Dramatisk upptrappning i handelskriget Kina-USA då Trump hotar höja tullar

6 maj, 2019

Rapporterna om förhandlingarna i handelskriget mellan Kina och USA har varit av varierande innehåll. De senaste månaderna har uppgifter om dödläge varvats med att något slags avtal skulle vara nära förestående.

Det tycktes dock råda en utbredd optimism om att konflikten om inte skulle få så i alla fall närma sig en uppgörelse. Detta ända till i går, då Donald Trump tog till Twitter med hot om att höja tullarna på kinesiska exporter till USA betydligt:

Sedan dess har ett virrvarr av olika uppgifter cirkulerat i olika medier och från olika personer. Vad som verkar ligga bakom Trumps utfall är en frustration över att förhandlingarna går mycket långsammare än vad som var tänkt när han i januari sköt upp det ursprungliga beslutet att redan då höja tullarna på kinesiska varor om de båda sidorna misslyckades att nå ett avtal.

Enligt bland annat Axios så ska Trumps administration ha uppfattat det som att kineserna ägnade sig åt den vanliga förhalningstaktiken att svika löften som de tidigare redan avgett.

Detta skulle enligt New York Times bland annat innefatta att alla beslut som fattas under förhandlingarna också först ska dras i långbänk i diverse kinesiska myndigheter innan de implementeras. Något som innebär såväl längre tid som osäkerhet huruvida Kinas alls kommer införa utlovade eftergifter.

Hur det än står till med anledningarna, så verkar en bakomliggande faktor vara att de båda länder uppfattar sina styrkepositioner fundamentalt annorlunda. Enligt Sinocism ska den kinesiska delegationen ha agerat med större självsäkerhet i år än vad som var fallet under sista halvåret i fjol. Detta tack vare en uppfattning om att landets ekonomi nu är på väg att justeras på ett vis som gör att man kan stå emot eventuella bakslag från konflikten med USA.

Den amerikanska ekonomin går å sin sida från klarhet till klarhet, och visar upp imponerande siffror vad gäller allt från tillväxt till sysselsättning och börsmarknad. Detta har i sin tur lett till en tro att den kinesiska ekonomin inte kan stå emot ökad press från den amerikanska, enligt devisen: ”You guys want to mess around with us? Be my guest”.

Det är svårt att i nuläget avgöra vad Trumps hot om ökade tullar kommer leda till, förutom att marknaderna världen över har fallit dramatiskt under dagen.

Likaledes har handelskriget mellan världens två största ekonomier beskyllts för att ha fungerat som ett sänke för hela den globala tillväxten.

Vidare är det ingen slump att Trump hotar med att den stora tullhöjningen ska infalla just på fredag. Då var det nämligen planerat att premiärminister Liu He skulle landa i Washington med en kinesisk delegation för att hamra ut vad många trodde skulle vara de sista detaljerna inför ett slutgiltigt avtal.

Trumps tweets ses nu av många som en varning till Liu att inte komma till Washington med ett ny uppsättning tomma löften.

Nu är det istället tveksamt om Liu He alls kommer åka till Washington, då den kinesiska sidan måste frambringa någon form av reaktion på Trumps hot för att inte verka svaga. Många röster i Kina, som exempelvis den nationalistiska Global Times redaktör Hu Xijin, föredrar att Kina sätter hårt mot hårt:

Att kinesiska myndigheter togs på sängen av Trumps meddelande kan i alla fall ses av att landets medier ännu inte kommenterat hoten, så här en dag efter att de utfärdats. Landets propagandamyndighet har helt enkelt inte beslutat sig för på vilket vis uppgifterna ska rapporteras.

Kommer Trumps okonventionella taktik röna någon framgång i form av eftergifter och kompromisser från Kinas håll? Eller kommer konflikten dra ut ända tills efter nästa amerikanska presidentval?

Kinamedias nya artiklar direkt till din inkorg

Gör som 765 andra, prenumerera du med.

Translate article

Kinamedias nya artiklar till din inkorg helt gratis

Gör som 765 andra, prenumerera du med.