PEW Research: Amerikaner ser negativt på och efterlyser tuffare politik mot Kina

Tidigare har jag skrivit om hur Joe Bidens Kinapolitik kommer likna Donald Trumps mer än Barack Obamas, samt att anledningen till detta är en radikalt förändrad inställning till Kina bland såväl politiker som allmänhet i USA.

En ny undersökning från PEW Research ger en fingervisning av de extremt negativa åsikterna om Kina bland den amerikanska befolkningen som Bidens nya administration har att agera efter.

Resultaten ger vid handen hur bilden av Kina förvärrats betydligt bara de senaste åren, tillsammans med en ökning av uppfattningen att USA bör inta en tuffare hållning mot Peking även om de drabbar det ekonomiska samarbetet.

På en föreställd termometer med skala 0-100, så har 67 procent av amerikanerna nu en ”kylig” inställning till Kina, vilket innebär en ”temperatur” på 50 eller mindre. Motsvarande andel 2018 var endast 46 procent.

Andelen som har ”väldigt kyliga” känslor inför Kina – en temperatur på 25 eller mindre – har på tre år nästan fördubblats från 23 till 47 procent:

En viss skillnad kan ses ovan mellan republikaner och demokrater. Exempelvis så har 79 procent av alla tillfrågade republikaner en kylig inställning till Kina, jämfört med 57 procent av demokraterna.

Vidare ser nio av tio amerikaner, eller 89 procent av de svarande, nu på Kina som en ”fiende” eller ”konkurrent” snarare än en samarbetspartner. Även här märks en skillnad mellan de båda partierna:

Bland republikaner så ser alltså över hälften – 53 procent – Kina som en fiende, medan endast 4 procent ser på landet främst som en samarbetspartner.

En viss skillnad märks också mellan män och kvinnor, medan en ännu större skillnad existerar mellan olika åldersgrupper samt vita och svarta amerikaner.

De senaste tre åren har andelen amerikaner som vill se anser att det borde vara en topprioritet inom amerikansk utrikespolitik att begränsa Kinas makt och inflytande ökat från 32 till 48 procent.

Också denna denna utveckling drivs främst på av republikanska sympatisörer, även om trenden går åt samma håll bland demokratiska väljare:

Genom en rad intressanta diagram visar PEW Research även vilka frågor som främst oroar amerikanerna när det kommer till Kina, samt hur oron har ökat betydligt bara sedan fjolårets undersökning.

Cyberattacker, mänskliga rättigheter och militär styrka är alla frågor där andelen amerikaner som upplever Kinas framfart vara ”ett väldigt allvarligt problem för USA” nu utgör en majoritet, efter att ha ökat med 6 eller fler procentenheter sedan 2020.

Det noteras hur republikaner i större utsträckning oroas över handelsunderskottet med Kina, att amerikanska jobb försvinner till landet samt vill begränsa kinesiska studenters möjligheter att studera i USA.

Två frågor sticker dock ut. Detta på grund av särskilt stor oro, samt det faktum att såväl tillfrågade republikaner som demokrater i stort sett är lika oroade. Det gäller mänskliga rättigheter och klimatet.

79 procent av alla amerikaner anser att Kina gör ett dåligt jobb vad gäller klimatförändringar, medan bara 2 procent anser Pekings arbete på denna front vara ”mycket bra”.

Oavsett ålder, utbildning eller väljarsympatier så finns det ingen grupp där stödet för Kinas politik på detta område är större än en fjärdedel:

Inte heller vad gäller mänskliga rättigheter existerar det enligt PEW Research någon större diskrepans mellan USA:s båda partier. 90 procent av de svarande anser att den kinesiska regimen inte respekterar sina medborgares rättigheter.

70 procent vill vidare att amerikanska prioriterar mänskliga rättigheter, även om det drabbar det ekonomiska samarbetet länderna emellan negativt:

Likaledes är förtroendet för Kinas president Xi Jinping mycket lågt bland väljare från båda partier. 82 procent av alla svaranden har ”lågt förtroende” eller ”mycket lågt förtroende” för Xi när det kommer till internationella relationer. Bland republikanska sympatisörer har 57 procent ”mycket lågt förtroende” för den kinesiska ledaren.

Undersökningen är intressant eftersom den ger vid handen en lika tydlig som snabb förskjutning bland den amerikanska allmänheten. Snarare än Ryssland, så är det nu Kina som en majoritet av befolkningen upplever utgör det största hotet mot USA.

Joe Bidens nya administration vare sig kan eller vill ignorera denna utveckling. Framför allt Bidens ministrar har därför vid flera tillfällen talat klarspråk kring de utmaningar som Kina utgör.

För ett par dagar sedan talade exempelvis utrikesminister Antony Blinken om Kina som den ”största geopolitiska utmaningen” för USA, och menade att endast Peking har resurser nog för att omkullkasta de rådande internationella ordningen, rapporterar bland annat NBC News:

Secretary of State Antony Blinken said Wednesday China represented America’s ”biggest geopolitical test of the 21st century,” saying the Asian nation was the only country with enough power to jeopardize the current international order.

”Our relationship with China will be competitive when it should be, collaborative when it can be, and adversarial when it must be. And we will engage China from a position of strength,” Blinken said in a speech laying out the Biden administration’s foreign policy vision.

”China is the only country with the economic, diplomatic, military and technological power to seriously challenge the stable and open international system — all the rules, values and relationships that make the world work the way we want it to,” said Blinken, who delivered his address at the State Department.

Det återstår nu att se huruvida Joe Bidens Kinapolitik, som bygger på att skapa en enad front av allierade nationer för att bemöta Kinas framfart, lyckas bättre med detta än de två föregående administrationerna.