FN grillar Kina över politiska fångläger för en miljon muslimer

De senate månaderna har flera rapporter kommit om hur minst en miljoner muslimer låsts in i läger för politisk omskolning, utan någon som helst föregående juridisk process. Trots detta har omvärlden varit relativ försiktig med att fördöma eller ens kommentera situationen.

Detta gäller dels demokratier som värnar om sin handel med Kina. Dels gäller det även politiska och religiösa ledare i muslimska länder, som annars är snabba att fördöma västerländska politikeras uttalande om islam eller karikatyrer i obskyra danska tidningar.

Kinas ekonomiska makt i kombination med dess aggressiva nationalistiska diplomati skrämmer, helt enkelt.

I fredags var det dock dags för FN:s kommitté mot etnisk diskriminering (U.N. Committee on the Elimination of Racial Discrimination) att hålla sitt årliga sammanträde om situationen i Kina. Och där höll man minsann inte tyst om vad som sker i Xinjiang.

Den närvarande panelen uppgav att man tagit del av ”flera tillförlitliga rapporter” om att en miljon uigurer hålls i ”massiva hemliga interneringsläger”.

Gay McDougall, en av panelens medlemmar, återgav uppskattningar om att två miljoner muslimer nu antingen sitter i läger eller utsätts för regelbunden politisk indoktrinering i Xinjiang. McDougall citeras bland annat av Reuters:

“We are deeply concerned at the many numerous and credible reports that we have received that in the name of combating religious extremism and maintaining social stability (China) has changed the Uighur autonomous region into something that resembles a massive internment camp that is shrouded in secrecy, a sort of ‘no rights zone’,” she told the start of a two-day regular review of China’s record, including Hong Kong and Macao.

Denna vecka var det dags för Kina att svara på kritiken. Som väntat avfärdades den inte bara, utan framhölls som konspiratoriska lögner. Man vidhöll att det vare sig existerar några läger för politisk omskolning eller godtyckliga gripanden i Xinjiang.

Delegationen menade vidare att alla etniska minoriteter åtnjuter den fulla religionsfrihet som garanteras i Kinas konstitution, och dessutom har fått sina liv klart förbättrade tack vare den ekonomiska utveckling som myndigheterna har drivit på.

Ett visst käbbel uppstod sedan i FN när Gay McDougall noterade att den kinesiska delegationen inte förnekade alla uppgifter, genom att hävda att de muslimer i Xinjiang som har en fallenhet för religiös extremism just nu ”får hjälp” att utbilda sig och hitta arbete. McDougall fick dock inget svar på hur många individer detta omfattar.

I dag kommenterade Kinas utrikesministerium också saken. Dess talesman Lu Kang skrädde inte med orden, och menade att rapporterna från Xinjiang har tagits fram av ”anti-kinesiska krafter” med hemliga agendor. Reuters återger:

Anti-China forces are behind criticism of policies in the far western region of Xinjiang, the Chinese foreign ministry said on Tuesday, after a U.N. panel aired accusations that a million ethnic Uighurs may be held in internment camps there.

(…)

But foreign ministry spokesman Lu Kang said the “ulterior motives” of anti-China forces were behind the “unfounded” slandering of anti-terrorism measures,

“Any defamatory rumors are futile,” Lu said in a statement, adding that the situation in Xinjiang was stable with communities of all ethnicities getting along and good momentum in economic development.

“People of all ethnic groups in Xinjiang cherish the current situation of living and working in peace and happiness.”

Givetvis har också den statliga tabloiden Global Times vägt in på ämnet. Detta genom en ledarartikel med rubriken ”Protecting peace, stability is top of human rights agenda for Xinjiang” som publicerades just innan den kinesiska delegationen svarade på kritiken under gårdagen. Där stod bland annat att läsa:

Through the strong leadership of the Communist Party of China, the national strength of the country and the contribution of local officials, Xinjiang has been salvaged from the verge of massive turmoil. It has avoided the fate of becoming ”China’s Syria”or ”China’s Libya.” Xinjiang is operating under the rule of law and ethnic unity. As business recovers, the region’s future is promising.

(…)

The turnaround in Xinjiang’s security situation has avoided a great tragedy and saved countless lives, thanks to powerful Chinese law and the strong ruling power of the Communist Party of China. What the West has been hyping has destroyed numerous countries and regions.

(…)

Xinjiang is China’s territory. It is led by the Communist Party of China and operates according to Chinese laws. Whoever tries to incite violent confrontation there will only head down a dead end and national solidarity is the only way forward for Xinjiang’s future.

De tuffa ordalag med vilka Kina slår ifrån sig kritiken visar att förtrycket i Xinjiang och lägren för politisk omskolning knappast kommer upphöra plötsligt.

Nu vet dock regimen att man har omvärldens ögon på sig – synd bara att det på grund av Kinas ekonomiska makt skulle ta över ett år innan kritik av denna magnitud kunde framföras.