En av många grafer i den senaste undersökningen från PEW Research angående uppfattningen om Kina i en rad utvecklade ekonomier.

En alltmer ensam och illa omtyckt 100-åring

1 juli, 2021

I dag fyller det kinesiska kommunistpartiet 100 år. President Xi Jinping har som uttalat syfte att återföra Kina till dess så kallade rättmätiga plats i världen. Han har också nyligen instruerat medlemmarna i politbyrån att göra Kina med ”älskvärt”, genom att berätta historien om Kina på ett ”mer ödmjukt” vis.

Inget av detta verkar dock ha lyckats särskilt bra. Tvärtom så visar ny data från PEW Research att Kina nu är sämre omtyckt i omvärlden än någon gång sedan tankesmedjan började sina mätningar. Likaledes är förtroendet för Xi Jinping lägre än någonsin tidigare.

Xi Jinpings politik – med den aggressiva ”vargkrigardiplomatin” i spetsen – har alltså gjort Kina mer ensamt i en samling länder där presidenten anser det särskilt viktigt att utöka Kinas inflytande och makt.

Detta märks tydligt genom den undersökning bland 17 av världens utvecklade ekonomier och demokratier som PEW Research. Resultatet visar att både Kinas och Xi Jinpings rykte har nått bottennivåer i flera av dessa länder – och just i Sverige ser det särskilt illa ut.

Vilket kan ses av grafiken nedan, så dominerar en negativ uppfattning om Kina bland allmänheten i de länder där undersökningen genomförts.

Noterbart är att Sverige, vid sidan av endast Japan, är det land där såväl störst andel har en negativ bild av Kina, som minst andel av de svarande har en positiv bild av landet:

Nedanstående grafik är ännu mer talande för hur Xi Jinpings politik har påverkat synen av Kina i omvärlden. PEW Research inledde sina undersökningar av uppfattningen om Kina i mitten av 2000-talet. Det var också precis i början som den mest positiva bilden av landet rådde i de flesta av de länder som omfattas i mätningarna.

Men som tydligt kan ses av de gröna markeringarna på bilden nedan, så har den mest negativa bilden av Kina infallit bara under de två senaste åren, i alla berörda länder utan fyra:

Detta ger alltså vid handen en trend där uppfattningen om Kina försämras kraftigt i omvärlden, i en tid då Pekings ambition var att framställa landet som ett stabilt alternativ till ett rådande kaos i den demokratiska världen som kännetecknades av bland annat Brexit och Donald Trump.

Men trots möjligheterna att förbättra sitt rykte på bekostnad av all denna turbulens, så är bilden av USA fortfarande överlägset mer positiv i samtliga tillfrågade länder förutom Singapore och möjligen Grekland:

En av anledningarna till detta är Joe Bidens presidentskap, som utrikespolitiskt präglas av en agenda att bygga allianser bland demokratier för att möta Kinas auktoritära framfart.

Detta har i sin tur lett till att förtroendet för USA:s president ökat betydligt, samtidigt som dito för Xi Jinping alltjämt ligger kvar på låga nivåer.

Skillnaden i förtroende mellan Joe Biden och Xi Jinping är större än 50 procentenheter i en stor majoritet av de 17 länder som undersökningen omfattar. Återigen så sticker Sverige ut – på detta område är skillnaden till och med större än i Japan. upplevs är större än återigen särskilt stor just i Sverige:

Just denna vinkel utvecklar PEW Research närmare i en artikel med rubriken ”China’s international image remains broadly negative as views of the U.S. rebound”.

Men även om Joe Biden tas ut ur ekvationen som jämförelse, så är bilden av Xi Jinping ändå fortsatt väldigt negativ i såväl Europa som Asien och Stilla havs-området. Sammantaget saknar över tre fjärdedelar av de svarande förtroende för Kinas president.

Sverige ligger återigen i topp tillsammans med Japan. 86 procent av alla de tillfrågade i Sverige och Japan saknar förtroende för Xi Jinping, samtidigt som blott 12 respektive 10 procent uppger att de har förtroende för honom:

Trots den negativa bilden av Kina så kämpar politiker med näbbar och klor för att uppehålla en bra relation till landet, på grund av eventuella ekonomiska fördelar.

Detta är dock ett beteende som tydligt går emot opinionen i en stor majoritet av länderna. Vilket kan ses genom staplarna nedan, så värdesätter en klar majoritet starka ekonomiska band med USA högre än dito med Kina.

Vidare så prioriterar de svarande – om än inte i samma utsträckning – mänskliga rättigheter snarare än ekonomiskt utbyte i sina respektive länder relation med Kina:

Mot denna bakgrund är det märkligt hur många politiker numera nästan per automatik undviker att tala om mänskliga rättigheter på ett vis som skulle kunna reta upp Kinas ledare, av rädsla för att detta ska påverka handel och ekonomiskt samarbete.

PEW Research visar förvisso att de svarande har en relativt positiv bild av hur Kina har hanterat utbrottet av COVID-19, särskilt i jämförelse med USA.

Men trots detta så har Kina eller landets president alltså inte lyckats förbättra ryktet i omvärlden. Kinesiska propaganda till trots, så anser de svarande ändå att EU har hanterat pandemin på ett likvärdigt sätt som Kina, samt att exempelvis Tyskland har gjort mycket bättre ifrån sig:

Det är därför bara konstatera att den politiska bana som Xi Jinping slagit in på, så här till kommunistpartiets 100-årsdag har haft precis motsatt effekt från den önskade.

Istället för att göra Kina till en älskad och respekterad stormakt, har den aggressiva politiken och retoriken gjort att landet och dess ledare – trots alla möjligheter som den senaste tidens utveckling har fört med sig – nu är mer illa omtyckta än vad som tidigare någonsin uppmätts.

Hela undersökningen och metodiken kan läsas via PEW Research hemsida.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.