Kinas storsatsar på Almedalen med hjälp av svensk pr-byrå

Kina kommer i år utöka sin närvaro i Almedalen i syfte att ”komma till rätta med den negativa bild som håller på att sätta sig om Kina och kinesiska företag”.

För att åstadkomma detta lanseras ”China Day” som ska hållas 3 juli och bekostas av kinesiska handelskammaren i Sverige. Där ska bland annat Gui Congyou, Kinas ambassadör i Sverige närvara, tillsammans med chefer från bland annat Huawei och Air China.

Detta enligt Dagens Opinion, som även berättar hur svenska aktörer kommer delta under China Day vid tre seminarier, för att diskutera relationerna med Kina.

Det framgår inte vilka dessa aktörer är. Dock har Dagens Opinion fått till stånd en intervju med den nyetablerade pr-byrån Scandhof AB, som tagit på sig uppdraget att arrangera China Day. Byråns chef Adam Hofmann säger till Dagens Opinion:

Vad vill din kund uppnå?
– Man vill främst skapa en närvaro och på något sätt komma igenom det negativa som man upplever finns kring kinesiska bolag och de växande kinesiska investeringarna. Man vill visa upp att man är vänligt sinnade och att man är trovärdig. Huawei vill till exempel visa att de inte sysslar med spionage, säger Adam Hofmann

Hofmann medger att det ”kan vara kontroversiellt” att administrera den kinesiska ambassadören på den demokratiarena som Almedalen utgör. Han menar att det inte finns någon annan byrå som skulle ta i detta uppdrag med tång, vilket beror på en ”beröringsskräck” vad gäller Kina.

Trots att intervjun är kort, levererar Hofmann motstridiga uppgifter för att försvara sitt uppdrag.

”I min värld är Kinas närvaro helt opolitisk och handlar om utbyte, handel och samarbeten”, säger Hofmann, för att redan senare i samma stycke framhålla att ”i Kina är all business kopplad till politik”.

Vidare menar Hofmann att han kontroversiella uppdragsgivare är ”öppen för kritik”. Han menar att ambassadören tar seriöst på ”kulturella skillnader” och gärna talar om att det sker saker i Kina som inte är förenliga med så kallade svenska värderingar.

För att vidare försvara sitt uppdrag tar Hofmann också till det klassiska argumentet att den svenska kritiken mot Kina pekar ut att ”allting är dåligt med Kina”, men att det minsann händer bra saker också, som utveckling av batteridrivna bilar(!)

Hofmann efterlyser således vad han kallar ”mer nyanserad kritik”, samt att man från svensk sida bör kritisera rätt saker: ”Sedan vill vissa prata om mänskliga rättigheter. Här bör man kanske hålla isär sakerna.”, säger Hofmann till Dagens Opinion.

Ja, för vad spelar politiska fångläger för miljontals muslimer och kidnappning av svenska medborgare för roll, så länge Kina utvecklar miljövänliga bilar och avancerade telefoner? En linje som påminner om hur diktaturer togs i försvar med hjälp av egenintresse i Europa vid mitten av 1900-talet.

Slutligen lägger Hofmann fram argumentet att om inte vi handlar med Kina, så kommer Tyskland och Estland och Finland att göra det. Och då har vi inte samma chans att påverka Kina med vad Hofmann kallar ”svenska värderingar”.

Alltså en argumentation i linje med vapenindustrins ”om inte vill säljer vapen till diktatur X, så kommer land Y att göra det”.

Detta slutargument är förresten mycket passande. Det är med precis samma logik som Scandhof AB har tagit på sig det – förmodligen välbetalda – uppdraget att marknadsföra diktaturen Kina i Sverige.