Val i Taiwan: Storförlust för regeringspartiet, storslam för Kinavänliga KMT

I dag har flera veckors valfeber här på Taiwan nått sitt slut i och med att mellanårsvalet genomförts, tillsammans med med tio stycken folkomröstningar. Resultatet blev en storvinst för det Kinavänliga oppositionspartiet Kuomintang (KMT), samt för den delen av väljarkåren med konservativa uppfattningar angående homosexualitet och samkönade äktenskap.

Taiwans medier och civilsamhälle är extremt polariserat. Majoriteten har ett uttalat stöd antingen för KMT, eller för regeringspartiet Democratic Progressive Party (DPP) som vill minska landets beroendeställning gentemot Kina, och traditionellt även har förespråkat taiwanesiskt självständighet.

Polariseringen innebär att det knappast finns några tillförlitliga opinionsundersökningar här: undersökningarna tenderar att främst stödja den egna linjen. Därför var utgången på många vis helt oklar fram tills Taiwans 23 miljoner invånare i dag började rada upp sig framför valurnorna.

Det står nu klart att KMT är på väg mot en riktig storslam. Partiet har nu vunnit borgmästarposten i Taiwans tre största städer: New Taipei City, Kaohsiung och Taichung. Kanske mest uppseendeväckande är vinsten i den viktiga hamnstaden Kaohsiung, där DPP har styrt oavbrutet under 20 års tid.

I skrivande stund är det ännu dött lopp i huvudstaden Taipei, där endast hundratalet röster skiljer KMT:s kandidat från den nuvarande borgmästaren Ko Wen-je. Klart är i alla fall att DPP inte heller kommer vinna i huvudstaden, eftersom Ko inte tillhör något parti utan ställer upp som självständig kandidat.

Även om det var väntat att DPP inte skulle vara lika framgångsrika i detta mellanårsval som för fyra år sedan, så hade få trott på ett sådant monumentalt nederlag. Utgången fick president Tsai Ing-wen att i ett tal ta på sig ansvaret för resultatet och annonsera sin avgång som ordförande för regeringspartiet.

Hur kan då utgången analyseras? Tsai och DPP har fått stor kritik för att inte ha levererat vad gäller ekonomin. Taiwans tillväxt har varit fortsatt trög, och enligt många väljare har den dåliga relationen med Kina under DPP verkat som en ytterligare bromskloss.

Kinesisk påverkan har pekats ut som ännu viktig en faktor. Kina har trappat upp aktiviteterna mot Taiwan, inklusive samarbete med olika grupperingar som motsätter sig regeringspartiets ambition att göra Taiwan mindre beroende av Kina.

Inför valet har taiwanesisk polis och underrättelsetjänst mycket riktigt funnit flera exempel på allt från finansiering av kandidater till spridning av falska nyheter, som kunnat spåras till Kina.

På många vis verkar dock DPP har lagt krokben för sig självt. Nomineringen av kandidater i städer som Kaohsiung och Taipei har inte varit helt lyckade. Dessutom verkar KMT ha gjort ett mycket bättre arbeta för att mobilisera sin väljarkår, vilket är mycket viktigt i mellanårsval där deltagandet ofta är lägre än i ett presidentval.

Oavsett anledningarna så innebär resultatet en klar förbättring för Kuomintangs möjligheter att vinna tillbaka presidentposten år 2020. Liksom med alla mellanårsval, så kan utgången ses som en slags omröstning över hur regeringsparti och president presterat under de första två åren vid makten.

Han Guo-yu (KMT, vänster) vann ikväll mot Chen Chi-mai (DPP, höger) i valet till borgmästare i Kaohsiung. Därmed bringades 20 år av oavbrutet DPP-styre i den viktiga hamnstaden till ände.

På tal om omröstningar, så har tio stycken nationella folkomröstningar också hållits i dag. Fem av dessa rör samkönade äktenskap och andra rättigheter för homosexuella.

Även om rösträkningen inte är helt färdig ännu, så tyder allt på att den den mer konservativa delen av väljarkåren kommer vinna samtliga fem. Tre av omröstningarna handlar – i olika formuleringar – om huruvida samkönade äktenskap ska tillåtas. I alla tre går ”nej-sidan” mot en säker seger.

Två av omröstningarna rör saker som huruvida homosexuellas rättigheter ska inkluderas i utbildningen. Även där är försprånget stort till ”nej-sidans” fördel.

Kort sagt kan mellanårsvalet 2018 sägas utmana bilden av Taiwan som en liberal och progressiv oas i en region som annars domineras av diktaturer.

Väljarkåren har i allt väsentligt gett uttryck för konservativa värderingar i progressiva frågor som tidigare skiljt Taiwan från flera andra länder i regionen, samt visat en vilja att röra sig mot Kina, som kan sägas vara den allra största vinnaren i detta val.

Karta över de 22 städer och regioner där lokalval hållits i dag, jämfört med resultatet från 2014. DPP (grön) har tappat stort till KMT (blå). Grå färg står för självständiga kandidater. I skrivande stund är det ännu inte klart om det blir KMT eller den sittande, självständiga borgmästaren som vinner Taipei.