Veckan som gick: Nyhetsbrev från Kina/Asien vecka 17

Veckans nyhetsbrev fokuserar på de växande tveksamheterna kring Kina nya sidenväg, samt tilltagande krav på sanktioner mot delar av kinesiska staten som gjort sig skyldig till förföljelse mot religiösa minoriteter och ligger bakom de hundratals ”framtvingade erkännanden”som ägt rum sedan 2013.

Under brevets sista rubrik uppmärksammas även Kinas växande globala inflytande över högskolor och andra akademiska institutioner.

De kommande två nyhetsbreven här på InBeijing kommer att utgå. Detta eftersom jag nästa helg ska resa till Papua Nya Guinea, ett av världens minst urbaniserade och utvecklade länder, där internet är allt annat än tillgängligt och stabilt.

Det blir det längsta uppehållet här på InBeijing sedan starten 2010. Men den 14 maj är jag tillbaka med nästa nyhetsbrev och fortsätter därefter rapportering med oförminskad kraft.

Håll till godo med nedanstående nyhetsbrev tills dess. Och tack återigen till alla som sponsrar mig via Paetron, och möjliggör att jag kan lägga mer tid på denna nyhetssida.

EKONOMI & HANDEL

EU ambassadors band together against Silk Road – En av de kanske viktigaste nyheterna den gångna veckan kom från tyska Handelsblatt, som sett en rapport med skarp kritik mot den nya sidenvägen (OBOR) som 27 av 28 EU-länders ambassadörer i Kina skrivit under. Rapporten framhåller att detta Xi Jinpings personliga prestigeprojekt bryter mot standarder vad gäller bland annat miljö, arbetsrätt och transparens. Vidare menar rapporten att OBOR främst gagnar statlig kinesiska företag som får lejonparten av byggkontrakten, och är skräddarsytt för att forma en globalisering på kinesiska villkor. Det var endast Ungerns ambassadör som inte skrev under rapporten, vilket kopplas samman med att landet är en av de största europeiska mottagarna av kinesiska investeringar relaterade till OBOR. (Läs min sammanfattning på svenska.)

EU suspects tax fraud at China’s new gateway to Europe – Statliga företaget COSCO:s köp av hamnen Piraeus i Grekland 2016 utgör Kinas viktigaste europeiska förvärv hittills relaterat till den nya sidenvägen. Sedan dess har hamnens kapacitet att hantera exporter sexdubblats. I veckan rapporterade Reuters om hur hamnen sedan dess också har blivit centrum för omfattande skattebedrägeri. Det är italienska myndigheter som i samarbete med europeiska anti-bedrägerienheten OLAF har startat en utredning mot de kinesiska företag med kriminella kopplingar som undviker moms på de varor man importerar till Europa från Kina via Piraeus. Enligt uppgifter till Reuters ska aktiviteterna ska ha kostat italienska skattebetalare ”tiotals miljoner euro”, vilket kan vara i underkant eftersom utredningen just har startat. Också grekiska myndigheter ska ha påbörjat en separat utredning.

POLITIK & INTERNATIONELLA RELATIONER

North Korea Is Not De-Nuclearizing – De senaste veckorna har Nordkorea gett signaler om att man är redo att tillmötesgå såväl USA som Sydkorea på flera punkter, bland annat vad gäller kärnvapen. The Atlantic underströk dock i veckan att omvärlden inte bör hurra för tidigt. De förslag och åtgärder som Pyongyang presenterat är visserligen ett steg i rätt riktning, men innebär osannolikt någon kärnvapennedrustning på Koreahalvön. Löften att upphöra med tester av kärnvapen och missiler bör snarast ses som ett tecken på att Nordkorea redan utvecklat en kärnvapenarsenal som ledningen känner sig nöjd med och planerar att hålla intakt. Dessutom har diktatorn Kim Jong Un endast lovat att inte använda sina kärnvapen om det inte föreligger något kärnvapenhot mot Nordkorea; en tom formulering som också används av andra kärnvapenmakter. The Atlantic påminner vidare om att Nordkorea har brutit mot liknande löften flera gånger tidigare, som när man 1999 och 2006 plötsligt utförde missiltester trots att man lovat att sluta upp med dessa.

