Vaccinationscenter i Hongkong. Med början nästa månad, ska alla stadens skolor stängas ner och istället användas för vaccinering, testning samt karantän. (Bild: Pos Lam Wrowury Uemkpoa, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Covid-kris bevisar Hongkongs nya kinesiska identitet

22 februari, 2022

Under februari har Covid-19 blossat upp ordentligt i Hongkong. I alla fall med kinesiska mått. Under tisdagen rapporterades 6 211 nya fall, vilket följer på måndagens rekordnotering på 7 553.

För en stad som sedan pandemins utbrott endast registrerat drygt 66 000 fall och 350 döda, kommer tiotusentals patienter på några veckor som en obehaglig överraskning. Särskilt eftersom man tvingas följa den kinesiska strategin med att helt eliminera viruset.

Förra veckan beordrade Xi Jinping personligen att stoppa smittspridningen måste ges högsta prioritet.

På senare tid har även flera inflytelserika kinesiska tjänstemän i statliga medier ifrågasatt lojaliteten hos kollegorna i Hongkong, som anklagas för att vara så besatta av stadens frihetsideal att de inte följer direktiven om att utrota viruset på ett tjänligt vis.

Varje tanke om att likt exempelvis finansrivalen Singapore börja tänka på att leva sida vid sida med viruset har avfärdats som felaktig och farlig. Hongkong ska följa en strategi vid namn ”dynamic zero Covid”, vilken innebär att varje individ som testar positivt ska sättas i isolering och bostadsområden där enstaka fall observerats stängas ner.

I vad som i det närmaste kan ses som en lojalitetsförklaring, meddelade stadens regeringschef Carrie Lam under tisdagen att samtliga av stadens 7,5 miljoner invånare nu ska testas mot Covid tre gånger på kort tid i en kampanj som ska börja nästa månad.

Hundratals testationer ska sättas upp, vilket ombesörja en kapacitet på upp till en miljon tester om dagen. Testerna ska ske i turordning efter födelseår.

Mellan dessa tre tester kommer invånarna dessutom uppmanas att utföra självtester med tilldelad utrustning. En del i den hjälp som Peking nu ”erbjuder”, är att testerna ska skickas till det kinesiska för att avläsas, och sedan skickas tillbaka i form av en pinkod som matchar med varje invånares unika id-kort.

Carrie Lam säger att myndigheterna ska undersöka de juridiska aspekterna med att skicka provresultat till Kina, men lovar heligt att det inte innebär några problem vad gäller integritet och personlig information.

Det är ändå knappast så att Hongkongs lokala myndigheter har något val. Efter att nya fall började dyka upp i hundratal i mitten av denna månad, beordrades flera av stadens ledande tjänstemän att resa till sydkinesiska staden Shenzhen för att hjälpa till att form en ”insatsstyrka” med uppgift att stoppa den så kallade ”femte vågen” av smittspridning i Hongkong.

Denna femte våg har sedan december fört med sig fler än 50 000 nya fall. Noterbart är att det inte var regeringschefen Carrie Lam, utan säkerhetschefen John Lee som var Hongkongs högsta representant vid dessa möten.

I samband med dessa möten skickades miljontals testkit och flera så kallade kinesiska ”stödgrupper” till staden. Samtidigt avgjordes att Hongkong skulle stärka implementeringen av ”dynamic zero Covid” som svar på den tilltagande utbredningen av femte vågen.

”Dynamic zero Covid” är kontroversiellt, främst med anledning av att det är oklart vad strategin egentligen innebär. Regeringschefen själv kan inte förklara innehållet. New York Times påminde i veckan att Carrie Lam förra månaden beskrivit saken på följande vis:

Hong Kong’s leader, Carrie Lam, has struggled even to define the term that the government uses to describe its approach, “dynamic zero.”

“‘Dynamic zero’ — I admit this is a policy requirement of the mainland,” she told reporters last month. “But I am not the initiator, so if you want an authoritative definition of ‘dynamic,’ I’m sorry, I really can’t explain it.”

Termen har bidragit till en ökad förvirring, och i många fall skapat mer frågor än den har löst. Men en grundsten i Hongkongs pandemihantering är att stänga ner bostadsområden, snarare än hela stadsdelar.

