Coca-cola sponsrade OS i Peking 2008, och vidhåller att man kommer göra likadant samtidigt som man slår ifrån sig anklagelser för att de egna fabrikerna i Kina skulle kunna kopplas samman med tvångsarbete. (Bild: John Pasden, CC BY-NC 2.0 via Flickr)

Sponsorer inte intresserade att dra sig ur Peking-OS

Medan sommar-OS i Tokyo äntligen har startat, fortsätter den på senare tid något avslagna debatten om en eventuell bojkott av vinter-OS i Peking som inleds i februari.

Trots att USA:s regering samt lagstiftande församlingar i flera andra länder klassar förföljelsen av etniska minoriteter i Xinjiang som folkmord, så har vare sig nationella idrottsförbund eller Internationella olympiska kommittén (IOK) visat några tecken på att bojkotta eller flytta olympiaden.

Aktivister och politiker har därför identifierat sponsorer som ett nytt fokus att påverka. Vem vill se sitt företag eller varumärke förknippat med folkmord?

Det är en fråga som en samling aktivistgrupper tidigare har ställt till flera av spelens största sponsorer, som även uppmanat IOK att flytta spelen annorstädes.

Som jag noterade i förra upplagan av Kinamedia nyhetsbrev, så har en handfull amerikanska lagstiftare från Demokraterna och Republikanerna gjort gemensam sak med såväl dessa grupper som med varandra, bland annat genom ett brev till IOK:s ordförande Thomas Bach med budskapet om att ingen olympiad bör hållas i ett land vars regering gör sig skyldig till folkmord och brott mot mänskligheten.

Vederbörande lagstiftare har även tagit initiativ till en utfrågning i kongressen, som under gårdagen hölls med chefer från bland annat Coca-Cola, Airbnb, Intel och Visa närvarande.

Resultatet blev dock inte vad kongressledamöterna hade hoppats på. Ingen av representanterna från de närvarande företagen visade något intresse för att stödja uppmaningar till IOK att flytta på spelen, eller ens fördöma kinesiska myndigheters förehavanden i Xinjiang eller Hongkong.

Coca-cola och Airbnb hamnade under den två och en halv timme långa utfrågningen under särskild press.

Detta efter rapporter om att etniska minoriteter öppet förbjuds i många av de boende som hyrs ut via Airbnbs plattform i Kina, samtidigt som Coca-cola nyligen har öppnat en fabrik i Xinjiang trots de allt mer vanligt förekommande uppgifterna om tvångsarbete där.

Airbnbs chef för företagets olympiska partnerskap sade att företaget motsätter sig diskriminering, men samtidigt ”måste följa lokala lagar och regleringar”.

Coca-colas vice ordförande för globala mänskliga rättigheter argumenterade å sin sida att man inte använder kinesiskt socker i sina produkter utanför Kina, samt att man är övertygad om att tvångsarbete inte existerar i leveranskedjorna ens i Kina.

Kommentarerna fick Tom Cotton, republikansk senator från Arkansas, att inte skräda med orden mot de närvarande chefernas beteende, rapporterar bland annat South China Morning Post:

“Every single one of you refused to say a single word by all appearances that will cost you one bit of market share inside of mainland China,” said Senator Tom Cotton, a Republican from Arkansas.

“This is the most pathetic, disgraceful hearing in which I’ve participated in eight years. Obviously every one of you … were sent here with orders not to say anything that could offend the Chinese Communist Party.”

Coca-colas chef underströk vidare att det inte är företagen som tar beslut angående var spelen ska hållas; man följer med och stödjer idrottarna vart de än tävlar.

Reuters noterar att Cotton och de andra senatorerna dock uppmärksammade hur Steven Rodgers, vice ordförande för Intel, var den enda närvarande chefen som visade något intresse alls för frågan.

Rodgers sade nämligen att han läst en rapport från USA:s utrikesdepartement om förföljelserna i Xinjiang, och är övertyga om att innehållet i rapporten stämmer.

Övriga chefer för några av USA:s största och mest ikoniska företag menade att de ”respekterade” utrikesdepartementets slutsatser i frågan, men vägrade samtidigt att själva kommentera saken.

Trots att senatorerna övertydligt och vid flera tillfällen påminde de närvarande företagens om deras dubbelmoral, så är det alltså med mindre än 200 dagar kvar till OS i Peking osannolikt att amerikanska företag kommer dra sig ur spelen.

Den handfull chefer som närvarade tackades vidare av senatorerna som arrangerat utfrågningen – flera andra företag hade helt enkelt valt att ignorera mötet.