Bild: Pexels

Kollaborativa robotar sätter trenden för automatisering

10 maj, 2022

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med Cybersoup

Automatisering inom industrin har definitivt varit en het potatis de senaste åren. Men på många håll har utvecklingen gått långsammare än förutspått. Samarbetande robotar spås däremot att främja utvecklingen.

Att automatisering skulle komma att revolutionera saker och ting har länge varit känt. På sätt och vis har det väl varit en ganska naturlig utveckling, i och med att datorer, smart mjukvara och teknologisk innovation kommit att bli en del av vår vardag.

Vanligtvis åsyftas med industriell automatisering själva process där maskiner används för att utföra uppgifter som annars skulle utföras av människor. Denna sorts automation har potentialen att kunna tillämpas på i stort sett alla branscher, och kommer på sikt definitivt att förändra såväl arbetsmarknad som hur vi ser på produktion.

En stor fördel med automatisering är att det kan öka produktiviteten och effektiviteten på ett sätt som gynnas oss alla. Samtidigt finns det viss risk att arbetstillfällen försvinner då vissa yrkesgrupper kan komma att ersättas med automatiseringsteknologi.

Som något utav ett mellanting mellan klassisk och delvis automatisering finner vi kollaborativa robotar. Vad som är spännande med dessa är att de förutspås kunna ge många av de fördelarna som förväntas av automatisering, utan nackdelar såsom överdrivet stora inköpskostnader och krånglig drift.

Denna sorts problem har länge varit något som kännetecknat automatiseringsbranschen. Det har även resulterat i en sorts ojämn utveckling där endast större företag har haft möjligheten att dra nytta av utvecklingen kring automation.

Kollaborativa robotar sätter trenden

I jämförelse med sedvanlig automatisering så har kollaborativa robotar ett stort antal fördelar. Idén bakom dem kan på sätt och vis sammanfattas med att de är särskilt framtagna för att avlasta och kunna programmeras direkt på plats.

Sett till de många alternativen för automation så innebär samarbetande robotar nästan alltid färre investeringsutgifter och större möjligheter att använda robotarna till mångfacetterade ändamål. På det stora hela är de ett mer prisvärt val som gör automatisering till en möjlighet även för mindre verksamheter.

Samarbetande robotar har den stora fördelen att de skapar bättre förutsättningar för att bli gynnsamma investeringar. Då de kan programmeras på plats och därmed anpassas till rådande arbetsuppgifter blir de ett flexibelt alternativ till mer klassisk automation.

Oavsett om det är investeringskostnaderna eller svår drift som utgör hinder för en övergång till automatisering, så är samarbetande robotar ett stort steg på vägen mot mer bred tillämpning av ändamålsenlig och effektiv automation. Dessa robotar kommer med största sannolikhet att utgöra en viktig del av paradigmskiftet.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.