Kina har nu fler än 900 miljoner internetanvändare

Under mars månad passerade antalet kinesiska internetanvändare 900 miljoner, enligt en rapporten rapport som i går publicerades av China Internet Network Information Center (CINIC). Det innebär att 64,5 procent av landets befolkning nu är uppkopplad, vilket är 4,9 procentenheter fler än 2018.

Tillväxten har varit ännu större vad gäller e-handel och onlinebetalningar. I dag shoppar 710 miljoner kineser online, uppger CINIC, vilket är en ökning med 100 miljoner sedan 2018. Under fjolåret var marknaden för e-handel i Kina värd 10,63 biljoner yuan, vilket är drygt 14 biljoner kronor. Det innebär att mer än en femtedel av alla konsumentvaror i Kina nu säljs online.

Även antalet kineser som använder onlinebetalningar har stigithar stigit från 600 miljoner 2018, till 768 miljoner i dag. 765 miljoner av dessa genomför onlinebetalningar via sin mobiltelefon.

Och det finns utrymme för ytterligare tillväxt. Rapporten från CINIC ger vid handen att antalet uppkopplade kineser på landsbygden är 255 miljoner, vilket endast är 46 procent av befolkningen som nu bor utanför städerna.

Det finns nu alltså betydligt fler internetanvändare i Kina, än vad det finns invånare i EU och USA tillsammans. Dessa häpnadsväckande siffror erbjuder en förklaring till varför utländska internetföretag är redo at kompromissa med såväl värderingar som funktioner för att få tillgång till den kinesiska marknaden.

Samtidigt påminner CINICpåminner CINIC om att det främst är kinesiska internetföretag som dragit nytta av den snabba utvecklingen av landets internet. Av världens 30 största internetföretag sett till marknadsvärde är nio kinesiska, och gör merparten av sina affärer på den inhemska marknaden. Bara Alibaba och Tencent återfinns dock bland världens tio största internetföretag.