara andra destinationer dit multinationella företag har eller planerar flytta sina Asienkontor. För invånare som endast har pass i Hongkong har även Australien lättat på villkoren för migration sedan den nationella säkerhetslagen infördes.

Tack vare hög utbildningsnivå och relativt stora ekonomiska resurser, så är det förhållandevis lätt för Hongkongbor att lämna staden nu när reserestriktioner införda under pandemin börjar lätta runtom i världen. De har medlen som krävs, och välkomnas på flera håll.

Hongkong har fortfarande närmare 7,5 miljoner invånare och kommer ingalunda att tömmas på folk. Givet att staden är en världens mest tätbefolkade platser, så finns det rentav många positiva aspekter med denna utveckling.

Dock är det tydligt att Hongkong riskerar en talangflykt – så kallad ”brain drain” – då det främst är de som har möjlighet och resurser som överväger att flytta. Den talang som utformat staden och gett Hongkong sitt internationella lyster, kommer därmed i ökad utsträckning att försvinna eller ersättas av kinesiska aktörer.

Mycket pekar dessutom på att den politiska utvecklingen kommer fortsätta i samma auktoritära riktning som fått många att vilja lämna. I dag tillträder den tidigare säkerhetschefen John Lee som stadens regeringschef, efter att förra månaden ha vunnit ett ”val” där han var enda kandidat och fick över 99 procent av rösterna från den särskilda kommitté som numera utser Hongkongs ledare.

Är talangflykt ett mönster som även kommer gå igen på det kinesiska fastlandet? De senaste månaderna – framför allt med anledning av åtgärderna mot Covid-19 – så har allt fler tecken uppstått på att inte bara utländska företag tappat aptiten för att expandera sin verksamhet i Kina.

Det finns även tydliga signaler på att kinesiska medborgare i ökad utsträckning funderar på att lämna landet, eller tvekar inför att bilda familj på grund av den repression man upplevt framför allt under pandemin. Något som Kinamedia kommer skriva närmare om framöver.