elon musk twitter
Elon Musk kommer sannolikt få mycket att fundera framöver gällande Teslas verksamhet i Kina. (Bild: Daniel Oberhaus, CC BY 2.0 via Flickr)

Elon Musk, Twitter och Kina

Twitter har inga servrar, knappt några anställda och försvinnande få användare i Kina. Företaget får nästan inga intäkter från världens största land, och har därför heller aldrig behövt lyssna på kinesiska myndigheters missnöje med att dess plattformen blivit en kanal för Pekings meningsmotståndare att uttrycka sig på.

När Hongkongs nationella säkerhetslag infördes sommaren 2020, var meningen att kritik mot regimens agerande skulle göras olaglig även i utlandet.

Men istället raderade Twitter samma sommar hundratusentals kinesiska konton, för desinformationskampanjer som innefattade proteströrelsen i Hongkong.

Liknande åtgärder har även tagits mot konton som spridit desinformation om övergreppen mot etniska minoriteter i Xinjiang. Twitter har även satt en särskild märkning på konton som tillhör Kinas statliga medier.

Allt detta har Twitter kunnat göra eftersom Kina helt enkelt inte har någon hållhake på företaget. Men med Elon Musk som ägare ser situationen diametralt annorlunda ut.

Som statliga kinesiska medier var snabba med att påpeka just efter att Musks köp av Twitter offentliggjorts, så är Tesla ett av de västerländska storföretag som är mest beroende av Kina:

Vid sidan av själva försäljningen, så tillverkar Tesla dessutom nu fler bilar i Shanghai än vid sin tidigare största fabrik i Kalifornien.

Teslas ”Gigafactory 3” i Shanghai stod i fjol för omkring hälften av de 936 000 bilar som tillverkaren levererade globalt, bland annat genom export till viktiga marknader som Japan och Tyskland.

Produktionen i Shanghai sker med hjälp av subventioner som skattelättnader och rabatterad mark, samt viktiga komponenter från kinesiska underleverantörer. Tesla blev även den första utländska biltillverkaren som tilläts ha produktion i Kina utan att ingå samriskbolag med en lokal partner.

Vidare kunde tillverkningen i Shanghai påbörjas mindre än ett år efter att fabriken där började byggas; en omöjlighet för andra utländska biltillverkare som måste navigera landets snåriga regleringar fullt ut.

Med tanke på denna fördelaktiga särbehandling, är det inte lustigt att Tesla enligt Reuters planerar expandera med nya fabrikslokaler i Shanghai, som ska öka produktionstakten där till över en miljon bilar om året.

Likaledes skulle en sådan expansion ytterligare öka Kinas betydelse för Teslas tillväxt.

Det finns redan nu tecken på att man vill ställa sig in hos myndigheterna. I januari rapporterade Kinamedia om hur Tesla öppnat en ny utställningshall i Xinjiangs huvudstad Urumqi, samtidigt som andra utländska företag lämnar regionen en masse för att inte förknippas med de oerhörda övergrepp som pågår där.

Utställningshallen presenterades med pompa och ståt på Teslas officiella konto på den kinesiska mikrobloggen Sina Weibo, tillsammans med skyltar med budskapet om att Tesla älskar Xinjiang.

Förutsägbart nog så har dock den svenska debatten om Elon Musk och Twitter – i grova drag – främst handlat om hur höger eller vänster ser på yttrandefrihet, samt huruvida Donald Trump kommer tillåtas använda tjänsten igen.

Bara i någon enstaka tweet har jag sett svenska journalister eller opinionsbildare uttrycka oro för att världens största fabrikant av desinformation och propaganda – alltså den kinesiska staten – som en konsekvens av affären kommer erbjudas fri lejd på denna viktiga plattform.

Men denna risk har givetvis uppmärksammats flitigt på andra håll, inklusive av utländska journalister vid dagens presskonferens med utrikesministeriet i Peking:

Kinesiska myndigheter är givetvis fullt medvetna om att möjligheten nu finns, och det vore extremt överraskande om man inte försökte utnyttja denna.

Eller som Reuters skriver:

Communist officials do not share Musk’s free speech values and they know how to squeeze. If Beijing has Musk over for tea to talk about “fake news” spread by overseas dissidents, and he doesn’t take the hint, his Chinese operations may suddenly find themselves in regulatory hot water.

Hur skulle då Elon Musk kunna tänkas agera om han ställdes inför ett sådan dilemma? Som Reuters påpekar så har Twitter de senaste åren gått med förlust, samtidigt som Tesla förra kvartalet uppvisade en vinst på 27 procent.

Den verkliga faran med Twitter under Elon Musk är alltså inte huruvida det blir omöjligt att få någon som inte varit politisk korrekt avstängd, eller om en rad tyckare i väst känner nu sig tvingade att byta till någon av alla andra plattformar som står till buds för att debattera eller uttrycka sina åsikter.

Twitter är i dag världens kanske viktigaste plattform för kinesiska aktivister och organisationer att få ut information om frågor som Hongkong, Xinjiang och hanteringen av Covid-19 från världens största diktatur till omvärlden.

Den verkliga faran är om Peking ska tillåtas använda sina bottenlösa resurser för att dränka dessa röster genom miljontals trollkonton samt manipulering av hashtaggar och känsliga diskussioner.