Europaparlamentet i Strasbourg ska nästa månad rösta om Charlie Weimers betänkande angående EU:s relationer med Taiwan. (Bild: Diliff, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Debatt: Inget utrymme för kowtow

Detta är en debattartikel skriven av Charlie Weimers (SD), Europaparlamentets chefsförhandlare för betänkandet om de politiska förbindelserna och samarbetet mellan EU och Taiwan.

Någonting har hänt i kölvattnet av Coronapandemin. Världens demokratier känner i allt högre grad ett behov av att samarbeta för att konfrontera Kinas aggressiva utrikespolitik. Efter årtionden av ogrundad optimism, har omvärlden börjat uppmärksamma det ökande hotet från den kinesiska kommunistregimen.

Det kinesiska kommunistpartiets övergrepp och kränkningar mot den egna befolkningen är mångtaliga. I sina relationer med andra länder och i internationella samarbeten, så bryter de mot uppställda normer om och när det passar dem. Det senaste och kanske allvarligaste exemplet på detta är deras ansträngningar i syfte att förhindra utredning av det verkliga ursprunget till Covid-19-pandemin.

Jag har på nära håll följt hur Kina under den senaste månaden försökt stoppa antagandet av mitt betänkande om förbindelserna mellan EU och Taiwan i Europaparlamentet. Deras ansträngningar var i detta fall förgäves då betänkandet antogs med stor majoritet i Utrikesutskottet, och förväntas antas av hela parlamentet i nästa månad.

Om betänkandet antas kommer det vara första gången någonsin som Europaparlamentet utfärdar rekommendationer för EU:s relationer med Taiwan. Betänkandets kärna är en uppmaning till intensifiering av unionens förbindelser med ön.

Skälet är enkelt: Taiwan är med sitt demokratiska styrelseskick och rättstatlighet en likasinnad och långsiktigt trovärdig partner för Europa i regionen Indo-Pacific. Ett land som delar våra västliga värderingar. Det är slående att se hur demokratin Taiwan trots dess ringa storlek förmått lämna värdefulla bidrag till det internationella samfundet, till exempel genom att tidigt varna världen för Covid-19-utbrottet i Wuhan. Taiwan är även rikt och har en teknologiskt avancerad ekonomi. Handel med landet kan därför vara av stor betydelse för europeiska företag.

Peking har varit ytterst negativa till rekommendationen jag förhandlat fram, så till den grad att man gav sin kinesiska ambassadör vid EU i uppdrag att vid upprepade tillfällen kontakta Europaparlamentets ordförande David Sassoli för att be om hans personliga ingripande för att stoppa antagandet av mitt betänkande.

Att Utrikesutskottet med överväldigande siffror (60-4) röstade för rekommendationen visar att Europaparlamentet inte kommer att böja sig för ett land som begår folkmord, trampar på demokratiska rättigheter, skrämmer sina grannar och hotar sina handelspartners. Inte ens när deras hot förkläds till föreläsningar om internationella normer och de varnar för sämre handelsförbindelser.

Betänkandet innehåller även en passus som fördömer den kinesiska regeringens antagande av sanktioner mot Litauen. I texten uttrycks solidaritet med den litauiska regeringens planer på att inrätta ett taiwanesiskt representationskontor i landet.

EU:s medlemsstater har rätt att fördjupa sina förbindelser med Taiwan om de så önskar. Rekommendationen uppmanar därför den höga representanten Josep Borrell och rådet att stå upp mot de kinesiska försöken att förhindra mindre stater att bedriva en självständig utrikespolitik. Att Borrell följer uppmaningen och aktivt försvarar Litauen är av stor vikt även för Sverige.

I betänkandet efterlyser Utrikesutskottet även att steg tas för att förverkliga ett bilateralt investeringsavtal mellan EU och Taiwan. Vi vill se en skyndsam konsekvensbedömning och att en allmän konsultation om detta inleds i år. Därtill förespråkas en namnändring av EU:s ekonomi- och handelskontor i Taiwan till ”Europeiska unionens kontor i Taiwan” – något som Taiwan gjort klart att de välkomnar – för att skicka en signal till regionen om vems sida EU står på och att våra relationer sträcker sig utöver de rent ekonomiska.

Trots Kinas fortsatta påtryckningar väntas en bred majoritet över partigränserna rösta för rekommendationen under Europaparlamentets plenarsammanträde i Strasbourg i oktober.

Samtidigt och parallellt med mitt arbete med denna rapport söker jag stöd för att inrätta ett särskilt utskott i Europaparlamentet med syfte att snarast möjligt lägga fram förslag på hur EU kan understödja internationella undersökningar om ursprunget till Covid-19-pandemin och utreda hur EU-bidragen till Virologiinstitutet i Wuhan faktiskt använts.

Europa måste förhålla sig till verkligheten som den är. Om vi fortsätter med det tidigare så vanliga önsketänkande om att den kinesiska kommunistregimen är en hederlig och välvillig partner, kommer nästa generation tvingas leva med en totalitär supermakt som dikterar villkoren för världsordningen.

Svaret på påtryckningar, desinformation och rena hot får aldrig vara undfallenhet eller kowtow inför Kinas kommunistparti.

Charlie Weimers finns på Twitter och Facebook.