Bild från People's Book Cafe i Hongkong, då jag själv besökte staden senast 2016. Sedan dess har denna bokaffär stängt igen - nu ska även skolor, bibliotek och mässor rensas från politiskt känslig litteratur.

Böcker försvinner från bibliotek, skolor och mässor i Hongkong

En av de många åtgärder som rapporteras i samband med införandet av Hongkongs nya säkerhetslag är hur böcker skrivna av aktivister har börjat försvinna från stadens bibliotek. Även stadens skolor har börjat gallra bort böcker som potentiellt kan stå i konflikt med den nya lagen, medan utställare vid stadens största bokmässa nästa vecka uppmanas till ”självdisciplin” för att inte sälja böcker som nu klassas olagliga.

Det blev en stor nyhet då stadens bibliotek – bara ett par dagar efter att säkerhetslagen antogs i Hongkong – stoppade utlåningen av böcker som författas av bland andra aktivisten Joshua Wong, parlamentarikern Tanya Chan och akademikern Chin Wan.

AFP frågar den del av Hongkongs myndigheter som ansvarar för att sköta biblioteken, blev svaret att böckerna tillfälligt tagits bort från hyllorna medan man utreder huruvida innehållet bryter mot den nya nationella säkerhetslagen, och inte kommer vara tillgängliga för utlåning under denna process.

Såhär kommenterade Joshua Wong själv det inträffade:

Vidare uppdagades denna vecka hur tjänstemän inom Hongkongs utbildningssektor instruerat stadens skolor att se över sitt material och ”omedelbart avlägsna” böcker som eventuellt kan stå i strid med den nya lagstiftningen. Utbildningsdepartementet uppmanade istället skolorna att lära eleverna ”de positiva värdena med att slå vakt om den nationella säkerheten”.

Det rapporterar South China Morning Post, och citerar de utfärdade direktiven enligt följande:

The Education Bureau said schools should review their book collections in line with the four categories of offences under the new law, but would not be required to submit their catalogues to officials for further vetting.

“If any teaching materials including books have content which is outdated or involve the four crimes under the law, unless they are being used to positively teach pupils about their national security awareness or sense of safeguarding national security … they should otherwise be removed from the school,” a bureau spokesman said.

“Schools have a gatekeeping role in terms of choosing suitable teaching resources. The bureau would take serious follow-up actions if any problems arise over the issue,” he added.

Tidningen uppger vidare att flera rektorer i sin tur har kontaktat utbildningsdepartement med uppmaningar om att söka juridisk hjälp för att återkomma med mer exakta riktlinjer om vilka böcker som är tillåtna och inte.

Definitionerna av vilka böcker som ska plockas bort är ungefär lika otydliga som det generella innehållet i den nya nationella säkerhetslagen. Liksom är fallet med gummiparagraferna i lagen, så är dessa oklara riktlinjer sannolikt ämnade att skapa självcensur, vilket en av stadens parlamentariker också varnar för i South China Morning Posts artikel.

Rektorerna uttrycker även oro för hur den akademiska friheten kan komma att påverkas om universitetsbiblioteken också måste börja gallra i sin litteratur. Hongkong har en rad internationellt högt rankande universitet, där ämnen som är förbjudna i Kina hittills har kunnat diskuteras fritt.

Ett evenemang som redan påverkats av den nya lagstiftningen är Hongkongs årliga bokmässa som går av stapeln 15 juli. Redan i slutet av juni, då det stod klart att den nya säkerhetslagen snart skulle implementeras i Hongkong, varnade organisatören deltagarna från att i år sälja ”olagliga” böcker.

Bokmässan är en av regionens största, med 686 utställare och över en miljon besökare i fjol, varav cirka en tiondel var internationella besökare.

Även denna mässa kommer nu präglas av självcensur, då riktlinjerna är lika otydliga som i exemplet med skolorna. Snarare än precisa instruktioner så är ”självdisciplin” det ledord som organisatören använder.

Bokbranschen i Hongkong har redan varit under stor press och strikt självcensur sedan Gui Minhai och hans kollegor kidnappades hösten 2015. Stadens författare, bokaffärer och tryckerier har sedan dess verkat med stor risk vilket i princip har tagit död på en hel industri, nämligen den med kinesisk litteratur om ämnen som anses vara politiskt känsliga i Kina.

Den nya säkerhetslagen gör nu att litteraturen som återfinns vid stadens bibliotek, skolor och utställningar även den gradvis kommer bli likadan som på fastlandskina.