De told unga aktivisternas öden har skapat uppmärksamhet bland andra aktivister som vanligtvis inte har med Kina att göra, exempelvis Greta Thunberg.

Tio aktivister från Hongkong dömda till fängelse i Kina för ”olaglig gränskorsning”

I slutet av augusti försökte tolv stycken aktivister från Hongkong fly till Taiwan. I detta syfte köpte de en egen motorbåt, och förberedde sig att lämna staden vattenvägen. Deras båt upptäcktes dock av den kinesiska kustbevakningen som arresterade de tolv personerna i åldern 16-33 år, varav en är portugisisk medborgare.

När aktivisterna togs till Kina snarare än Hongkong för att låsas in, blev deras öden ett viktigt symbolfall för stadens proteströrelse. Saken drog stor uppmärksamhet internationellt – inte bara bland politiker, medier och organisationer utan även bland aktivister som vanligtvis inte kommenterar frågor relaterade till Kina.

Uppståndelsen berodde delvis på den nya säkerhetslagen som infördes i Hongkong mindre än två månader tidigare, och innebär en risk för misstänkta invånare att föras över gränsen till Kina för att häktas och ställas inför rätta i de domstolar som kommunistpartiet kontrollerar.

Detta var nämligen precis vad som skedde med de tolv aktivisterna på motorbåten. Sedan slutet av augusti har de suttit arresterade i Kina – sannolikt i isoleringsceller – utan möjlighet att kommunicera med familj eller träffa sina egna advokater. Ingen information delgavs angående deras status eller rättsliga processer.

I slutet av november meddelade slutligen kinesiska myndigheter att den så kallade förundersökningen var klar, samt att de tolv ska åtalas för ”olaglig gränskorsning” och ”planering av olaglig gränskorsning”, vilket är straffbart med upp till sju års fängelse eller i extrema fall livstids fängelse.

I dag meddelades vidare domarna mot de tolv, efter en rättegång bakom stängda dörrar i den sydkinesiska staden Shenzhen. Två av de inblandade fick tre respektive två års fängelse för att ha organiserat en olaglig gränskorsning.

Åtta av de övriga fick sju månaders fängelse för att ha deltagit i densamma, medan de två stycken minderåriga i sällskapet skickas tillbaka till Hongkong utan straff. Samtliga dömda ska även betala mindre bötesbelopp.

Enligt AFP meddelades familjemedlemmarna till de åtalade endast tre dagar innan rättegången inleddes. Deras advokater, som inte möjlighet att träffa de åtalade, menar att straffen var för hårda och bevisföringen mot de två som anklagades för att ha organiserat gränskorsningen undermålig.

Domarna väcker även uppståndelse av andra anledningar. Som Quartz reporter Mary Hui framhåller i artikeln ”Beijing is breaching Hong Kong’s final line of defense: its judiciary”, så utgör fallet ytterligare en inskränkning av Hongkongs fristående rättsystem:

When 12 Hong Kong democracy activists fled the city by boat to escape what they feared would be targeted prosecutions for their role in last year’s protests, they ended up in a far worse situation: on trial in mainland China.

For months their families in Hong Kong have lobbied to bring the twelve back home to a judicial system that still commands a deep level of trust for its independence even as it’s become ever clearer that the other institutions of Hong Kong’s government—its executive and legislature—are now fully aligned with Beijing.

Många inblandade, inklusive de åtalades familjer, menar att rättegångarna borde ha hanterats av Hongkongs juridiska system istället. Quartz understryker i artikeln ovan att kinesiska myndigheter på senare tid uttryckt stort missnöje i flera fall där man ansett att aktivister i Hongkong kommit för billigt undan i stadens domstolar, vilket kan vara en av anledningarna till att man skötte ärendet i Kina istället.

Sannolikheten är dock stor att de åtalade kommer dömas i Hongkong ändå. Stadens polis sade nämligen i samband med domarna att man kommer fortsätta utreda en rad misstankar som råder mot de tolv aktivisterna sedan förra årets proteströrelse, och sannolikt föranledde att de försökte fly staden.

Det inkluderar misstankar mot de två minderåriga aktivisterna i form av olaga vapeninnehav och förberedelse av mordbrand. En annan av de tolv är misstänkt för brott mot den nya nationella säkerhetslagen, vilket innebär ett straff på upp till livstids fängelse.

I ett separat fall som ytterligare visar på den digra situationen för Hongkongs aktivister, dömdes Tony Cheung under gårdagen till fyra månaders fängelse för att ha visat bristande respekt mot den kinesiska flaggan.

Den 19 år gamla Cheung ska under en protest mot fjolårets kontroversiella utlämningsavtal med Kina, ha hissat ner den kinesiska flaggan från en flaggstång, haft sönder stången och kastat upp flaggan i luften. Han dömdes samtidigt även för att ha deltagit i en olovlig sammankomst.

Läs mer ingående om förberedelserna till den dramatiska flykten med motorbåten i artikeln ”Hong Kong refugees captured at sea spent months plotting daring dash to freedom”.