Kinas allomfattande övervakningssystem för ”social kreditvärdighet”

Tidigare i veckan skrev jag för Omvärlden om världens genom tidernas mest omfattande och ambitiösa projekt för övervakning. Nämligen Kinas så kallade system för ”social kreditvärdighet”, som från och med nästa år ska ranka alla landets invånare med individuella ”medborgarpoäng” som ska leda till olika sorters belöningar eller straff.

Systemet fick viss uppmärksamhet tidigare i mars, då det uppdagades att 23 miljoner kineser under fjolåret hindrades från att köpa tåg- eller flygbiljetter för att de inte ansågs vara ”trovärdiga” nog.

Med tanke på detta systems storlek och ambition, är det lustigt att det inte får mer uppmärksamhet i medier eller av organisationer. Kanske beror det på att systemet har rullats ut gradvis under flera år, snarare än implementerats över en natt.

Som jag skriver för Omvärlden, så har detta rigorösa övervakningssystem varit under utformning sedan minst 2014:

I juni 2014 tillkännagav Kinas statsråd för första gången planer om ett nationellt system för social kreditvärdighet. I Kinas 13:e femårsplan, som antogs mars 2016, föreskrev en av paragraferna “etableringen av ett system för centraliserat förvarad medborgarinformation”.

Under den nationella folkkongressens årliga sammanträde nu i mars rapporterade statlig kinesisk media att flera delegater i Kinas högsta rådgivande politiska organ ville snabba på utvecklingen av det sociala kreditsystemet.

Experter som forskar systemet för social kreditvärdighet har såväl kallat det för “Amazons kundspårning med en Orwellsk politisk twist”, som varnat för att “allt beteende kommer att integreras till en heltäckande bedömning av dig som person” när systemet är fullständigt.

Enligt de ursprungliga planerna ska detta system implementeras på nationell nivå redan nästa år. Sedan 2014 har det experimenterats om hur ranking och bestraffningar eller belöningar ska ske, vilket jag också skriver närmare om för Omvärlden.

I detta steg av experiment har bland annat åtta privata företag varit inblandade. Ett av dem är Alibaba, som genom Sesame Credit rankar sina användare på en skala mellan 350 och 950 poäng.

Rankingen sker enligt data som hämtas från näthandelsjättens olika plattformar. Hög poäng kan innebära fördelar som fördelaktiga lån eller snabbare hantering av resedokument, vilket är en indikator på samarbetet med myndigheterna.

Poängen bestäms av faktorer som huruvida man betalar räkningar och varor i tid, eller hur mycket personlig information man delger systemet. I bedömningen finns också faktorer som många bedömer otäcka. Exempelvis kriterier som ”beteende och preferenser” och ”personliga relationer”.

Detta innebär sannolikt minuspoäng om man delar politiskt känsliga texter online; eller om någon i ens familj eller vänskapskrets gör likadant.

En låg poäng kan medföra en hel del obekvämligheter som uteslutning från vissa jobb eller utbildningar, bannlysning från att hyra eller köpa bostäder i vissa områden och lägre hastighet på den personliga internetuppkopplingen.

Däri finns potentialen att via detta system skapa inte bara laglydiga medborgare, utan också medborgare som måste vara lojala mot myndigheternas politiska uppfattningar och initiativ.

Tanken är helt enkelt att skapa en fil som följer varje medborgare från vaggan till graven. Tidigare har Kinas kommunistparti – liksom liknande partier i andra länder som Östtyskland eller Sovjetunionen – haft liknande fysiska filer i stora arkiv. Nu ska detta istället ske digitalt.

Med jämna mellanrum dyker artiklar eller studier upp som skildrar utvecklingen av systemet för social kreditvärdighet. Detta även i statlig kinesisk media, som givetvis regelbundet springer till systemets försvar.

Så skedde exempelvis i Global Times denna vecka, i form av artikeln ”New social system aims to bring spirit of trust into society”. Där berättas bland annat triumferande om hur en man som misslyckats med att betala tillbaka en skuld på cirka 15 000 kronor nu inte längre tillåts köpa flyg- eller tågbiljetter.

By 2020, these two systems will be combined with the social credit system under a comprehensive nationwide plan launched by the Chinese government. The program will score citizens based on their social behavior.

Citizens who honor contracts and display good behavior, such as donating to charities or volunteering for community services, will be rewarded with lower utility bills and other similar benefits, while those with a poor social grade due to bad behavior, such as not paying loans on time, evading tax, selling counterfeit goods, spreading false information, forcibly occupying a seat on a train or even walking a dog without a leash, will have their privileges restricted.

Artikeln är också noga med att framhålla hur västerländsk kritik mot detta system inte är någonting annat än ”neoimperialistiska attityder”.

Bild från artikeln i Global Times, där förbipasserande enligt bildtexten stirrar på en ”misskrediterad” man enligt det nya systemet för social kreditvärdighet.

För den som är ytterligare intresserad av detta drakoniska system rekommenderar jag artikeln ”Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens” i Wired. Det är den längsta och mest djupdykande texten på ämnet som jag själv kommit över.