Här ljuger Kinas ambassadör för svenska medier inbjudna till ambassaden

För en knapp vecka sedan bjöd Kinas ambassadör Gui Congyou in journalister från Sveriges radio, Dagens Nyheter, Svenska dagbladet och Dagens industri till ambassaden för en presskonferens angående handelskriget mellan Kina och USA.

Mötet skildras på den kinesiska ambassadens hemsida, i form av ett inlägg med den talande rubriken ”Ambassador Gui Congyou Holds a Press Briefing on the Trade War Started by the US Against China”.

Texten på den kinesiska ambassadens hemsida är på tok för full med propaganda och tomma klichéer för att återge i sin helhet eller ens försöka beskriva. Jag infogar istället några valda delar nedan:

Ambassador Gui said, first, I wish to state that whether it is a hot war, a cold war, a trade war, a technology war or whatever kind of war, the Chinese side firmly opposes them all. An observation of the over 5000 years of history of the Chinese nation tells us that it is not in our tradition or DNA to wage war against other countries. “Peace and harmony” is the essence of Confucianism of the Chinese nation.

(…)

As President Xi Jinping said, building a community with a shared future for human kind based on shared interests is to deliver benefits to all countries through win-win cooperation, which is a sharp contrast to the economic bullying and selfish philosophy of “America first” of the US.

(…)

Ambassador Gui said, facing foreign invasions and wars imposed by foreign powers, the Chinese nation never feared, retreated or caved. Instead, we rose up and fought back. There is no shortage of such examples in China’s history. Our resistance against the barbaric aggressions, occupation, division and enslavement of Western powers since modern times, especially the 14 years of the War of Resistance against Japan, is ample proof of that.

(…)

Our door is open for trade negotiation with the US. If the US wants to talk, let’s talk, but all talks must be based on equality, trust and mutual benefits. If the US sticks to its gun, we have no choice but to fight it till the end. In fact, the US is ill. It needs to see a doctor to treat the illness, instead of blaming others and shifting the trouble to others.

Vid sidan av historielektioner och sjukdomsparalleller, hade ambassadör Gui också en hel del att säga om själva handelskriget. Enligt texten på ambassadens hemsida upprepade han flera gånger hur konflikten helt och hållet är USA:s fel.

Gui säger bland annat Kina har ”förhandlat uppriktigt med USA” med fred och harmoni som målsättning, men att USA svek sina tidigare löften och plötsligt höjde tullarna på kinesiska importvaror värda 200 miljarder dollar.

Läsare av InBeijing vet redan att det i själva verket var Kina som för ett par veckor sedan i sista stund försökte införa en hel rad omfattande ändringar i det dokument som redan hade förhandlats fram, varpå USA istället för att acceptera ändringarna svarade med höjda tullar.

Vidare försökte Gui Congyou förklara hur USA ignorerar ”grundläggande fakta” angående ekonomiska strukturer och frihandel, bryter mot Världshandelsorganisationens regler och genom sina handlingar inte bara skadar sin egen utan även många andra länders ekonomi, inklusive Sveriges.

Flera gånger påpekar Gui hur den svenska ekonomin kommer lida som en följd av USA:s handlingar, samt att Kina vill hjälpa Sverige genom att utöka det ekonomiska samarbetet länderna emellan.

Denna presskonferens är bara ett steg i ledet i en trend där kinesiska tjänstemän bjuder in utländska journalister till sin diplomatiska beskickningar för att läxa upp dem om vad de bör skriva i känsliga frågor.

I artikeln ”Chinese Officials Tell Foreign Journalists in Hong Kong How to Cover Renditions Plan” avslöjade Radio Free Asia hur kinesiska tjänstemän kallat till sig journalister från bland annat Reuters, Financial Times och CNN för att berätta hur de bör rapportera om det känsliga utlämningsavtal som håller på att ingås mellan Kina och Hongkong.

Journalisterna fick bland annat veta hur de bör ”ingjuta positiv energi” i rapporteringen om det omtalade lagförslaget, som innebär att polis i Hongkong kommer bli skyldig att arrestera och överlämna personer till Kina på förfrågan av kinesiska myndigheter.

