Oroande ekonomisk statistik i Kina efter COVID-19. (Bild: Burak K, Unsplash)

Katastrofal ekonomisk statistik från Kina efter COVID-19

Det har länge spekulerats i hur det pågående coronaviruset kommer drabba Kinas ekonomi. Denna vecka fick vi en del av svaret, efter att ekonomisk statistik för årets första två månader släppts. Och det ser värre ut än vad många befarat.

Konsumtionen, som kinesiska myndigheter försöker göra till ny tillväxtmotor, föll med 20,5 procent. Industriproduktionen sjönk med 13,5 procent och investeringarna rasade med hela 24,5 procent.

Exempelvis noterar South China Morning Post hur analytiker trott på att investeringarna i fasta tillgångar skulle minska med bara 2 procent. Raset på 24,5 procent är inte bara mycket större än prognoserna; det är också den första minskningen någonsin sedan Kina började för statistik på detta område.

COVID-19 har slagit hårt och brett mot hela den kinesiska ekonomin. Wall Street Journal framhåller hur aktiviteten inom 39 av 41 nyckelsektorer minskade under årets två första månader. De enda industrier med tillväxt var olja och gas samt tobak.

Situationen har även inneburit att närmare fem miljoner kineser förlorat sina jobb i år. Den officiella arbetslösheten står nu på 6,2 procent, vilket även det är den högsta siffran sedan statistiken började föras.

Och det kommer bli värre innan det blir bättre. CNBC citerar Dan Wang från The Economist Intelligence unit, som uppskattar att nio miljoner kineser kommer förlora sina jobb i år som en direkt följd av COVID-19.

Wall Street Journal noterar vidare att statistiken för januari och februari sannolikt ser bättre ut än vad som kommer vara fallet i mars. Detta för att januari innehöll ett par ”normala veckor” innan virusutbrottet drabbade ekonomin.

Vidare publicerar Kina alltid ekonomisk statistik för januari och februari tillsammans, eftersom det kinesiska nyåret varje år infaller på olika tider under dessa månader. Därmed är siffrorna baserade på en jämförelse med en period under fjolåret då de ekonomiska aktiviteterna redan var långsamma under någon vecka, på grund av den nationella ledigheten kring nyåret.

Mars månad kommer däremot visa statistik för en hel månad drabbad av virusutbrottets konsekvenser, jämfört med en ”normal” månad under fjolåret. När statstiken för mars presenteras kommer vi även få se BNP-statistiken för första kvartalet, vilken sannolikt kommer ligga långt under tillväxtmålet på 6 procent.

South China Morning Post pekar också ut hur förväntad minskad ekonomisk aktivitet i omvärlden kommer försvåra Kinas återhämtning. Detta adderar till de problem Kina redan innan viruset upplevde, med multinationella företag som flyttar sin tillverkning annorstädes, bland annat på grund av handelskriget med USA:

The forthcoming lockdown in large parts of the world will also hamper China’s recovery effort. A supply side hit to the global economy is predicted from China’s shutdown, but with the West now dealing with severe outbreaks of their own, demand is set to provide an economic shock too.

Some firms in China are concerned already that multinational companies may reduce their reliance on Chinese-made products, accelerating a shift to alternative manufacturing bases and damaging the extensive supply chain that has been constructed in the mainland over recent decades.

Coronaviruset riskerar alltså fungera som lök på laxen för vad som redan såg ut att vara en perfekt storm för den kinesiska ekonomin. Vikande tillväxt i kombination med stigande arbetslöshet kan utgöra en verklig fara för såväl Xi Jinpings position som kommunistpartiets anseende.

Det är därför inte konstigt att Kinas propagandaapparat går på högvarv för att framhålla regimens förträfflighet i hanteringen av COVID-19, samt torgföra teorin att viruset inte alls kommer från Kina utan från USA.

På så vis lägger man upp för att ett eventuellt ekonomiskt sammanbrott beror på utländska krafter, samt att allt hade varit mycket värre utan presidenten och partiets ledarskap.

Kinesiska myndigheter kommer även vidta penningpolitiska åtgärder för att stimulera tillväxten. Bland annat Global Times rapporterar – med sedvanlig propagandaspinn – hur tillväxtmålet på 6 procent för helåret 2020 ligger kvar:

China will implement thorough opening-up measures once COVID-19 has been defeated. The country will not only create the best business environment worldwide but also provide greater intellectual property right protection. Foreign companies, private firms, and state-owned enterprises will be placed on equal footing.

Due to China’s confidence, its development goals for 2020 will remain the same. With $3 trillion in foreign reserves, most manufacturing industries within the world’s second-largest economy, and accomplishment made after 40 years of reform and opening-up, the country shall remain determined to achieve its original six percent economic growth goal.

Under the leadership of the Chinese government and the efforts of all Chinese, the country will realize greater aspirations and long-term goals once COVID-19 is conquered

Givet att tillväxtstatistiken för årets första två månader ser mycket illa ut även enligt den ofta ifrågasatta officiella statistiken, ska det bli mycket spännande att följa den ekonomiska utvecklingen i Kina i år.

Kom ihåg: It’s the economy, stupid!