Så försenar Huawei utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige

Sedan det i oktober blev klart att Huawei stängs ute från byggnationen av det svenska 5G-nätet, har företaget kämpat med näbbar och klor för att detta förbud ska hävas. Något jag skrev närmare om för ett par veckor sedan i artikeln ”Påtryckningar, hot och listiga lögner för att häva Sveriges förbud mot Huawei”.

Huawei lyckades även få förbudet mot sina produkter och tjänster att hävas för tillfället genom att vända sig Förvaltningsrätten i Stockholm. Domstolen beslutade att tillfälligt stoppa vissa delar av förbudet mot Huaweis utrustning i den auktion om 5G-nätets utbyggnad som skulle ha hållits denna vecka.

Detta ledde i sin tur till att Post- och telestyrelsen, den myndighet som först utfärdade förbudet mot Huawei efter rekommendationer från Försvarsmakten och Säpo, fick ställa in auktionen med bara några timmars varsel.

Post- och telestyrelsen har nu vänt sig till Kammarrätten för att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Enligt bland andra Dagens industri kan det ta ända fram till jul innan Kammarrätten kommer med en förkunnad dom i frågan.

Det innebär alltså att Huawei i ett första steg har försenat upphandlingen och därmed även byggnationen av 5G-nätet i Sverige med cirka två månader.

Företaget har givetvis laglig rätt att överklaga myndigheternas beslut inom ramarna för det svenska rättsystemet. Samtidigt är Huawei givetvis medvetna om att möjligheten att förbudet mot dem kommer hävdas.

Som författaren och säkerhetsexperten Patrik Oksanen i veckan påpekade i texten ”Oksanen om 5G: Huawei agerar för kinesiska intressen”, så handlar det från Huaweis håll snarare sannolikt om att företaget nu vill förstöra och fördröja som en slags vedergällning för att man inte tillåts delta i utbyggnaden av 5G:

Huaweis företrädare, som till exempel i en intervju med Ny Teknik, har redan tagit armkrok med kinesisk och rysk informationskrigföring i att hävda att påtryckningar från USA ligger bakom det svenska beslutet och inte ett suveränt svenskt beslut att hävda svensk säkerhet. Det här illustrerar hur sammankopplat Huawei är med det kinesiska kommunistpartiets intressen och vilken roll företaget spelar.

Om inte Huawei får vara med i utbyggnaden av svenskt 5G så är det näst bästa för Kina att sabotera utbyggnaden genom fördröjning och därigenom få Sverige att halka efter. I detta drama spelar Huawei lydigt den rollen som Xi Jinpings kommunistparti önskar.

Oksanen noterar vidare att svensk lagstiftning ”inte riktigt är utformad” för att hantera säkerhetsutmaningar av den form som Huawei utgör.

Beslutet att bannlysa Huawei grundar sig nämligen sannolikt på hemligstämplad information från Försvarsmakten och Säpo. Därför kan en prövning av frågan i förvaltningsrätten ses som olämplig, då rätten inte har tillgång till den information på vilken Post- och telestyrelsen införde förbudet.

Enligt Oksanen har regeringen ett stort ansvar för detta. Detta eftersom riksdagen i fjol gjorde ett tillkännagivande om att överklaganden som rör Sveriges säkerhet ska prövas av regeringen istället för förvaltningsrätten. Men regeringen har ännu inte hanterat detta förslag från riksdagen.

Allt detta känner Huawei givetvis redan till. Så när bland andra Kenneth Fredriksen ordförande för företagets verksamhet i Norden och Baltikum, och Zhao Zongyang, företagets marknadschef, säger att utbyggnaden av 5G kommer försenas i Sverige eftersom man förbjudit Huawei, så har de alltså rätt i sak.

En av anledningarna till denna försening är dock att Huawei själva drar fallet i juridisk långbänk i ett uppenbart försök till vedergällning för att man stängts ute från 5G-nätet.