Gui Minhai föreslås bli hedersmedlem i Sveriges Författarförbund

Sveriges Författarförbund uppgav i dag att styrelsen under gårdagens styrelsemöte enhälligt beslutat att föreslå Gui Minhai som hedersmedlem i förbundet.

Detta vore i enighet med förbundets stadgar, som ger vid handen att ”den som gjort förbundet synnerlig tjänst kan på förslag av förbundsstyrelsen av ordinarie förbundsstämma utses till hedersmedlem.”

I ett pressmeddelande framför såväl förbundets ordförande som vice ordförande argument för Gui Minhai som hedersmedlem:

– Gui Minhais litterära gärning och mod förkroppsligar förbundets stadgars första paragraf, vilken handlar om att ständigt försvara yttrandefriheten. Det har han gjort. Med sin frihet som insats, säger Patrik Lundberg, vice ordförande.

– Inskränkningar av yttrandefriheten får alltid motsatt verkan. Därför leder också alla försök att tysta Gui Minhai till en större medvetenhet om yttrandefriheten som demokratins nödvändiga förutsättning, säger Grethe Rottböll, ordförande.

Det avgörande beslutet om inval tas vid Sveriges Författarförbunds ordinarie stämma 2019. Förbundet har sedan tidigare endast utsett en hedersmedlem i sin frånvaro, nämligen den fängslade journalisten och författaren Dawit Isaak, som valdes in 2010.

Som ordförande Grethe Rottböll påpekar, så bör alla försök att tysta Gui Minhai leda till en större medvetenhet. Och lyckligtvis är denna nyhet bara den senaste i raden av reaktioner på att Gui Minhai nu varit frihetsberövad i över tre år utan rättegång.

För ett par veckor sedan skrev jag här på InBeijing hur kungen med kort varsel ställde in sin resa till Kina med anledning av Gui Minhai.

Sedan dess har det även framförts förslag om att döpa en av Göteborgs spårvagnar till Gui Minhai.

Inför Nobelfesten föreslog såväl Kurdo Baksi i Expressen som Lisa Bjurwald i Journalisten att den kinesiska ambassadören inte borde bjudas in till festligheterna på grund hur Gui Minhai behandlas.

I dag uppmanade Kurdo Baksi vidare i Göteborgs-Posten – tillsammans med sinologerna Fredrik Fällman och Torbjörn Lodén – att de representanter från Göteborgs näringsliv som just nu träffar representanter från ett trettiotal företag från Gui Minhais födelsestad Ningbo, inte ska glömma bort att påminna dem om förläggarens öde.

I artikeln ”Visa solidaritet med göteborgaren Gui Minhai”, framför de tre textförfattarna sina förhoppningar att kinesiska affärspartners ska få veta att fängslandet av Gui Minhai ”har väckt starka reaktioner i Sverige både hos regeringen och den svenska befolkningen som kräver att han ska friges och tillåtas återvända till Sverige.”

Det är av största vikt att det svenska civilsamhället fortsätter att med liknande metoder sätta press på Kina vad gäller Gui Minhai. Dels för att visa att han inte är bortglömd, och dels för att det ska kosta mer än det smakar för kinesiska myndigheter att fortsätta hålla honom inlåst.