Till och med Peking inser nämligen att det är orealistiskt att stänga ner hela Hongkong. Detta främst eftersom staden saknar infrastruktur, resurser eller för den delen opinion för en sådan lockdown.

När miljonstäder har stängts ner på det kinesiska fastlandet, har detta ombesörjts av tiotusentals lokala partikadrer eller grannskapskommittéer, som snabbt kunnat mobiliseras för att rent fysiskt se till att invånare inte lämnar sin hem.

Några motsvarande kommittéer eller kadergrupper finns inte i Hongkong. Inte heller finns samma struktur för övervakning som i Kina, samtidigt som många invånares pyrande missnöje med myndigheter och polis lätt skulle leda till ilska och sammanstötningar om hela staden sattes i karantän.

Därför garanterade Carrie Lam att endast lokala lockdowns ska äga rum också i framtiden.

Men de orden kommer Hongkongs invånare knappast att ta gift på; det var nämligen inte längesedan som Lam även uteslöt omfattande testning av befolkningen på grund av otillräcklig kapacitet.

Oavsett vilket så ska varje invånare som testar positivt i Hongkong – just som i Kina – sättas i karantän. Det spelar ingen som helst roll att omikron är mildare än tidigare varianter av viruset.

Trots att den officiella statistiken gör gällande att blott 19 patienter är i ett kritiskt tillstånd och ytterligare 30 i ett allvarligt tillstånd, så väntar i skrivande stund 30 000 personer på att sättas i karantän.

Detta är en av många åtgärder för att stoppa smittspridningen. Vidare ska stadens regler för social distansering och andra restriktioner – som är några av världens absolut hårdaste – förlängas till april.

Några av restriktionerna ska dessutom utökas. Exempelvis kommer bara två personer per bord tillåtas vid restauranger under lunchtider, och mask blir obligatoriskt på fler platser utomhus.

Ett vaccinpass ska införas redan denna vecka, som behövs för att få tillträde till exempelvis matbutiker och varuhus.

Förlängas ska även totalförbudet för ankommande flyg från nio stycken länder göras, till 21 april. Bland dessa länder finns USA, Storbritannien, Indien, Kanada och Australien.

Under tisdagen offentliggjorde också en rad helt nya åtgärder vid sidan av de obligatoriska testerna.

Bland annat ska Hongkongs skolor stänga för terminen redan i mars, och alla stadens elever få ett tidigt sommarlov. Skolorna ska nämligen istället användas för att vaccinera och testa stadens befolkning, samt sätta delar av den i isolering.

När Carrie Lam under tisdagen meddelade dessa nya åtgärder, passade hon samtidigt på att vid upprepade berömma Peking för den hjälp som erbjuds.

Hon sade bland annat att den femte vågen varit så snabb att Hongkong inte har någon möjlighet att hantera situationen på egen hand, varpå centralregeringen som ”alltid tjänar som stadens ryggrad” genast erbjudit stöd.

Lam sade även att centralregeringens stöd garanterar att kommer få se en regnbåge efter stormen då vi tillsammans besegrat pandemin.

Med omfattande testning är det nästan garanterat att ytterligare tiotusentals eller kanske hundratusentals av stadens invånare måste isoleras under de kommande månaderna. För denna mastodontuppgift räcker det inte att tillfälligt konfiskera stadens skolor.

Carrie Lam har även låtit veta att myndigheterna vid slutet av februari räknar med att kunna ha frigjort 12 000 rum från hotell och allmännyttiga bostäder. Tätt inpå detta räknar man med ytterligare 16 000 rum från ännu fler hotell och en övergiven färjeterminal.

Vid sidan av detta ska fem markbitar nära den kinesiska gränsen användas för byggnation av minst 20 000 isoleringsrum.

Det är sannolikt att dessa är tänkt att hysa de kinesiska sjukhus- och karantänfaciliteter som stadens myndigheter tidigare uppgett att Kina ska bistå med. Myndighetsbyråer och departement har även beordrats att på egen hand hitta faciliteter att isolera sina anställda i.

Under pandemin har företag i det internationella finanscentrumet vittnat om att de haft svårt att anställa ny kompetent personal, eller ens behålla den befintliga, med tanke på tre veckors karantän för inresande och en rad andra mycket tuffa restriktioner. Utomstående har heller inte kunnat resa in till staden för möten, och universiteten har förlorat många av sin utländska studenter.

