Veckans tweets om Kina

Hur mycket jag än skulle vilja så har jag inte tid att här på InBeijing uppmärksamma alla de viktigaste händelserna relaterade till Kina. Samtidigt som jag bara kan välja att skriva om max en handfull ämnen varje vecka, så sker givetvis långt många fler nyhetshändelser relevanta för landets utveckling.

Jag har tänkt att försöka täcka in ett större antal av dessa händelser genom att varje vecka publicera ett tiotal viktiga tweets om Kina.

Twitter är min i särklass viktigaste källa för nyheter. Majoriteten av de personer jag följer på Twitter, postar främst saker relaterade till Kina med omnejd, vilket gör att jag tack vare min feed sällan missar några större eller viktigare händelser relaterade till Kina.

Tack vare Twitter så går jag sällan eller aldrig in på en särskild tidnings hemsida för att leta runt bland rubrikerna. Så gott som alla artiklar jag läser kommer från länkar i min Twitter-feed.

Jag kommer nu spara de enligt mig viktigaste tweetsen om Kina för att publicera här på InBeijing varje helg. Om du inte har Twitter själv, så kan du i alla fall klicka på länkarna nedan eller få en överblick av utvecklingen genom att bara läsa själva tweetsen.

Vänligen se nedanstående länkar, som inte är graderade efter datum eller relevans. Det enda riktmärket är att tweets som handlar om samma ämne ska ligga efter varandra.