Indien övertar Kina som landet med världens skitigaste luft

För några år sedan var det inte sällan som internet och sociala medier ofta fylldes med bilder på Kinas allvarliga luftföroreningar. Medan luften på senare tid blivit något bättre i kinesiska storstäder, är det nu bilder på Indiens apokalyptiska luft som börjat cirkulera.

Särskilt detta år har rapporterna om smutsig indisk luft varit särdeles oroväckande. I mars publicerades data från Greenpeace som visade att sju av världens tio mest förorenade städer ligger i Indien:

Data från Greenpeace över det genomsnittliga värdet av skadliga luftpartiklar av typ PM 2,5 under helåret 2018.

Vidare finns även 15 av de 20 och 22 av de 30 städerna i hela världen med värst luft i Indien. Sammantaget har nu Indien, Pakistan och Bangladesh hem åt 18 av världens 20 smutsigaste städer.

Under senaste veckan har särskilt fokus legat på den indiska huvudstaden Delhi, där luften nu enligt vissa uppskattningar är sju gånger så förorenad som i Peking.

En indisk miljötjänsteman noterade förra veckan att mätinstrumenten inte räckte till för att mäta andelen skadliga luftpartiklar av typ PM 2,5 i Delhi eftersom instrumentens skala endast har tre siffror:

Time Magazine noterar att skolor stängts ner och flygavgångar ställts in då nödläge förra veckan förklarades i Delhi. Tidningen citerar rapporter som gör gällande att skadorna att andas in luften i huvudstaden under en dag är att likställa med att röka 25 cigaretter.

Stadens chefsminister kallade förra veckan också mycket riktigt Delhi för ”en gaskammare”. Och då är huvudstaden inte ens bland de tio mest förorenade städerna i landet, uppger India Today.

Andra rapporter gör gällande att Indiens luft nu är sämre än vad Kinas luft någonsin har varit. Hur blev det då såhär?

I likhet med Kina spelar industriell expansion och ökad biltrafik stor roll. Dessutom har indiska bönder för vana att bränna åkermark just utanför Delhi och andra stora städer, vilket tillsammans med klimatförändringar och perioder utan vind skapar ”en perfekt storm” som leder till föroreningar på nivåer som sågs över norra Indien förra veckan.

Det är oklart huruvida Indien kan komma till rätta med detta problem. Å ena sidan har man inte en lika centraliserad och därmed även handlingskraftig regering som i Kina, där partiet helt sonika kan beordra smutsiga industrier att flytta ut från städerna.

Å andra sidan har man heller inte någon tystnadskultur eller censur likt i Kina, vilket lett till att problemet har uppmärksammats. Förutom ovanstående tjänstemän, har även landets högsta domstol nu i dagarna kritiserat myndigheterna för att inte göra nog åt Delhis smutsiga luft.

Domstolen kallar myndigheternas passivitet för ”en grov kränkning av rätten till liv”; en formulering som givetvis skulle ha varit omöjlig från Kinas högsta domstol som ju kontrolleras av kommunistpartiet.

Oavsett vilket så ger i alla fall denna video från CNBC en hint om hur illa ställt det egentligen är med luften i Indiens huvudstad: