Stödmanifestation för Hongkong i Stockholm på måndag

Måndagen 9 september, klockan 17:00, hålls en stödmanifestation vid Mynttorget i Stockholm för proteströrelsen i Hongkong och dess krav på bland annat allmän rösträtt och en oberoende utredning av polisvåld under sommarens demonstrationer.

Bland talarna finns såväl en riksdagsledamot, som en sinolog och en chefredaktör.

Initiativtagare till eventet är författaren och debattören Kurdo Baksi, tillsammans med Romina Pourmokhtari, ordförande i Liberala Ungdomsförbundet, samt entreprenören och företagaren Örjan Winkvist.

I ett pressmeddelande för evenemanget säger initiativtagarna bland annat följande:

Som bekant demonstrerar miljontals modiga människor i Hongkong för sina grundläggande mänskliga rättigheter. De motsätter sig ytterligare inskränkningar av Hongkongs självbestämmande och kräver en mera demokratisk samhällsordning. Inte minst vill de slå vakt om yttrande- och pressfriheten.

Tyvärr har inte demonstrationerna i Hongkong erhållit stort stöd av Sverige. Protesterna inleddes i mars sedan ledningen i Hongkong lagt fram ett förslag till en ny utlämningslag, som skulle göra det lättare att utlämna efterlysta personer till Fastlandskina.

(…)

Det är nu oerhört angeläget att omvärlden visar solidaritet med befolkningen i Hongkong och uppmanar myndigheterna där att verka för att tillmötesgå demonstranternas grundläggande krav. Att med polisiärt eller militärt våld tysta protesterna i Hongkong vore katastrofalt för Hongkong och skulle få allvarliga följder för bland annat världshandeln.

Talare som är bekräftade för måndagens evenemang innefattar:

* Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna
* Helena Giertta, chefredaktör för Journalisten
* Torbjörn Lodén, sinolog
* Claes Wahlin, kulturjournalist
* Aida Badeli, språkrör för Grön ungdom
* Romina Pourmokhtari, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet

Mynttorget är beläget i Gamla stan i Stockholm, just bredvid det kungliga slottet och i närheten av riksdagen.

För eventuella frågor om evenemanget, maila Kurdo Baksi.