Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 21

21 maj, 2018

Det är återigen under rubriken ”Samhälle & kultur” som den gångna veckans mest delade och diskuterade länkar om Kina återfinns. Dels gäller det övergreppen mot muslimska minoriteter i provinsen Xinjiang, vars förvärrade tillstånd uppmärksammats av flera medier och även sammanfattades av mig på svenska på InBeijing.

Dels handlar det om en rad sexuella övergrepp som uppdagats bland utländska korrespondenter i Asien, som bland annat lett till att den tidigare ordföranden för Foreign Correspondents’ Club China i Peking avgått och stängts av från sitt jobb på Los Angeles Times.

Ännu ett exempel på Kinas många parallellsamhällen: Även om Me Too är bannlyst i Kina, så frodas rörelsen alltså inom vissa grupper och sällskap som är verksamma i landet.

Vill återigen tack alla som sponsrar InBeijing och mitt skrivande via Patreon, där bidragen från er generösa läsare nu uppgår till 161 dollar i månaden.

Överväga gärna att vara med genom att skänka 10 eller 20 dollar, och samtidigt få ett signerat exemplar av någon av mina böcker!

EKONOMI & HANDEL

US and China put trade war ’on hold’ – Många drog ett lättnadens suck under helgen när det meddelades att handelskriget mellan Kina och USA lagts på hyllan, åtminstone tillfälligt. The Guardian sammanfattar här en rad uttalanden från både sidor, som säger sig ha kommit överens om att utarbeta ett slags ramverk för kompromiss istället för att belägga varandras varor med tunga strafftullar. Överenskommelsen gjordes efter att en kinesisk toppdelegation besökte USA för förhandlingar två dagar i slutet av förra veckan. Enligt ett gemensamt uttalande nåddes ”konsensus för att vidta effektiva åtgärder nåddes” under mötet. Men det är också viktigt att inse att motsättningarna ännu inte har lösts, utan snarare skjutits upp. En analytiker som intervjuades av CNN denna morgon jämförde situationen med ett par som sökt familjerådgivning för att undvika sin skilsmässa. Men ännu inte bestämt vare sig när eller var denna rådgivning ska äga rum.

China’s Economy Is Too Frail to Force Open – Intressant artikel i Bloomberg som menar att Kinas ekonomi vare sig är stark eller konkurrenskraftig nog för att öppna sig mot omvärlden i den utsträckning som USA önskar. Trots stabila tillväxtsiffror står Kinas ekonomi införa stora utmaningar, då viktiga strukturproblem förblir olösta, vilket texten ger flera exempel på. Detta går även att se i officiella kommentarer från kinesiska tjänstemän; även om man försöker ge en positiv bild av landets ekonomiska tillstånd så går en djup oro att ana mellan raderna. En av huvudanledningarna till att förhandlingarna för att undvika ett handelskrig går så trögt är helt enkelt att pressen på Kinas ekonomi skulle bli för stor om man öppnade upp marknaden för konkurrens i den utsträckning som USA kräver, eller för den delen ens i den utsträckning som president Xi Jinping tidigare lovat. Detta är något som USA måste inse och ta med i beräkningarna under de pågående förhandlingarna.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

Xi told Kim he’ll support him even if Trump meeting fails – Under veckan har Nordkorea ställt in ett toppmöte med Sydkorea och hotat att skrota mötet mellan Kim Jong-un och Donald Trump, vilket jag skrev närmare om här på InBeijing. Ett möte har även ägt rum mellan Kim och Xi Jinping, som USA inte informerades om i förhand. Sydkoreanska JoongAng Daily återger nu delar av mötet, där Xi ska ha lovat att ”stödja” Kim om mötet med Trump ställs in eller inte går väl. Kinas ”aktiva stöd till nordkoreansk politik och ekonomi, oavsett hur mötet mellan Nordkorea och USA går”, utlovades enligt en källa till tidningen. Det hemliga mötet mellan Xi och Kim, följt av Nordkoreas hot att ställa in mötet med USA, har vidare gett upphov till en rad teorier. Har Kina uppmanat Nordkorea att framföra detta hot mot USA, för att sedan erbjuda sig att säkra mötet mellan Trump och Kim som ett slags förhandlingskort under det pågående handelskriget?

