Bilden föreställer Kunskapsskolans lokaler i Helsingborg.

Kinas ambassadör lär ut ”ABC om Kina” i svenska skolor

Debatten om friskolor i Sverige förs främst i en religiös kontext. Men det finns även risk för utländska regimer kan påverka utbildningen. Ett exempel kunde ses förra veckan, då Kinas ambassadör Gui Congyou via video höll föredrag för eleverna vid Internationella Kunskapsgymnasiet i Stockholm.

Videosamtalet – som återges på ambassadens hemsida – inleds med att Gui Congyou lovar gymnasieeleverna att den kinesiska ambassaden ska ”bidra med underlättnader för ert besök i Kina”. Det framgår inte om, när eller i vilken kontext skolans elever ska resa till Kina.

Oavsett vilket, så ger ambassadören en lektion till eleverna som består av ”ABC om Kina”, samt ”tre historier om Kina”.

Den inledande fakta som Gui Congyou levererar om Kina innehåller förvisso ingenting särdeles kontroversiellt. Man vill bara ge bilden av ett fantastiskt och harmoniskt land. Förutom att slänga sig med Kinas geografiska och ekonomiska storlek, så framhålls att där finns 56 etniska minoriteter, fem officiellt erkända religioner och 200 miljoner utövare av dessa.

Som av en händelse nämns dock inte repressionen av flera av dessa etniska minoriteters språk och kultur, eller att minst en miljon av dem placerats i politiska fångläger i regionen Xinjiang.

Givetvis missar ambassadören inte chansen att tala om Kinas 5 000 år långa historia – i sig ett ifrågasätt begrepp – samt hur denna civilisation hålls ihop av det kinesiska språket, som utvecklats från forna tider fram till i dag.

Men den riktiga propagandan börjar när Kinas ambassadör ska till att berätta sina ”tre historier” om Kina för Kunskapsgymnasiets elever. När han pratar om kinesiska muren låter andra halvan av den så kallade historien på detta vis:

To build the Great Wall was to fend off such external aggression, and it is usually after a decisive victory over the northern raiders that the Chinese built the wall. This tradition may very well be the source of China’s defense-oriented foreign policies and defense policies, policies that stress on non-aggression and non-hegemony. China also actively participates in international peace-keeping missions. This year marks the 30th anniversary of China’s participation in UN peacekeeping. Over the past three decades, as the second largest contributor to UN’s peacekeeping budget and the biggest contributor of peacekeepers among the five permanent members of the UN Security Council, China participated in 25 UN peacekeeping missions, and accumulatively sent over 40,000 peacekeepers. It was, is and will be in Chinese people’s DNA to cherish and defend peace. China is and will be a country that upholds world peace.

Den andra historien handlar om den gamla sidenvägen, som kopplas ihop med det nuvarande initiativet med de nya sidenvägarna, president Xi Jinpings prestigeprojekt.

Här passar ambassadören på att smyga in en alternativ historia om den kända kinesiska upptäckaren Zheng He, vars flottor påstås ”aldrig ha invaderat en centimeter land” – något som inte stämmer.

Den tredje och sista historien, fortsätter ambassadören, handlar om ”öppenhet”. Efter ha pratat några meningar om Kinas storhet under tidigare kejsardynastier, avslutar Gui Congyou historien om öppenhet på följande vis:

Then since 1840, China has been a target of Western powers’ aggression, forced to cede our territories and pay indemnities. The country was ravaged and people’s lives shattered. The Chinese nation entered a hundred years of humiliation. With this lesson in mind, China today has set opening up as a basic national policy, and we will commit ourselves to opening up further, and to open development and multilateralism. We will never walk back on the path of unilateralism and self-isolation, instead we want to develop with all other countries together for common prosperity.

Med detta avslutas videosamtalet, men inte förrän Gui Congyou först uttryckt sin förhoppning om att eleverna ska bli ”ambassadörer för vänskap mellan Kina och Sverige”.

Kunskapsgymnasiet – inklusive ”Internationella Kunskapsgymnasiet” som Gui Congyou höll sitt föredrag för – är en godkänd friskola under skolöverstyrelsen som drivs med statliga medel. Det är ett privat skolföretag som ägs av Kunskapsskolan i Sverige AB.

En förutsättning för svenska skolor som finansieras av skattemedel är att förmedlad fakta ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutom religiös indoktrinering, får någon politisk dito heller inte ske.

Nu får vi väl förutsätta att Kunskapsgymnasiet inte har tagit emot pengar eller någon annan belöning av dem kinesiska ambassaden för detta samarbete. Men risken att så kan ske, när elever vid en friskola vill studera kinesiska och besöka landet, är icke desto mindre uppenbar.

Här är det säkert fler läsare som känner till regelverket bättre än mig. Måste friskolor offentliggöra alla slags gåvor eller samarbeten med utomstående aktörer? I vilken utsträckning får en skattefinansierad skola ge sina elever lektioner i historia och samhälle av den högsta representanten i Sverige för världens största diktatur?

Det där känner inte jag till. Jag vet bara att det är fel när Gui Congyou berättar för svenska gymnasieskolor den harmoniska situationen för etniska minoriteter i Kina, och det kinesiska folkets fredliga DNA.