Zoom avbryter möten och stänger konton utomlands för att ”följa kinesiska lagar”

I april skrev jag här på InBeijing om Zooms relation till Kina, där man anställer 700 personer för forskning och utveckling. Rapporter hade då visat hur företagets mjukvara utvecklas av tre kinesiska företag, samt ifrågasatte Zooms kryptering då företaget skickat data via servrar i Kina även för samtal som gjordes utanför landets gränser.

Nu har Zoom på grund av relationen till kinesiska myndigheter hamnat i hetluften igen, sedan det uppdagats att man bland annat stängt ner användarkonton i USA och Hongkong, samt avbrutit möten då ämnen som är politiskt känsliga i Kina kommer på tal. Företaget motiverar detta med att man följer kinesiska lagar och regleringar.

Det var Axios som var först med att avslöja hur aktivisten Zhou Fengsuo, överlevare från massakern vid Himmelska fridens torg och grundare av organisationen Humanitarian China, utan förklaring fick sitt konto nedstängt 7 juni. Han har sedan dess inte kunnat tillgå sitt användarkonto, och har heller inte fått något svar när han kontaktat Zoom med frågor.

Axios konstaterar att det hela sannolikt har att göra med att Zhou Fengsuo just arrangerade ett videomöte med 250 deltagare till minne av massakern vid Himmelska fridens torg. Sent i maj stängde man även ner kontot för Lee Cheuk Yan, en pro-demokratisk aktivist i Hongkong. Inte heller han har fått någon svar från Zoom om varför detta skedde.

När detta uppdagades fick Zoom kalla fötter, och återaktiverade Zhou Fengsuos användarkonto. I samband med detta gjorde man även ett uttalande till Axios:

Just like any global company, we must comply with applicable laws in the jurisdictions where we operate. When a meeting is held across different countries, the participants within those countries are required to comply with their respective local laws. We aim to limit the actions we take to those necessary to comply with local law and continuously review and improve our process on these matters. We have reactivated the US-based account.

Som Bill Bishop påpekade i sitt nyhetsbrev Sinocism, är Zooms handlingar och uttalande intressant av flera skäl. Bishop anser att Zoom borde förklara var i kinesisk lag dessa möten var olagliga, samt om nedstängningen skedde efter förfrågan från kinesiska myndigheter och i så fall på vilken nivå och till vem i företaget. Hur ofta sker i så fall sådana förfrågningar, och hur hanteras de inom företaget?

Har kinesiska säkerhetstjänsten ett kontor vid Zooms lokaler i Kina, just som man har vid kinesiska internetföretags kontor? Har Zoom fått en lista från kinesiska myndigheter på nyckelord eller individer att hålla koll på och agera mot?

Debaclet väcker fler frågor än det besvarar. Inte heller har Zooms förklaring i form av ett nytt uttalande på företagets hemsida bringat klarhet i de viktigaste frågorna. Tvärtom så erkänner man i detta uttalande att man stängt ner konton på kinesiska myndigheters order, och indikerar att man så kommer fortsätta att göra när det gäller kinesiska användare:

Det nya uttalandet från Zoom ledde till en uppföljande artikel av Axios med rubriken ”Zoom confirms Beijing asked it to suspend activists over Tiananmen Square meetings”.

Där hintar företaget om att man kommer utveckla en mekanism för att blockera användare från vissa länder från att delta vid vissa möten. Detta förutsätter givetvis en slags kontroll över videomötens innehåll. Det är i dagsläget oklart hur en sådan kontroll ska gå till, även om flera användare redan i dag vittnar om hur möten avbrutits då politiskt känsliga termer kommit på tal:

Financial Times har också uppmärksammat hur ett annat minnesmöte för massakern vid Himmelska fridens torg, som anordnades av överlevaren och aktivisten Wang Dan, även det plötsligt stängdes ner.

Zooms popularitet har skjutit i höjden under coronakrisen, då antalet användare på bara några månader ökat från 10 till över 300 miljoner. De ovanstående fallen är därmed inte bara ett problem för de fåtal kinesiska aktivister som fått sina konton nedstängda.

Då Zoom nu används av allt från skolor till myndigheter och företag, är det dels viktigt att behovet av en global tjänst för videosamtal uppfylls utan den kinesiska regimens begränsningar. I dagsläget kan exempelvis amerikanska universitet inte nämna känsliga ämnen i distansundervisning med kinesiska studenter.

Dels väcker det stora frågetecken från ett personligt säkerhetsperspektiv. Eftersom användare och möten stängts ner då deras existens och innehåll gjort kinesiska myndigheter upprörda, så finns uppenbarligen möjligheten att bevaka vad som sägs under mötena. Något som borde oroa såväl myndigheter som företag.

Och det har det redan gjort. Taiwan har nyligen bannlyst all användning av Zoom inom landets myndigheter och departement. Andra aktörer som begränsar eller avråder användningen av Zoom innefattar tyska utrikesministeriet, den amerikanska senaten och New Yorks utbildningsdepartement.

Zoom har en ytterst besvärlig balansgång att gå mellan att å ena sidan erbjuda en öppen tjänst för videosamtal, å andra sidan bevaka sina kommerseilla intressen i Kina. Förutom att man vill åt den kinesiska marknaden, har företaget alltså förlitat sig på Kina som bas för forskning och utveckling.

Läs mer om denna komplexa situation via följande länkar:

Zoom admits cutting off activists’ accounts in obedience to China” (The Guardian)
Zoom suspends account of US-based Chinese activists after Tiananmen meeting” (BBC)
Zoom’s China Ties Under Scrutiny After It Muzzles Human-Rights Group” (Wall Street Journal)
Zoom denies giving user information to Chinese government” (Reuters)