Wall Street Journal rapporterar att de nya direktiven som meddelades under tisdagen har fått ännu fler utländska medborgare att genast lämna staden. Detta särskilt med anledning av skolorna snart ska stänga för terminen.

Det är heller inte särskilt lockande att stanna kvar på en plats där regler och restriktioner blir allt tuffare, samtidigt som stora delar av omvärlden går i motsatt riktning.

Pandemin kan alltså sägas ha förändrat Hongkong i grunden. Snarare än att omfamna sin internationella status och försöka öppna upp mot omvärlden, så har stadens ledning gjort allt för att eliminera viruset i hopp om att gränsen mot Kina ska kunna öppnas på nytt.

Något som i och med nuvarande situation dessutom känns längre bort än någonsin sedan pandemins början.

Den senare tidens smittspridning har lett till nya krav på att dra åt tumskruvarna ytterligare. Regina Ip, en av stadens parlamentariker lojal mot Peking, menar att lokala tjänstemän i sin myndighetsutövning ”hålls gisslan” av idéer om personliga rättigheter och friheter som de själva inte förstår fullt ut.

Hon menar vidare att detta medför att Hongkong faller mellan två stolar; staden är inte lika effektiv på att stoppa smittan som Kina och har heller inte samma friheter som Singapore.

Tian Feilong, en frispråkig juridikprofessor i Peking, säger å sin sida att smittspridningen i Hongkong är ett bevis på att många av stadens tjänstemän inte möter kraven om att alla som har förtroendevalda uppdrag i staden måste vara ”sanna patrioter”.

Misslyckandet att stoppa smittan skyller Tian på influenser från väst, och efterlyser vidare att ytterligare åtgärder måste tas för att rensa ut dessa tvåsidiga tjänstemän från stadens politiska system.

Tonerna från president till professorer i Peking, där den verkliga makten över Hongkong finns, ger vid handen att det inte kommer bli tal om någon annorlunda hantering av pandemin i staden jämfört med övriga Kina.

Tvärtom så visar Covid-19 att det tidigare så dynamiska Hongkong nu snarare blott är ännu en kinesisk miljonstad i mängden.

Om ytterligare bevis behövs på denna punkt, så noterar New York Times även att staden har börjat använda traditionella kinesiska medicin som en metod att motverka pandemins konsekvenser:

After deploying armies of workers to lock down some residents and announcing plans to build a large makeshift hospital, the authorities in Hong Kong are taking another page out of China’s coronavirus playbook: using traditional Chinese medicine to treat Covid-19 patients, despite scant evidence to prove the strategy is effective.

Chinese state news media announced on Sunday that the mainland government had donated 150,000 boxes of traditional Chinese medicine to Hong Kong in an effort to help the city manage a surge in Covid cases fueled by the Omicron variant. As of Monday, Hong Kong had reported nearly 40,000 cases in the latest wave, surpassing the total case numbers for 2020 and 2021 combined. Thousands of new cases are being reported each day.

(…)

The use of traditional Chinese medicine to treat Covid is the latest sign of how Hong Kong is under pressure to hew to Beijing’s stringent “zero Covid” approach. Prescribing traditional Chinese medicine has been a part of the mainland’s strategy since the start of the pandemic in Wuhan.

Tidningen framhåller att de vetenskapliga bevisen för att traditionell kinesisk medicin kan användas för att behandla Covid eller stoppa dess spridning är obefintliga, samtidigt som Xi Jinping länge främjat användningen av denna medicin i allmänhet och fått uppmärksamhet i synnerhet för att ha exporterat den som en del av sin så kallade ”vaccindiplomati” under pandemin.

Då lojalitet nu måste avkrävas, samtidig som ett utbrott potentiellt ännu värre än de i Kina ska stävjas, så pekar mycket på att situationen i Hongkong under de närmaste månaderna kan bli ännu mer spänd än vad som är fallet på det kinesiska fastlandet.

Som ännu ett tecken på att Hongkong under pandemin har fått göra avkall på det lilla självstyre man fortfarande hade kvar, rapporterar South China Morning Post att stadens pandemihantering nu dikteras av hundratals högt rankade partitjänstemän som satt upp ett kommandohögkvarter i en vill i den sydkinesiska staden Shenzhen.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 764 andra, prenumerera du med.

Translate article

Go toTop