Kontoret tillhörandes FN-organet World Intellectual Property Organization, dit Kina inte vill ge Wikimedia Sverige och fem andra liknande föreningar tillträde. (Bild: Marek Slusarczyk, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons)

Kina: ”Wikipedia sprider desinformation”

Denna artikel är skriven av Anders Frick, journalist med fokus på teknik och ekonomi.

Kina hävdar att Wikimediaföreningar sprider desinformation via Wikipedia, och blockerar därför Wikimedia Sverige från ackreditering till en viktig upphovsrättskommitté vid FN-organet World Intellectual Property Organization.

Kina har blockerat Wikimedia Sverige från ackreditering till SCCR – den stående kommittén för upphovsrätt och relaterade rättigheter vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO. Nu i veckan har kommittén möte i Genève med diskussioner om undantag och inskränkningar i upphovsrätten.

Eric Luth, projektledare på Wikimedia Sverige har rest dit för att vara med.

”Det är ju frågor som vi arbetar med varje dag och kan, utan och innan. Det är tråkigt för oss, såklart, att inte få tillträde till WIPO och synd för mig som har rest ända hit. Men framförallt går WIPO miste om viktig kunskap i arbetet för en bättre och flexiblare upphovsrätt på internationell nivå”, berättar Eric Luth.

Samtidigt menar han att det i huvudsak inte är Europa, USA eller övriga västvärlden som drabbas när bra undantag till upphovsrätten saknas.

”Nej, de som drabbas hårdast är utvecklingsländer, länder med små skolbudgetar, länder med svaga upphovsrättsliga regler för forskning och kulturarv. På så vis gör det internationella samfundet också sig själv en björntjänst”, säger Eric Luth.

SSCR är den del av WIPO där nya internationella upphovsrättsregler förhandlas. Det är en teknisk kommitté som har två veckolånga förhandlingsmöten per år.

”Därför är det i sig ännu märkligare att Kina blockerar oss från SCCR, eftersom det vanligtvis inte är ett forum för politiska frågor. Men där har Kina nu valt att politisera det genom sitt agerande. Odemokratiska stormakter visar framfötterna i FN, och grundläggande fri- och rättigheter kommer i kläm”, menar Eric Luth.

Wikimedia Sverige och andra Wikimediaföreningar har också ansökt om ackreditering som observatör till WIPO:s generalförsamling, som äger rum på sommaren varje år och är mer politisk. Kina har sedan tidigare, både 2020 och 2021, blockerat den San Francisco-baserade stiftelsen Wikimedia Foundation från ackreditering dit.

”Wikimediarörelsen driver Wikipedia, en av världens viktigaste källor till kunskap. När vi nu stängs ute från de globala samtalen om upphovsrätt undantas vi möjligheten att vara med och forma de regler och konventioner lägger grunden till hur vi kan arbeta”, säger Eric Luth.

Beslutet om blockeringen till SCCR tillkännagavs i måndags och Kina var den enda medlemmen i WIPO som motsatte sig ackrediteringsansökan från Wikimedia Sverige. Precis som 2020 och 2021 hävdade Kina att Wikimediaföreningar sprider desinformation via Wikipedia – något som Eric Luth menar är helt felaktigt, eftersom Wikimedia Sverige varken styr över innehållet på Wikipedia eller kan bestämma vad volontärer skriver om.

Eric Luth berättar: ”Wikimediarörelsen arbetar globalt med att sprida och tillgängliggöra kunskap som är fritt licensierad. Det finns få aktörer som gör det med en sådan storlek. Vi vet vad en bristfällig upphovsrätt innebär för digitala rörelser, på både nationell och internationell nivå – i synnerhet när det gäller gränsöverskridande sådana. Vi skulle kunna tillföra unika kompetenser och erfarenheter i konversationerna inom WIPO och det är synd att vi nu inte får den möjligheten”.

Förutom Wikimedia Sverige blockerade Kina även fem andra Wikimediaföreningar från ackreditering till SCCR.