China tests bombers on South China Sea island – I veckan har Kinas militär för första gången någonsin övat start och landning med bombplan som kan verka på långdistans på en av sina konstgjorda öar i Sydkinesiska havet. Övningarna inkluderade bombplanet H-6K som kan bestyckas med kärnvapen, och syftar enligt Kinas militär till att förbättra sin räckvidd, kapacitet och möjligheter till snabb mobilisering i området. CNN påpekar att övningarna kommer just efter att Kina installerat avancerad utrustning för att störa andra länders radarutrustning i området, samt genomfört sitt största militärparad till sjöss någonsin i kombination med två dagars militärövningar som inkluderade såväl hangarfartyg som stridsflyg. De äger också rum trots Kinas och president Xi Jinpings upprepade löften om att inte militarisera Sydkinesiska havet.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

ZTE mess shows need to change the ’Chinese way of doing business’ – Telekomföretaget ZTE har hamnat i centrum i handelskriget mellan Kina och USA, sedan amerikanska myndigheterna hotat med förbud mot att sälja företagets hårdvaror i USA. Anledningen till det stundande förbudet ska vara dels ZTE:s kopplingar till den kinesiska staten, men även faktumet att företaget flera gånger brutit mot internationella lagar och bestämmelser. ZTE:s förehavanden sammanfattas nu oväntat nog av South China Morning Posts tidigare chefredaktör Wang Xiangwei, som använder företaget som ett exempel för att kinesiska företag måste ändra sina affärsmetoder på flera punkter. Bland annat har ZTE, i strid med internationella sanktioner, skeppat högteknologisk utrustning till Nordkorea och Iran. Snarare än ett offer i ett pågående handelskrig, så är ZTE enligt Wang ett exempel på ett företag som ”skördar vad man har sått”. Han skräder inte med orden, utan menar att exemplet även bör användas för att ändra ”the Chinese way of doing business”, som ofta innebär brist på etik och moral samt lagar och regler. Något som i längden också kommer försvåra för kinesiska företag att verka i utlandet i samband med Kinas nya sidenvägar.

Xi Jinping’s omnipresent propaganda empire – Axios sammanfattade i veckan hur Kinas välfinansierade propagandaministerium fått i uppgift att skapa ”samma sorts personkult” kring Xi Jinping som den som existerade kring Mao Zedong. Internet och media är givetvis viktiga verktyg för att föra ut detta budskap, vilket kunde ses i veckan då flera tidningar instruerade sina läsare att ”rista in Xi Jinpings tal i våra ben och upplösa hans kraft i vårt blod”. Nyligen har amerikanska forskare kommit fram till att närmare 500 miljoner inlägg varje år fabriceras på Kinas sociala medier, för att framhäva kommunistpartiet och Xi Jinpings ledarskap i positiv dager. Xi Jinpings tankar har också förts in i Kinas klassrum, och riskerar även att läras ut i de över 500 Konfuciusinstitut som etableras världen över.

ENERGI & MILJÖ

China’s $8 trillion construction programme ’riskiest environmental project in history’ – Megaprojektet med Kinas nya sidenvägar har mött såväl ris som ros, om allt från katalysator för välbehövlig utveckling till skuldfälla som gör fattiga länder överbelånade och politiskt beroende av Kina. I tider då klimatpåverkan och miljö står högt på agendan, är det dock underligt att just denna aspekt av Kinas nya sidenvägar knappt uppmärksammas alls. En australiensisk professor varnade dock i veckan för att projektet – som innefattar infrastruktur och oljeledningar för tusentals miljarder kronor i 64 länder – är det ”mest riskfyllda projektet i historien” från miljösynpunkt, särskilt som det är svårt för kinesiska myndigheter att kontrollera att de företag som arbetar utomlands följer uppsatta riktlinjer även om de skulle vilja. Brist på transparens och miljötänk har resulterat i ett särskilt dåligt track record för kinesiska företag på detta område. Samtidigt varnar Världsnaturfonden för att Kinas nya sidenväg sträcker sig över 46 särskilt känsliga områden för biologisk mångfald, samt utgör ett potentiellt hot mot 265 utrotningshotade djurarter och 1 739 områden som är viktiga för att skydda fåglar eller annan biologisk mångfald lokalt.

