Australiensisk journalist berättar om besök av polis och sin flykt från Kina

Under gårdagen skrev jag här på InBeijing om hur de sista två australiensiska journalisterna i Kina flytt från landet med diplomathjälp, sedan de förra veckan belagts med utreseförbud och uppsökts av polis som krävt förhör med ”nationell säkerhet” som förevändning.

Journalisterna Ben Birtles och Mike Smith riskerade därmed gå samma öde till mötes som Cheng Lei; det tv-ankare och tillika australiensiska medborgare som förra månaden fördes av bort av kinesisk polis. Hon hölls ett par veckor på hemlig ort, och nu kan låsas in i minst sex månader utan tillgång till advokat eller familjebesök.

Efter att Mike Smith landade i Australien i går, har han skrivit en artikel för sin arbetsgivare Australian Financial Review som redogör både för det plötsliga besöket av polis och hur han sedan flydde Kina efter att ha gömt sig på det australiensiska konsulatet i Shanghai.

Den relativt korta texten har ett högt tempo och är rekommenderad läsning i sin helget för alla som funderar över vad utländska medborgare som inte faller den kinesiska regimen på läppen kan råka ut för. (Kineserna själva råkar i regel mycket värre ut, eftersom de inte har någon väg ut eller ambassad att vända sig till.)

De inledande styckena i denna personliga berättelse är dramatiska och går direkt på handlingen:

It was well after midnight when officers from China’s intelligence, security and secret police agency came knocking at my door.

The heavy pounding woke me from a deep sleep and I raced downstairs thinking it must be a friend or neighbour in trouble.

Instead, six uniformed officers from the Ministry of State Security and a translator were squeezed on my front porch. The man at the front showed me his badge, asked my name and demanded to come inside.

They ushered me into my lounge room where I sat on the couch dressed in my boxer shorts surrounded by these unwelcome visitors. One officer filmed me on a large camera that would have looked more at home in a television studio. A spotlight shone in my eyes.

Smith berättar sedan vidare hur ett tre sidor långt dokument lästes upp för honom, där det bland annat stod att han var ”en peson av intresse” i en pågående rättsfall och inte skulle tillåtas lämna landet innan han svarade polis på en rad frågor.

Smith fick veta att ett slags förhör som skulle äga rum under de kommande dagarna. Han tvingades skriva under dokumentet och även lämna sitt tumavtryck på pappret.

Liksom Birtles belades Smith alltså med utreseförbud, trots allt eller kanske på grund av att han redan bokat en biljett hem till Australien från Kina efter varning från det australiensiska säkerhetsministeriet om de bådas personliga säkerhet.

Och liksom Birtles kontaktade Smith sina egna myndigheter, nämligen konsulatet i Shanghai, som hämtade upp honom och förvarade honom där med förhandlingar upp att låta Smith lämna Kina inleddes.

Smith förklarar denna process under rubriken ”Like a scene from a spy movie”, som inleds på följande vis:

Welcome to life in Xi Jinping’s China. Where the authorities can enter your home in the middle of the night to intimidate and harass you when you are not even suspected of a crime. A land of forced television confessions and six months or more in prison before you have access to a lawyer.

Han konstaterar att utländska journalister vid upprepade tillfällen har blivit utslängda från Kina, men att detta är första gången som de förbjudits att lämna landet.

Läs hela Mike Smiths artikel för mer information om den överenskommelse som gjordes mellan australiensiska och kinesiska diplomater, samt vilka frågor har fick svara på under det förhör som ändå kom att hållas innan han fick lov att lämna landet.

Läs även gårdagens artikel här på InBeijing för mer kontext om fallet.