Med distansutbildningar blir det möjligt att bo i Kina men utbilda sig i Sverige

OBS: Artikeln presenteras i samarbete med MAdEye Digital

För inte allt för längesen var utbildningar otroligt kopplat till att man som studerande var tvungen att vara på plats och konstant vara närvarande vid fysiska möten. Så ser det inte ut längre. Med digitala utbildningar som sker online har det blivit möjligt att utbilda sig i Sverige, men bo vart som helst i världen. En flexibilitet som inte tidigare var möjlig är nu fullt möjlig att genomföra.

Under åren som pandemin präglade världen med nedstängda samhällen fick de allra flesta lära sig att fysiska möten faktiskt inte är det allra viktigaste. I mångt och mycket går både arbete och studier att utföra på distans. En insikt som inte bara kan göra att klimatet blir mindre belastat med flygresor för korta möten tvärs över jorden, utan också att möjligheter till en flexiblare vardag och utbildning öppnas upp. När många universitet och högskolor under pandemin höll stängt för fysiska möten så fortsatte ändå studenterna att studera, bara via datorn på distans istället. Det blev en ögonöppnare för många och det blev tydligt att det är möjligt att faktiskt studera på ett rimligt och bra sätt men på distans.

Nu är det inte bara universitet och högskolor som erbjuder distansutbildningar utan även fokuserade utbildningsinstitutioner som distansinstitutet. Rekryterare, ekonomiassistent och projektledare är exempelvis utbildningar som går att studera via distansinstitutet via online utbildningar. Det betyder att man som studerande lika gärna kan sitta i Kina och studera till rekryterare eller ekonomiassistent som att sitta i Sverige eller någon annanstans. Man blir således inte bunden till att vara någonstans eller att ha nära till en specifik plats när man genomför utbildningarna online. Det samma gäller tid. Man behöver inte vara närvarande vid en viss tid.

Stor flexibilitet med distansutbildningar

Det skapar således en flexibilitet i förhållande till vart, när och hur man kan studera. För dessa utbildningar är också uppbyggda som så att man som studerande själv kan välja när man vill göra dem. Har man lust kan man studera intensivt under en kortare period. Eller så kan man sprida ut det, man kan också studera på kvällar och helger så väl som på dagtid. Det är upp till en själv.

Många distansutbildningar har trots att dessa är distans obligatoriska möten online. En utbildning som har det kan ändå vara svår att genomföra från exempelvis Kina eftersom tidsskillnaden skulle göra det komplicerat att medverka vid den typen av möten eller föreläsningar. Utbildningar där det är totalt upp till studenten när, hur och var man vill genomföra utbildning gör det således möjligt att faktiskt studera i Kina från Sverige. Det betyder också att man exempelvis kan arbeta under dagarna och studera på kvällarna eller tvärtom. Det skapar en flexibilitet hos den studerande som sällan varit möjlig tidigare. Men med frihet kommer också ansvar. Självklart måste man som studerande också ta större ansvar för att jobbet bli gjort när man är själv med hela alltet. Men det kan också vara en del av charmen.