Ny och viktig rapport om Enhetsfronten, Kinas främsta verktyg för global påverkan

Allvaret och omfattningen av kinesiska påverkansoperationer drar till sig allt större uppmärksamhet globalt. Det blir därför allt viktigare att förstå mekanismerna bakom dem, vilket inte är helt lätt givet Kinas opaka politiska system.

Som tur är kan den med intresse för ämnet nu fritt läsa rapporten ”The party speaks for you: Foreign interference and the Chinese Communist Party’s united front system”, som publicerades i dag av Australian Strategic Policy Institute (ASPI).

Den drygt 50 sidor långa rapporten är författad av Alex Joske, en ung och mycket skarp forskare med kinesiskt påbrå, som hösten 2018 skapade stora rubriker världen över med rapporten ”Picking flowers, making honey”. Den gången kartlade Joske kinesiska militära forskare vid utländska universitet. Nu har han alltså gett sig i kast med ytterligare ett lika viktigt som svårgenomträngligt ämne, nämligen Enhetsfronten.

Det är genom Enhetsfronten som Kinas kommunistparti säkerställer lojalitet bland grupper som inte hör till partiet. Detta innefattar bland annat affärsmän, akademiker, civilsamhälle, etniska minoriteter och religösa grupperingar inrikes i Kina. Utomlands riktar man sig främst mot personer av kinesisk börd. Men man försöker även hitta allierade bland politiker, näringsliv och civilsamhälle i utlandet.

Förutom ren politisk påverkan, är Enhetsfronten enligt rapporten inblandad i aktiviteter utomlands för att samla in information, bevaka kinesiska studenter, underlätta för tekniköverföring till Kina och påverka tankesmedjor.

Under coronakrisen har Enhetsfronten bland annat varit upptagna med att samordna export av medicinsk utrustning och sprida kommunistpartiets narrativ om epidemin utomlands. I rapporten påpekas hur detta arbete varit mycket effektivt, och verkar ha kommit som en fullständig överraskning för många regeringar.

Detta är inte lustigt när man förstår vilka resurser, befogenheter och erfarenheter som Enhetsfronten besitter. Alex Joske beskriver dess verksamhet enligt följande:

United front work encompasses a broad spectrum of activity, from espionage to foreign interference, influence and engagement (see box). There’s no clear distinction between overseas and domestic work. Premier Zhou Enlai, one of the PRC’s founding revolutionaries and a pioneer of the CCP’s United Front, advocated ‘using the legal to mask the illegal; deftly integrating the legal and the illegal’ (利用合法掩护非法,合法与非法巧妙结合), ‘nestling intelligence within the United Front’ (寓情报于统战中) and ‘using the United Front to push forth intelligence’ (以统战带动情报).28

The scope of united front work is constantly evolving to reflect the CCP’s global ambitions, assessments of internal threats to its security, and the evolution of Chinese society. Today, the overseas functions of united front work include increasing the CCP’s political influence, interfering in the Chinese diaspora, suppressing dissident movements, building a permissive international environment for a takeover of Taiwan, intelligence gathering, encouraging investment in China, and facilitating technology transfer.

Detta arbete är så pass höljt i dunkel att det är en utmaning bara att reda ut själva semantiken. Förenklat så består Enhetsfronten (统一战线, United Front) av tusentals grupper och personer som tillsammans arbetar mot kommunistpartiets målsättningar.

Enhetsfrontens arbetsbyrå (中央统一战线工作部, United Front Work Departement) är ett departement inom kommunistpartiets centralkommitté som samordnar och genomför stora delar av detta arbete. Bara inom detta departement finns tolv byråer som alla riktar sig mot olika målgrupper, samt över 600 tjänstemån på en nivå av byråchef eller högre.

I rapporten ges en historisk bakgrund av Enhetsfrontens aktiviteter, från andra världskrigets diplomatiska balansgång till öppnandet av Kina ekonomi och dagens propagandakrig kring frågor som Tibet och Xinjiang. Det understryks också hur detta departement och arbete fått en högre status och prioritet under Xi Jinping, vars familj är historiskt knuten till Enhetsfronten:

However, Xi has emphasised united front work more than previous leaders, pushing it closer to the position of importance that it occupied in the party’s revolutionary era by elevating its status since 2015. That year, he established high-level bodies and regulations that signalled a greater emphasis on and centralisation of united front work. Later, the Central Committee’s UFWD was expanded by giving it authority over religious, ethnic and Chinese diaspora affairs.

(…)

United front work runs deep through Xi Jinping’s life and family history. His father, Xi Zhongxun, was a central figure carrying out united front work directed at Tibet, seeking to influence the Dalai Lama and the Panchen Lama. As a Politburo member in the 1980s, he continued to spend most of his time supervising united front work. He was reportedly seen still wearing a watch given to him by the Dalai Lama three decades earlier. Two of Xi Jinping’s siblings were involved in political warfare work for the Chinese military.

Förutom ännu mer uttömmande och fascinerande historia samt fakta om själva organiseringen, ges i rapporten flera exempel på hur Enhetsfronten har lyckats nästla sig in i utländska storföretag och bland västerländska politiker.

The party speaks for you” innehåller även profiler på de personer som leder arbetet inom såväl Enhetsfrontens arbetsbyrå som andra delar inom Enhetsfrontens organisation. Den är också rik på grafik och bilder. Se nedan några tweet från Alex Joske då rapporten lanserades tidigare i dag:

Även om rapporten alltså finns att läsa i sin helhet online, så kan det vara svårt att plocka ut de viktigaste delarna från den, särskilt om man inte har hört talas om Enhetsfronten sedan tidigare. Ändå är innehållet av enorm betydelse för att förstå Kinas arbete för påverkan och inflytande i utlandet.

Jag tänker dels därför och dels av eget intresse att spendera kommande dagar med att gå genom denna rapport, med målsättningen att innan helgen skicka ut en längre sammanfattning till prenumeranter av InBeijing Premium. Om du är intresserad av ämnet, överväg alltså att börja prenumerera inom de närmsta dagarna.

I sammanhanget är det värt att notera rapporten ”Kinesiska kommunistpartiets enhetsfront”, som för en dryg vecka släpptes av tankesmedjan Frivärld. Även om rapportens fokus främst ligger på Enhetsfrontens närvaro i Sverige, så finns även där en kortare historisk bakgrund och organisatorisk beskrivning.

Den rapporten har i sin tur sammanfattats av Expressen i en ledare med rubriken ”Vansinne att ge bidrag till Kinas ’magiska vapen’”, med anledning av att Sveriges Kinesiska Riksförbund, som är kopplat till Enhetsfronten, har mottagit hundratusentals kronor i bidrag från svenska myndigheter.