Taiwan utvisar kinesisk turist som river ner stödaffischer för Hongkong

Sedan protesterna i Hongkong började denna sommar, har kinesiska studenter och turister i en rad länder på olika vis angripit personer som visat stöd för demonstrationerna.

Bland de många rapporterna har hundratals kinesiska studenter attackerat stöddemonstrationer för Hongkong på olika platser i Storbritannien, och maskerade grupper av kineser förstört så kallade Lennon Walls i Australien.

Lennon Wall är en företeelse som först uppkom under demokratidemonstrationerna i Hongkong 2014. Fenomenet består av post it-lappar och affischer med uttalat stöd för politiska och civila rättigheter i Hongkong, som sätts upp på väggar vid skolor eller andra platser.

Tidigare denna månad kom Lennon Wall återigen i fokus, då en grupp nationalistiska kineser i Richmond i Kanada rev ned affischerna vid en sådan vägg, samtidigt som man hotade och på olika vis trakasserade de som försökte försvara väggen.

Bland annat kastade kineserna pengar(!) i ansiktet på de som motsatte sig rivningarna:

Redan i augusti blev dessa sammanstötningar våldsamma, med slagsmål vid universitet i bland annat Australien och Nya Zeeland mellan kinesiska studenter och personer som uttryckt stöd för protesterna i Hongkong.

Omvärlden har tvekat inför hur dessa kontroversiella handlingar av alltmer nationalistiska kinesiska studenter och turister ska bemötas. Å ena sidan utgör de klara övertramp mot yttrandefrihet och andra rättigheter som gäller i demokratiska samhällen. Å andra sidan är kinesiska turister och studenter en viktig inkomstkälla för många länder i väst.

På Taiwan har man dock statuerat exempel, då en kinesisk turist tidigare denna vecka utvisades från landet efter att ha rivit ner material från en Lennon Wall. I vad som är den första utvisningen från Taiwan kopplad till protesterna i Hongkong, så förbjuds också mannen från att återvända till Taiwan under fem års tid.

Turisten i fråga hade tagit sig in på National Taiwan University för att riva ner stödmeddelandena för Hongkong, och greps därför för vandalism. Detta kommer efter sammanstötningar också vid taiwanesiska universitet, där kinesiska studenter fysiskt angripit studenter från Hongkong:

Efter våldsamheterna vid universiteten, gjorde Taiwans president Tsai Ing-wen ett kraftfullt uttalande om att våld mot personer som utövar Taiwans yttrandefrihet inte kommer accepteras.

Hon lovade vidare att myndigheterna kommer hantera situationen, samtidigt som en tjänsteman från landets inrikesministerium sade att alla lärosäten fått instruktioner om att värna om studenternas yttrandefrihet och säkerhet.

Tidigare i oktober sade också Taiwans myndigheter att kinesiska medborgare som förstör Lennon Walls kommer att utvisas från landet:

Nu har detta alltså skett. Taiwan är mig veterligen det första land som utvisar en person för att ha inskränkt yttrandefriheten gentemot stöd för protesterna i Hongkong. Och fler utvisningar kan komma att äga rum, då incidenterna vid universiteten alltså är under utredning.

Liksom andra länder, så kan Taiwan förlora ekonomiskt på detta. För närvarande finns det 30 000 kinesiska studenter i Taiwan, och regimen i Peking kommer sannolikt inte uppskatta dessa åtgärder. Det är därför sannolikt att antalet kinesiska studenter i Taiwan kan komma att minska som en konsekvens av åtgärderna.

Samtidigt som andra länder tvekar inför hur de ska hantera situationen med allt mer aggressiva kinesiska studenter och turister, så visar Taiwan alltså att man värderar yttrandefrihet och andra civila rättigheter högre än de inkomster som man riskerar förlora.

Och det gör man helt rätt i. För Australien, Kanada, Storbritannien och Nya Zeeland kommer snart bli varse om att då man inte tar dessa våldsyttringar på allvar, så kommer de inte bara fortsätta utan även öka i omfattning.