Utrikesminister Ann Linde och Moderaternas riksdagsledamot David Josefsson debatterade Kinas ambassadör i riksdagen under gårdagen. (Bild: Skärmdump från riksdagens hemsida)

Så ser det ut när Kinas ambassadör debatteras i riksdagen

Från att ha varit en fråga helt i den politiska periferin, så har Kina börjat dyka upp allt oftare i såväl offentliga som politiska samtal. Detta innefattar debatter i Sveriges riksdag.

Senast detta hände var under gårdagen, i form av en interpellationsdebatt i riksdagen.

Det var riksdagsledamoten David Josefsson från Moderaterna som ställde en fråga till utrikesminister Ann Linde, om vilka åtgärder hon ämnar vidta för att garantera att svenska journalister ska kunna arbeta obehindrat utan att ta emot hot från utländsk ambassadpersonal baserad i Stockholm.

Frågan ställdes med anledning av de hot som den kinesiska ambassaden i Stockholm nyligen utfärdade mot mig, vilket ni kan läsa närmare om via Expressen.

I riksdagsdebatten diskuteras huruvida hoten borde polisanmälas, eller om det på grund av Wienkonventionen är den svenska regeringens sak att ta hand om detta, eftersom denna konvention föreskriver diplomatisk immunitet för ambassadpersonal stationerad i utlandet.

Se debatten nedan eller via riksdagens hemsida, där den även finns att tillgå som text.

En interpellationsdebatt är en fråga från en enskild riksdagsledamot till ett statsråd som får två veckor på sig att svara, eftersom en interpellation kräver ett utförligare svar än en vanlig fråga.

David Josefsson kommenterar gårdagens debatt enligt följande till Kinamedia:

”Uppenbarligen har den svenska regeringens markeringar mot Kinas ambassad inte räckt.

Istället för att backa undan när Utrikesdepartementet markerat, så har Kinas ambassad flyttat fram positionerna ytterligare.

Jag försökte få utrikesministern att inse att det krävs mer än bara verbala markeringar i det läge vi nu hamnat.

Tyvärr höll sig utrikesministern till ett rätt inövat manus och fler muntliga markeringar, men inga utfästelser till att vidta några ytterligare åtgärder.”