Kinas ambassad kontaktar svenska lokaltidningar i påverkansoperationer

23 november, 2018

Kinesiska myndigheter blir alltmer djärva i sina påverkansoperationer, och Kinas ambassader följaktligen allt aktivare. Den kinesiska ambassaden i Stockholm har under det senaste halvåret publicerat dussintals pressmeddelanden på sin hemsida, där missnöje uttrycks med rapporteringar i svenska medier.

Flera av dessa medier har även fått brev eller mail från den Kinas ambassad, efter att de skrivit något som inte faller den kinesiska regimen på läppen.

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) gör det enda rätta. I en artikel med rubriken ”Kina slår på krigstrumman”, publicerades mailet från ambassaden tillsammans med ett klargörande om att man inte låter sig skrämmas till vare sig tystnad eller lydnad.

Bakgrunden är att Henrik Barvå, politisk redaktör på NWT, tidigare denna månad skrev en artikel där Taiwan benämndes som ett land, samt uppmanade omvärlden att stå upp för och stödja den taiwanesiska demokratin.

Texten fick omgånde kritik på den kinesiska ambassadens hemsida, och snart fick Barvå själv ett osignerat mail från ambassaden.

I en ny artikel berättade Barvå under gårdagen om mailet och dess innehåll:

De skriver i sitt brev bland annat att ”artikelns innehåll helt går emot fakta och bryter mot Sveriges utrikespolitik och de normer som styr internationella relationer och grovt kränker Kinas suveränitet och territoriella integritet.” Vidare skriver de att artikeln ”stödjer Taiwans självständighet och allvarligt förleder läsarna och endast kommer att ha en negativ inverkan på vänskapen mellan Kina och Sverige”. Det är sannerligen ord och inga visor.

(…)

Ambassaden avslutar med att skriva att de hoppas att jag och NWT ”skiljer på sant och falskt”, korrigerar våra misstag, ”blir mer ansvarsfulla och är försiktiga när det gäller Taiwan-relaterade frågor” och ”undviker andra situationer när principen om Ett Kina kränks”. Detta är inget annat än ett otillbörligt försök att påverka och skrämma, och detta har Kina numera satt i system. Tidigare riktade sig åtgärderna mest mot den egna befolkningen. Nu drar de sig inte för att angripa aktörer i andra länder.

Vidare förklarar Barvå en rad självklarheter, som att medier i ett fritt land – till skillnad från Kina – inte har som uppgift att agera språkrör åt regeringen.

Han understryker också hur Kina, sedan Xi Jinping kom till makten, har blivit alltmer offensivt i att utöva påtryckningar internationellt, samt att landet tack vare sina ”ekonomiska muskler” ofta lyckats tysta kritiker eller tvinga fram självcensur.

Exempelvis framhåller Barvå hur han tidigare flera gånger skrivit om Taiwan i NWT, utan att tidigare ”aldrig ha hört ett pip” från kinesiska myndigheter.

Jag återger nedan det brev från den kinesiska ambassaden, som finns att läsa i sin helhet med tillhörande artikel via Nya Wermlands-Tidningens hemsida:

Dear Mr. Henrik L Barvå,

We noticed that you recently published an article on NWT, which blatantly refers to Taiwan as a “country”, alleges that China’s Mainland “isolates” Taiwan internationally and calls for support for the “free China on Taiwan”. We would like to solemnly point out that the content in the article totally goes against facts, breaches the basic principle of Sweden’s foreign policies and norms governing international relations, and grossly infringes on China’s sovereignty and territorial integrity, which we firmly oppose.

There is but one China in the world. The Government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing the whole China, and Taiwan is an inseparable part of China. This has been universally recognized by the international community. All Taiwan-related issues must be handled in accordance with the one China principle, which is common consensus of the international community including Sweden, and enshrined in Resolution 2758 adopted by the UN General Assembly in 1971, and represents a strong desire of the people and an unstoppable trend of the times. It has been a consistent position of the Swedish government to uphold the one China principle, reject Taiwan as a “sovereign country” and oppose “Taiwan independence”.

Taiwan-related issues, which represent China’s core interests including its sovereignty and territorial integrity, are of essential importance to sound and steady growth of China-Sweden relations. The article published on NWT supporting “Taiwan independence” seriously misleads its readers and will only cause negative impact on the friendship between China and Sweden.

The situation across the Taiwan-Straits is highly sensitive and complex.

The Taiwan authorities refuse to recognize the one China principle, are doing everything to propagate “Taiwan independence” that aims to split China, instigate confrontation, and undermine peace and stability across the Taiwan-Straits. We hope you and NWT will distinguish truth from falsehood, follow the one China principle, respect China’s sovereignty and territorial integrity, and immediately correct the mistakes. We hope you and NWT will be more responsible and take caution on Taiwan-related issues, refrain from going against the trend of the times and avoid other situations where the one China principle is violated.

We hope NWT will publish our letter, and the Chinese Embassy is willing to talk with NWT and its readers in a positive and constructive manner.

Political Section

Chinese Embassy in Sweden

14 November 2018

Som Barvå mycket riktigt påpekar så är Nya Wermlands-Tidningen inte ensamma om att ha mottagit förtäckta hot från den kinesiska ambassaden i Stockholm. Allt från SVT till svensk polis och riksdagsledamöter har kontaktats eller hängts ut på ambassadens hemsida och avkrävts ursäkter.

Att NWT, en lokaltidning i Värmland med en upplaga på drygt 40 000, får samma behandling kan tjäna som en hint på hur nära kinesiska myndigheter i dag följer vad som skrivs i svenska medier.

Go toTop