Det är dock oklart exakt i vilken utsträckning Kinas ambassadörer ägnar sig åt möten med utländska journalister enligt ovan. Klart är i alla fall att Gui Congyou har ett rykte om sig även internationellt att vara en av de mest aggressiva av Kinas ambassadörer, möjligen i konkurrens med den kanadensiska:

Så hur bör då svenska medier rapportera när de läxas upp i bästa propagandastil av Kinas ambassadör, och hur har de de facto rapporterat efter detta möte?

Efter en snabb koll har jag inte hittat någon rapportering från vare sig Sveriges radio eller Dagens industri baserat på denna ”presskonferens”. Dagens Nyheter och Svenska dagbladet har dock skrivit varsin artikel i ämnet, som skiljer sig markant åt.

De båda artiklarna ligger bakom betalvägg, så jag återger de viktigaste delarna här nedan. I en text med rubriken ”Kinas ambassadör: Handelskriget är USA:s fel”, så återger Dagens Nyheter ambassadörens ord i stort sett oemotsagda.

Visserligen påpekas i alla hast att ambassadörens tal ”går på tvärs med de amerikanska anklagelserna om att Kina i sista sekund backade på flera viktiga punkter”. Men samtidigt citeras Gui Congyou bland annat enligt följande utan såväl kontext eller ifrågasättande:

Han kallar i likhet med flera kinesiska medier den amerikanska politiken för ”ekonomisk mobbning” och menar att den amerikanska filosofin ”America first” är självisk.

Enligt Gui Conghuo [sic] är Kina fortfarande öppet för att samtala med USA och Kina planerar oavsett att öppna upp sin marknad mer mot omvärlden. Kina är också redo att gradvis minska handelsöverskottet mot USA, enligt Gui Conghuo [sic!].

– Men den kinesiska regeringen kan inte tvångsmässigt minska överskottet på kort tid. Om vi gick med på det kravet och tvingade kinesiska konsumenter att köpa amerikanska produkter i stor skala skulle det otvetydigt skada intresset för andra handelspartners till Kina, inklusive Sverige.

(…)

Beslutet att införa skarpa restriktioner mot Huawei att använda operativsystemet Android kallar han ett sätt för den amerikanska regeringen att trycka ner ett högteknologiskt privat företag i Kina. USA och flera bedömare har hävdat att Huawei har starka kopplingar till den kinesiska staten och misstänker att bolaget kan använda sin utrustning till att spionera. Kina ställer sig oförstående.

– Jag förstår inte varför USA som den enda supermakten i världen, den mest utvecklade staten i världen, godtycklig använder sin makt för att trycka ned ett utländskt privat företag, säger Gui Conghuo [sic!!].

Det är olyckligt hur Dagens Nyheter här agerar megafon åt den kinesiska ambassadörens propaganda.

Givetvis ska svenska medier även ge plats år ambassadörens uppfattningar, men att skriva ut dem helt oemotsagda ger för den oinvigde läsaren intrycket att hans ord är fakta. Vidare verkar artikeln vara hopskriven i all hast då man flera gånger inte ens lyckas stava ambassadörens namn rätt.

Svenska dagbladet valde ett mer genomarbetat tillvägagångssätt. Bland annat ger man kontext i form av att Gui Congyou sitter och läser upp ett långt på förhand nedskrivet tal på kinesiska, vilket alltså snarare än en regelrätt presskonferens är ett försök att instruera journalisterna om vad de ska skriva.

Ambassadören var inte lika intresserad av att svara på frågor som att läsa upp sitt långa tal.

Detta visar sig när Svenska dagbladet det enda rätta, som varje svensk journalist bör göra under möten med Kinas ambassadör eller andra kinesiska tjänstemän. Nämligen att ta upp fallet Gui Minhai, vilket mycket riktigt också besvärade ambassadören:

SvD: Vad händer med den fängslade svenska förläggaren Gui Minhai?

– Det här är en träff om handelskriget, svarar Gui Congyou.

Därefter gör han dock en lång utläggning som går ut på att Gui Minhai begått brott i Kina. Något som bland andra Gui Minhais dotter, Angela Gui, upprepade gånger har förnekat. Gui Congyou svarar inte på frågor om var Gui Minhais hålls eller när rättegången blir av.

Detta är vare sig första eller sista gången som Gui Congyou kommer bjuda in svenska journalister för att pådyvla dem kinesisk propaganda i hopp om att den ska återges oemotsagd i svenska medier.

Det är av största vikt att svenska medier vid sådana tillfällen använder sig av Svenska dagbladets tillvägagångssätt, snarare än Dagens Nyheters.