Kina sjösätter sitt första egenbyggda hangarfartyg

Det har under april månad ryktats om att Kina snart kommer sjösätta det första hangarfartyg som landet byggt helt på egen hand, vilket går under namnet ”Type 001A”. Så skedde denna vecka; under gårdagen rapporterade bland annat South China Morning Post hur fartyget lämnade hamnen i nordkinesiska staden Dalian för att för första gången testa sin sjövärdighet.

I samband med detta publicerar Center for Strategic and International Studies (CSIS) en artikel med frågor och svar, ämnad att räta ut grundläggande frågetecken gällande Type 001A, dess standard och Kinas framtida byggnation av hangarfartyg.

CSIS framhåller att det nya fartyget innehåller flera tekniska framsteg jämfört med Liaoning, Kinas första och enda hangarfartyg av gammal sovjetisk modell som köptes från Ukraina och efter omfattande renoveringsarbete sjösattes 2012.

Även om Type 001A påminner om Liaoning så har exempelvis såväl radarsystemens som flygplanens kapacitet förbättrats. Färdigställandet av det helt nya fartyget är även ett bevis på ett ökat kinesisk kunnande vad gäller själva produktionen, och ett kvitto på att ytterligare framsteg kan förväntas med framtida modeller.

CSIS understryker dock att det nya fartygets kapacitet, av flera anledningar, ligger långt efter de amerikanska hangarfartygens:

Q2: What are some of the key areas where Chinese and U.S. aircraft carriers differ?

A2: U.S. aircraft carriers field cutting-edge technology, which gives them several key advantages over their Chinese counterparts. The Liaoning and Type 001A rely on ski jump-style launch systems instead of the steam catapults used by the United States, forcing Chinese aircraft to expend considerable internal fuel during takeoff. Aircraft launched from U.S. carriers have a significantly higher maximum takeoff weight, which enables them to carry a larger payload and more fuel. U.S. carriers also enjoy larger airwings with more advanced aircraft.

(…)

Importantly, successful carrier operations depend on more than just technology. The United States has decades of experience operating and maintaining carrier fleets, which gives it a massive advantage in terms of personnel. The Chinese are still in the process of training its pilots and personnel to carry out carrier operations and updating its naval doctrine to reflect the introduction of carriers into its navy. While over time the Chinese will close some of the aforementioned technology gaps, it will still continue to lag the United States in terms of the experience of its carrier operators and naval aviators.

Dessutom drivs nya amerikanska hangarfartyg genom kärnkraft, medan det nya kinesiska fartyget tar sig fram med hjälp av ångturbiner. Vidare är tekniken som USA:s flygplan använder för att lyfta mer avancerad, vilket innebär att de kan bära mer bränsle och bestyckas med tyngre vapen.

Type 001A förväntas, liksom Liaoning, behöva ett par års test av sjöduglighet innan den kan tjänstgöra i reguljära uppdrag. Men det kommer dock inte dröja länge innan Kina har fler hangarfartyg än så i tjänst.

Enligt CSIS har arbetet på ett tredje fartyg, som går under namnet Type 002 eller CV-18, redan påbörjats. Antalet hangarfartyg som Kina planerar bygga uppskattas till mellan sex och tio.

Men, konstaterar CSIS, på grund av bristande transparens är det svårt för utomstående att fastställa detta antal eller den tidsplan som gäller för byggnationen. Man menar dock att ”inte vore någon överraskning” om Kina hade fyra stycken hangarfartyg med tillhörande stridsgrupper i bruk redan år 2030.

Resurser saknas knappast. Kinas militärbudget har mer än tiodubblats sedan år 2000 och är nu tre gånger större än Rysslands. Ett rikt land och en stark militär är de två viktigaste uttalade ingredienserna i president Xi Jinpings slogan ”den kinesiska drömmen”.

Type 001A sjösätts bara en vecka efter att Liaoning medverkade i övningar med skarp ammunition i Taiwansundet, bara 45 kilometer från den taiwanesiska ön Kinmen. Övningarna föranleddes i sin tur av att Xi Jinping inspekterade fartygen som där deltog, och iklädd militäruniform kungjorde att det nu är ”viktigare någonsin tidigare” att modernisera landets flotta.