Bild: Pixabay

5 tips på hur man investerar på bästa sätt

OBS: Denna artikel publiceras i samarbete med Ocere

Att investera sitt personliga kapital i hopp om att få avkastning blir mer och mer vanligt. Tiden då investeringar verkade krångligt och komplicerat är över tack vara digitaliseringens intåg. Studier visar att 8 av 10 svenskar sparar i fonder eller investerar i aktiemarknaden och det totala värdet för svenskarnas aktier har överstigit enorma 1000 miljarder svenska kronor. I denna artikel ska vi granska svenskarnas investeringar samt ge 5 tips på hur man investerar sitt kapital på bästa sätt.

Digitaliseringen är en stor orsak till att intresset kring aktiemarknaden har ökat markant i Sverige. I dag äger över 2 miljoner svenskar aktier eller fonder och enligt experterna lär den siffran bara öka. Utbudet av olika typer av investeringar är stort och människor kan välja mellan att investera i råvaror, aktier, fonder eller fastigheter med mera. Ett av skälen till att fler svenskar väljer att investera är bland annat den ökande inflationen. Inflation innebär den ökningen av allmänna prisnivån vilket får konsekvensen att landets befolkning köper färre varor och tjänster för samma pris. Människor har blivit medvetna om faktorer som inflation och den allmänna situationen i världen just nu, och därför väljer fler att investera sitt kapital i den svenska finansbranschen i hopp om att få avkastning och därmed undvika inflationen. Andra skäl till att man ska investera sina pengar är att öka ditt kapital och säkra din pension, högra avkastning än att ha pengarna på sparkonto och att en investering kan generera en passiv inkomst.

Nedan kommer 5 tips på hur man investerar på bästa sätt.

* Skapa en investeringsportfölj

Att skapa en investeringsportfölj innebär att man väljer en strategi över hur man planerar att hantera sina investeringar. Ett bra tips är att ha en tydlig strategi och välja investeringar som passar den som investerar. Älskar man exempelvis teknik och utveckling innebär det ofta att man har bättre koll på den typen av bransch och därför kan det vara enklare att välja investeringar som ger hög avkastning. Det finns olika typer av investeringsstrategier men de vanliga är offensiva eller defensiva. En offensiv strategi innebär att man tar hög risk för att kunna nå en potential hög avkastning snabbare. En defensiv strategi innebär att man försöker skynda långsamt med lägre risk och skydda sina pengar mot inflation. Oavsett vilken strategi man väljer är det viktigt att vara insatt i den investeringen man än väljer.

* Välj investeringar som passar dig

Att välja rätt investering kan till en början framstå som krångligt men nuförtiden finns både banker och nätmäklartjänster som förser kunder med råd och tekniska lösningar som möjliggör en enkel och säker investering. Avanza och Nordnet är två av Sveriges mest populära nätmäklartjänster som har förenklat investeringsprocessen för konsumenten via moderna mobilapplikationer och lättnavigerade hemsidor. Dagens digitalisering har inneburit att man kan skaffa information och kunskap om vilka investeringar som passar bäst, samt att man kan investera närsomhelst och varsomhelst.

* Sprid dina risker

När man väljer att investera är det viktigt att man inte satsar allt på ett och samma kort. Ett bra tips är att dela upp den totala investeringen i olika placeringar för att minimera risken att satsningen ska förlora värde. Det finns alltid en risk att det satsade kapitalet inte ger den avkastning som man förutspått och därför kan det vara klokt att förlita sig på en mix av både offensiva- och defensiva investeringar.

* Investera aldrig mer än vad du har råd att förlora

Ett bra tips vid investeringar är att man alltid måste vara medveten om riskerna och att investeringar inte är någon magisk modell som alltid innebär hög avkastning. Därför är det väldigt viktigt att man aldrig investerar för pengar man inte har eller som man inte har råd att förlora. Sammanfattningsvis kan man konstatera att man bör budgetera för att sparandet och att en investering ska få tid på sig att växa och ge avkastning.

* Bli inte ivrig

När man går in och kollar den senaste uppdateringen på börsen kan man ibland ryckas med av svängningar på börsmarknaden. Men det är viktigt att man inte faller för impulser utan att man i stället låter börsen ha sin gång. Ett tips kan därför vara att man sätter upp ett investeringsmål och när man har nått målet kan man därefter lista ut vad nästa steg ska vara.