Faktakoll: Göteborg avslutar inte alls avtalet om att vara systerstad med Shanghai

27 april, 2020

Det är något oklart hur den så kallade nyheten om att Göteborg avslutar det avtal som innebär status som systerstad med Shanghai uppstod. Det är i alla fall klart att uppgifterna inte stämmer.

Dagens Nyheter var – så vitt jag vet – första tidning att rapportera om saken förra veckan, i en artikel med rubriken ”Göteborg avslutar samförståndsavtalet med vänorten Shanghai”.

Tidningen lutade sig mot ett citat från Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, som tidigare kunnat höras i ett reportage i Sveriges Radios program Kaliber: ”Det har inte varit särskilt mycket utbyte och med hänsyn till de tider vi befinner oss i anser vi det lämpligt att inte förlänga”.

Dagens Nyheters artikel plockades upp bland annat Expressens västsvenska upplaga Göteborgs-Tidningen. I artikeln ”Göteborg avslutar avtalet med Shanghai”, citeras uppgifter från DN om samarbetsavtalet först tecknades 1986 och har förnyats genom åren, men att kommunstyrelsen under ett sammanträde i onsdags förra veckan beslutade att man nu inte ska förnya avtalet, som formellt löpte ut vid årsskiftet.

Uppgifterna spred sig sedan vidare till utländska medier. Jag ska även erkänna att jag själv först svalde den felaktiga rapporteringen med hull och hår, bland annat genom följande tweet:

Redan i torsdags fick jag dock skickat till mig en mailkonversation där Gunilla Bökmark, chef för internationella relationer vid stadsledningskontoret, förklarar för en frågande att avtalet med Shanghai inte alls har sagts upp, och dessutom bifogar en bilaga med besluten från det kommunstyrelsemöte som Dagens Nyheter hänvisar till.

Där framgår att Göteborg har ”Memorandum of Cooperation” med Shanghai från 1986, samt ett samförståndsavtal från 2003, vilket var en utvidgning av det första avtalet till flera områden som ekonomi, handel, vetenskap, miljöskydd, utbildning och kultur.

I samband med denna utökning tecknades 2003 även ett så kallat ”Agreement on the establishment of Sister City Relationship” mellan de båda städerna. Det framgick också att avtalet var tredje år förnyas per automatik om ingen av parterna säger upp det.

Däremot har båda parterna möjlighet att var tredje år uppdatera avtalet med nya samarbeten eller villkor, vilket Göteborg denna gång inte avser göra. Men, understryker Bökmark i mailkonversationen, så innebär en utebliven uppdatering inte att avtalet slutar gälla.

Under helgen rapporterade även Göteborgs-Posten mer sakligt om situationen. Där citeras Gunilla Bökmark säga följande:

Tjänstemännen på stadsledningskontoret har kommit fram till att det ursprungliga vänortsavtalet från 1986 är tillräckligt för de få verksamheter som faktiskt har utbyte med Shanghai.

– Givet vår utvärdering så bedömer vi att vi inte behöver göra förlängningar eller initiera handlingsplaner. Det ursprungliga avtalet duger alldeles utmärkt i den mån, säger Gunilla Bökmark, internationell chef på stadsledningskontorets internationella avdelning.

Ni säger alltså upp avtalet?

– Nej. Vi gör inget med avtalet. Man kan säga att avtalet finns kvar, men innehållet behöver inte filas på. Det som skrivs där 2003 gäller fortfarande.

På en fråga om vad skillnaden blir, förklarar Bökmark att avtalet fortsätter löpa, men att det inte förnyas ur det perspektivet att nya aktiviteter eller ansvarsområden läggs in.

Göteborgs-Posten lägger dock in en brasklapp för att detta beslut inte är fattat ännu. Detta därför att den ärendet med den kvartalsrapport från stadsledningen som stadens politiker skulle klubba genom förra veckan sköts upp.

I denna rapport ingår bland annat att samförståndsavtalet med Shanghai ska, som Göteborgs-Posten uttrycker det, ”läggas på is”.

Kommunstyrelsen ordförande Axel Josefson citeras i tidningen säga att samarbetet pausas och inte fortsätts på samma vis som tidigare, dels för att samarbetet mellan städerna varit ytterst begränsat.

Även om citaten kan verka något motstridiga, så är det i alla fall klart att samarbetsavtalet mellan städerna inte skrotas, och inte heller sägs Göteborgs och Shanghais status som systerstäder upp. Det handlar snarare om ett samarbete som inte blev så pass omfattande som många förväntade sig när avtalet utvidgades 2003.

De dramatiska rubrikerna som spridits till svenska och utländska medier via rapporter från Dagens Nyheter baserade på uppgifter från Sveriges Radio stämmer således inte.

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.