For Taiwanese, Democracy is the Only Game in Town — And They Would Fight to Defend it – En ny undersökning från National Chenchi University visade i veckan att Taiwans invånare fäster stor vikt vid och är villiga att kämpa för sin demokrati. 67,7 procent av de tillfrågade är redo att försvara Taiwan mot kinesisk aggression, en andel som i åldersgruppen 20-39 nu överstiger 70 procent. Taiwan Sentinel påpekar vidare att 91,1 procent i nuläget vill behålla status quo, vilket de facto innebär att Taiwan är en självständig stat. Endast 1,5 procent av öns befolkning förespråkar omedelbar återförening med Kina. En stor andel av de tillfrågade uppger visserligen att de är missnöjda med hur Taiwans demokratiska system fungerar. Men icke desto mindre svarade 94 procent av de tillfrågade att det är ”viktigt” att leva i en demokrati. Hela 86,2 procent av åldersgruppen 20-39 höll med om påståendet att det existerar vissa problem i en demokrati, men att det fortfarande är det bästa politiska systemet. Taiwans invånare är därmed bland de som värderar demokrati högst i hela Asien, men ändå har få västerländsk demokratier någon kontakt med Taiwan på grund av hot från diktaturen Kina.

US could sanction Chinese officials over Xinjiang abuses – AP citerade nyligen en hög tjänsteman inom USA:s utrikesdepartement säga att USA kan införa sanktioner mot Kina på grund av de omfattande förföljelserna mot den muslimska minoriteten uigur i provinsen Xinjiang, som intensifierats betydligt under det senaste året. På senare tid har ”tiotusentals” muslimer låsts in i politiska omskolningsläger utan någon som helst föregående rättslig process. USA har visat allt större intresse i frågan sedan flera familjemedlemmar till sex journalister som flytt Kina och nu är verksamma i USA också låsts in, eftersom journalisterna har amerikanskt medborgarskap. Kinas utrikesministerium kallar uppgifterna för ”grundlösa” och menar att harmoni råder mellan alla etniska grupper i Xinjiang. AP understryker dock att den religiösa förföljelsen i Xinjiang nått nya höjder sedan den ökände Chen Quanguo förflyttades dit som partichef efter att tidigare ha styrt Tibet med hårdhandskarna.

INTERNET, TEKNIK & MEDIA

When TV Takes Part in Human Rights Abuse – En artikel i New York Times uppmanade i veckan till sanktioner mot Kina på ännu ett område, nämligen mot landets statliga medier som medverkat i produktionen av framtvingade erkännanden. Texten är skriven av Peter Dahlin, som själv paraderats på kinesisk tv, och berättar hur han tvingades ”erkänna” för att han och flickvännen skulle släppas från det underjordiska fängelse där de hölls. När iransk tv sände liknande erkännanden 2013 så möttes landet av sanktioner från EU. Vidare har Russia Today nyligen förts in under ”Foreign Agents Registration Act” i USA. Det vore därför logiskt med liknande åtgärder mot Kinas statliga tv, som i och med alla framtvingade erkännanden de facto spelar en stor roll i Kinas utrikespolitik. Bland annat, skriver Dahlin, vore det möjligt att använda den så kallade Magnitsky-akten för att införa sanktioner mot individer som styr över och tar beslut inom statliga kinesiska medier.

U.S. Weighs Emergency Powers to Curb China Tech Investments – Kinesiska investeringar i amerikanska internet- och teknikföretag kan bli nästa måltavla i det handelskrig som nu rullas upp mellan Kina och USA. Enligt Bloomberg överväger USA:s myndigheter att använda sig av en särskild nödfallslag för att försvåra investeringar i denna sektor, vilket hänger samman med stölder av intellektuella rättigheter och andra brott som kinesiska företag gjort sig skyldiga till enligt amerikanska myndigheters utredningar. Samtidigt varnar Bloomberg för att dessa restriktioner skulle försvåra för amerikanska företag att anskaffa kapital, vilket i sin tur skulle riskera hålla nere värdet på bolag inom denna sektor. USA:s finansminister Steven Mnuchin har nu till 21 maj på sig att föreslå åtgärder mot kinesiska investeringar i industrier eller teknologier som bedöms särskilt viktiga.