Pollution studies cast doubt on China’s electric-car policies – Inget land satsar lika hårt som Kina på elbilar, med stora subventioner från myndigheterna och en uttalad plan att vara världsledan inom området år 2025. Financial Times ifrågasätter dock om detta har någon positiv miljöpåverkan alls. Den elektricitet som bilarna behöver för att ladda sina batterier kommer ju nämligen från Kinas energisektor, som fortfarande främst drivs på av en smutsig kolindustri. Omställningen från kol till grönenergi går helt enkelt för långsamt för att elbilarna ska kunna beskrivas som miljövänliga. Forskning visar nu tvärtom att laddningen av bilbatterierna kräver mer koldioxid än att köra på bensin, samt att elbilar släpper ut mer luftpartiklar av sorten PM2,5 än konventionella bilar. I bästa fall innebär elbilarna att föroreningar och utsläpp förflyttas från en del av landet till en annan. Farhågorna upprepades också i en nya studie som Tsinghua University genomfört tillsammans med Harvard University. Snarare än miljöpåverkan kan Kinas satsningar på elbilar vara säkerhetspolitisk till sin natur. Att minska antalet bensindrivna bilar gör nämligen Kina mindre beroende av importerad olja.

SAMHÄLLE & KULTUR

China’s mass indoctrination camps evoke Cultural Revolution – En skrämmande artikel där Associated Press har intervjuat personer som suttit i de läger för politisk omskolning som etablerats för muslimska minoriteter i provinsen Xinjiang. Upp till en miljon muslimer har utan någon som helst föregående rättslig process tvingats in i dessa läger under det senaste året. Där berättar en kazakisk man – som hamnade i lägret trots sitt utländska medborgarskap – om hur fångarna tvingas utöva självkritik, fördöma sin religion och sitt livssätt samt hylla kommunistparitet genom sånger och propagandaverser som upprepas i timtal. AP talar även med en lärare som flytt från ett av lägren, och berättar om hur fångarna där delas in i tre olika kategorier. Många av de intagna är fattiga bönder som hamnat där för att de inte talar kinesiska eller inte firar kinesiska högtider. Lägersystemet, som fortfarande är under utbyggnad, är det senaste steget i ledet av förtrycket mot muslimska minoriteter i Xinijang sedan Chen Quanguo blev partichef där i augusti 2016. Chen var tidigare partichef i Tibet, där han blev ökänd för de hårdhänta metoder med vilka områdets buddister rättades in i ledet.

Sexpat Journalists Are Ruining Asia Coverage – Den senaste tiden har ett par sexskandaler bland utländska journalister i Kina uppmärksammats. De har bland annat lett till att Los Angeles Times korrespondent Jonathan Kaiman stängts av från tidningen och lämnat sin post som ordförande för Foreign Correspondents’ Club China, efter att två kvinnor anklagat honom för vad som många beskrivit som våldtäkt. Fallen har lett till en stor debatt, och i helgen också till en lång artikel i ämnet i Foreign Policy, som ligger i topp som tidningens mest lästa artikel alla sektioner fortfarande i dag. Där berättar Joanna Chiu om sina egna erfarenheter som kvinnlig journalist i Asien, vilket inkluderar skamlösa förslag och flera bilder på manliga reporters könsorgan. Hon varnar också för att utländska manliga korrespondenters beteende i Kina och Asien påverkar själva rapporteringen av området, eftersom lokala kvinnliga journalister och samarbetspartners av olika anledningar är särskilt utsatta.

Go toTop