Taiwans utrikesminister Joseph Wu i samtal med några av de svenska riksdagsledamöter som besökte Taiwan i mitten av april. Kerstin Lundgren är nummer två från vänster. (Bild: Taiwans utrikesministerium via Twitter)

Intervju: ”Sverige ska stärka banden med Taiwan”

Den 28 april röstade riksdagen ja till förslaget om att etablera ett “House of Sweden” i Taiwans huvudstad Taipei.

Förebilden till förslaget om kommer bland annat från Washington, där ”House of Sweden” förutom Sveriges ambassad också inrymmer representanter för flera svenska företag, samt konferens- och utbildningsytor.

Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet och tredje vice talman i riksdagen, har varit en av de starkaste drivkrafterna bakom detta initiativ. 10-14 april deltog Lundgren i en svensk riksdagsdelegation, med ledamöter från flera partier, som besökte Taiwan.

Socialdemokraterna fanns inte representerade i delegation, och samtliga nej i omröstningen om ”House of Sweden” i riksdagen, som slutade 205-80, kom från S.

Här följer en intervju med Kerstin Lundgren om hennes intresse för Taiwan, den ovannämnda omröstningen och vad ”House of Sweden” skulle fylla för funktion.

Åsa Fridman: Berätta lite om bakgrunden till ditt engagemang för Taiwan.

Kerstin Lundgren: Frågor som demokrati och mänskliga rättigheter ligger mig varmt om hjärtat sedan länge. Genom mitt medlemskap i Liberal International, världsorganisationen för liberala och demokratiska partier, har jag fått ett stort intresse för regionen. Jag och Centerpartiet har till exempel sedan tidigare arbetat för att Taiwan ska kunna bli medlem i WHO [Världshälsoorganisationen] och andra multilaterala organisationer. Förutom Taiwan har jag också engagerat mig i flera frågor som rör Tibet.

Mitt ökade engagemang för Taiwan kommer ur demokratirörelsen i Hongkong från 2014 och framåt och hur den brutalt slagits ned. Demokratikämpar har fängslats och Kinas nya lagtvång har stärkt kraven på oss att agera. Kinas agerande under nuvarande ledning kräver helt enkelt att vi står upp för demokratier, så som Taiwan.

ÅF: Du har varit en av de mest drivande när det gäller förslaget om ett “House of Sweden” i Taipei. Varifrån fick du idén?

KL: Det började med ett antal samtal med den taiwanesiska representationen i Stockholm, om hur vår representation i Taipei skulle kunna förbättras. Därefter började jag titta på hur andra länder strukturerat sin närvaro och kom så småningom fram till att ett “House of Sweden”, liknande det som finns i Washington, skulle vara en bra lösning.

ÅF: Vad skulle ett “House of Sweden“ skapa för möjligheter, som Sveriges närvaro idag, bestående av Business Sweden och Handelskammaren, inte ger?

KL: Business Sweden och Svenska Handelskammaren är handelsrelaterade organisationer medan ett “House of Sweden” skulle bredda vår närvaro på en mängd andra områden såsom exempelvis kultur, demokrati, utbildning och hållbar utveckling.

ÅF: Omröstningen i riksdagen föregicks av att du som en del av en delegation besökte Taiwan i början på april. Vad var dina starkaste intryck från resan?

KL: Det här var mitt första besök i Taiwan och tyvärr så sammanföll den med strikta Corona-restriktioner, så vi levde verkligen i en bubbla. Vi hade till exempel inga möjligheter att röra oss på gatorna och träffa “vanligt folk”, vilket jag så klart hade velat. Men besöket var ändå väldigt givande.

Framför allt blev jag ännu mer övertygad om att Taiwan är en viktig säkerhetspolitisk hub i Sydostasien, och att vi har mycket att lära av hur andra europeiska länder har organiserat sin närvaro där. Vi fick bland annat träffa talmannen [i parlamentet] och företrädare för olika politiska partier, vilket var väldigt givande.

Mötet med presedenten, Tsai Ing-Wen, gjorde också väldigt starkt intryck, trots att det skedde digitalt då hon testat positivt för Covid. Hon hade en särpräglad förmåga att kunna beskriva den komplexa politiska situation som Taiwan befinner sig i, som var både gripande och imponerande.

Jag uppfattade att Taiwan har fokus på att värna status quo, där man vill behålla, stärka och utveckla sin taiwanesiska identitet.

ÅF: Resan har inte fått mycket uppmärksamhet i svenska medier, vad tror du det beror på?

KL: Först och främst är det självklart så att just nu får kriget i Ukraina all medial uppmärksamhet, men jag tror också att kunskapen och intresset för Taiwan är ganska lågt. Något jag hoppas ska ändras i framtiden”.

ÅF: Vad ser du som nästa steg i realiserandet av ett “House of Sweden”?

KL: Det finns egentligen inget givet nästa steg, utan det är upp till regeringen, eller snarare nästa regering, att ta beslut i frågan. Min uppgift, och många andras, blir att hålla liv i frågan och se till att omröstningens resultat realiseras.

ÅF: Skulle det i dina ögon vara en svår process att få ett “House of Sweden” på plats?

KL: Nej det tror jag inte! Rent organisatoriskt finns alla bitar redo. Sedan skulle det säkert komma protester från Kina, men det är en fråga som jag utgår ifrån att den svenska regeringen kan hantera.

ÅF: Förslaget om ”House of Sweden” röstades igenom i riksdagen med rösterna 205 ja, 80 emot och 64 frånvarande. Samtliga 80 nej kom från Socialdemokraterna. Hur ser du på det?

KL: Jag väljer att ha ett optimistiskt förhållningssätt! Det var inga starka protester mot förslaget, utan mer ett närmast pliktskyldigt tyst “nej-tryck”. Min förhoppning är att Socialdemokraterna har fått sig en tankeställare nu när de vet hur en majoritet i riksdagen ställer sig. Och diskussionen är definitivt inte slut, utan kommer att fortsätta i olika forum.

ÅF: Slutligen, hur ser du på framtiden för Sveriges närvaro i Taiwan?

KL: Det som sker i världen idag, inte minst i Ukraina, visar med all tydlighet hur viktigt det är att vi i omvärlden, och inte minst i Sverige, står upp för en demokrati som Taiwan. Det var också en diskussion som var högst närvarande under vårt besök.

För Taiwan är inte det som sker i Ukraina långt borta eller avlägset, utan något som de i högsta grad känner sig berörda av. Jag kommer definitivt fortsätta driva på för att Sverige ska stärka banden med Taiwan, och att alla demokratier i världen måste skydda och värna om varandra.

RELATERAD LÄSNING PÅ KINAMEDIA:

Ett ’House of Sweden’ i Taiwan?” (7 maj)
Vad ligger bakom Socialdemokraternas ovilja mot Taiwan?” (30 april)