Del av grafiken i Safeguard Defenders nya rapport "Locked Up: Inside China’s Secret RSDL Jails".

Ny rapport skildrar Kinas hemliga fängelser inifrån

Denna text är skriven av Peter Dahlin. Han är ordförande för Safeguards Defenders, rättsorganisationen som står bakom den nya rapporten om Kinas hemliga fängelser.

Tidigare i veckan släppte Safeguard Defenders en ny rapport om Kinas system för hemliga arresteringar, eller ”Residential Surveillace at a Designated Location” (RSDL). Till skillnad från tidigare information om detta system, så syftar den nya rapporten till att visa tillvaron och det dagliga livet för de inlåsta.

Rapporten ”Locked Up: Inside China’s Secret RSDL Jails”, som redan fått stort genomslag i internationella medier, tar hjälp av en grupp konstnärer för att skildra systemet via bland annat målningar, sketcher och arkitektritningar.

23 olika offer, till stor del tillhörandes de två grupper som oftast sätts i RSDL, har intervjuats eller på annat vis redogjort för sina upplevelser. En av grupperingarna är utlänningar, som på senare åren allt oftare placerats in i RSDL, särskilt i de fall då de använts som en del i Kinas ”gisslandiplomati”. Den andra gruppen är inhemska människorättsaktivister, journalister, advokater och personer verksamma vid icke-statliga organisationer.

Wang Yu, en av de som framträtt i rapporten under eget namn och fortfarande bor kvar i Kina, säger: ”Jag tror inte att [kommunist]partiet kommer att överge systemet, det är ett allt för mäktigt verktyg för dom. Men genom att tala ut, och få omvärlden att utreda och blottlägga systemet, så tror jag utbredningen kan begränsas. Och genom att tala öppet om detta i Kina, så kan också framtidens offer vara bättre förberedda på behandlingen när de själva blir fångar i systemet.”

Safeguard Defenders har en liknande målsättning, men menar också att motståndet mot systemet måste stärkas, annars är risken stor att liknande ”legala system” for försvinnanden utvecklas i andra länder, särskilt i Central- och Sydostasien. Denna ljusslygga metod för systematiska försvinnanden kan alltså bli ännu en ny kinesiskt exportsuccé.

Rapporten visar vakternas schema (som är i cellen dygnet runt), maten som ges (eller inte ges), tortyrmetoder som används, förhörsrummens utseende, planlösningen för ett RSDL-fängelse i södra Peking, satellitfoton på några av de övriga hemliga fängelserna, och mycket mer.

Denna vecka gav Safeguard Defenders också ut en relaterad rapport, överlämnad till relevanta FN-organ, som använder sig av databasen för domar i Kinas högsta domstol för att avslöja vidden av systemet. Datamaterialet utgör obestridligt bevis för hur RSDL-systemet vuxit sedan det infördes runt samma tid som Xi Jinping kom till makten, och att det nu är vitt utbrett med tiotusentals offer som följd.

FN-organen i fråga har redan – efter en tidigare rapport från Safeguard Defenders – fördömt systemet för den systematiska användningen av tortyr, och för att utgöra påtvingade försvinnanden.

Den nya bevisningen ligger till grund för Safeguard Defenders slutsats att förekomsten av RSDL nu är så pass utbrett att det enligt Romstadgan, och internationell sedvanerätt, nu bör klassas som ett brott mot mänskligheten.

Den nya rapporten ”Locked Up” sammanfattas och kan läsas i sin helhet via Safeguard Defenders hemsida. Där finns även rapporten med information från kinesiska högsta domstolens databas att tillgå.