Kinesiska kolkraftverk i solnedgången
Kolkraftverk i den kinesiska staden Yantai (Bild: Piqsels)

Omfattande svensk rapport om Kinas klimatpolitik och koldioxidutsläpp

Trots att Kina släpper ut mer växthusgaser än alla 37 medlemmar i EU och OECD tillsammans, så är det inte ofta landet nämns i den svenska klimatdebatten.

Just innan FN:s klimatmöte i Glasgow kom dessutom uppgifter från Carbon Brief som visade att Kinas koldioxidutsläpp i motsats till omvärlden har fortsatt öka under pandemin, och uppgår nu till närmare en tredjedel av de globala utsläppen.

Samma trend kan ses vad gäller kolkraft – medan USA och EU sedan sekelskiftet har halverat konsumtionen av kol, så har Kina mer än tredubblat sin. Det innebär att Kina nu ensamt förbrukar 56 procent av allt kol i hela världen.

Att Kina sällan förekommer i den svenska klimatdebatten beror sannolikt till stor del på okunskap. För att ändra på detta så har undertecknad de senaste veckorna jobbat med en omfattande rapport om Kina klimatpolitik och utsläpp, nu har publicerats av den nystartade svenska tankesmedjan Environment and Public Health Institute (EPHI).

Rapporten består av tio sidor ganska tät packad och faktaspäckad text, inklusive fyra stycken diagram.

För att ytterligare väcka ert intresse att läsa rapporten i sin helhet, bjuder jag nedan på två stycken av dessa diagram som visar utvecklingen för kinesiska kolkonsumtion och koldioxidutsläpp i ett globalt perspektiv.

Kina konsumerar i dag 56 procent av allt kol i hela världen
Kina koldioxidutsläpp fortsatte att öka även under pandemin

Läs hela rapporten och se ett par diagram till via EPHI:s hemsida. Förhoppningen är att materialet ska hjälpa beslutsfattare, näringsliv och andra aktörer i Sverige att förstå hur utvecklingen i Kina är absolut avgörande för klimatets framtid.

Arbetet gjordes innan COP26 slutfördes. Detta eftersom Kina redan i god tid innan mötet bekräftat att man inte kommer höja ambitionsnivån på sina klimatmålsättningar nämnvärt jämfört med Parisavtalet 2015.

För de som är nyfikna på hur det sedan gick under själva mötet, rekommenderas följande artiklar från Politico och The Guardian med de talande rubrikerna ”The last-minute coal demand that almost sunk the Glasgow climate deal” respektive ”Alok Sharma ’deeply frustrated’ by India and China over coal”.

RELATERAD LÄSNING:Tullar på koldioxid är Kinas värsta mardröm” (dec 2021)