China’s Xi says internet control key to stability – Under helgen citerade Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua nya direktiv från president Xi Jinping, som gjorde gällande att myndigheterna måste stärka sitt grepp över internet ytterligare. Detta för att ekonomiska och sociala mål ska kunna uppnås. Xi menar att utan ”säkerhet” på nätet så finns det heller ingen nationell säkerhet vilket i sin tur är en förutsättning för ekonomisk och social stabilitet samt slå vakt om ”massornas bästa intressen”. Internet ska inte tillåtas tjäna som plattform för skadlig information och rykten, sade presidenten vidare. Reuters framhåller att Xi Jinpings under sin tid vid makten redan ansvarat för en omfattande kampanj för att bringa internet under större kontroll än tidigare. Nu menar nyhetsbyrån att Kina också vill ta en ledarroll för att reglera internet globalt.

ENERGI & MILJÖ

Will China beat the world to nuclear fusion and clean energy? – BBC rapporterar om Kinas framgångar med att alstra energi från kärnfusion, efter att ha fått exklusiv tillgång till faciliteter i provinsen Anhui som jobbar med detta. Enligt uppgift ska Kina ligga längst fram i världen på detta område, som potentiellt kan innebära oändlig energialstring nästan helt utan avfall eller andra sorters föroreningar. Det finns nämligen ingen annanstans i världen där man klarar av att hålla processen igång lika länge som här i Anhui. Forskningen är extremt kostsam, men Kina hoppas på ytterligare genombrott för att kunna förse sina städer med renare energi än i dag. Målsättningar existerar redan där processen måste kunna hållas igång tio gånger längre än vad som är möjligt nu, i temperaturer upp till 100 miljoner grader celsius.

China’s Arctic Ambitions in Alaska – The Diplomat skriver långt och utförligt om Kinas växande närvaro i Arktis, vilket kopplas samman med den potential som området har vad gäller energi. Sedan tidigare har Kina redan skrivit avtal om att utvinna naturgas i Alaska, vilket är en av de främsta anledningarna till att man också har siktet inställt på Arktis som helhet då en tredjedel av världens reserver av naturgas tros finnas där. Den globala uppvärmningen sker dubbelt så snabbt i Arktis än genomsnittet i övriga världen, vilket inte bara möjliggör ny utvinning av naturresurser utan även öppnar upp för nya farleder till sjöss. Detta har fått Kina att presentera sin vision om en ”arktisk sidenväg”, och släppa ett vitpapper om sina framtida planer för området. Kina har redan en plats i arktiska rådet som observatör, och The Diplomat utfärdar en varning till amerikanska myndigheter att Kinas stora ambitioner i Arktis riskerar ge landet ett försprång i området.

SAMHÄLLE & KULTUR

Why is the US targeting China’s Confucius Institute? – Debatten kring Konfuciusinstituten har intensifierats i USA. De senaste månaderna har kongressmedlemmar, flera akademiska grupperingar och chefen för FBI anklagat dessa institut för att vara en slags omstörtande mekanismer som kontrolleras av Peking för att marknadsföra kommunistpartiets världsbild på amerikanska universitet. FBI-chefen Christopher Wray vittnade inför kongressen i februari i år och menade att individer vid instituten infiltrerar amerikanska universitet för att samla in underrättelser för kinesiska myndigheters räkning. I Texas har kongressmedlemmar rakt av rekommenderat universitet att avsluta samarbetet med kinesiska myndigheter. Deutsche Welle skriver med anledning av detta en lång artikel om institutens bakgrund och utveckling. Det nu finns cirka 525 Konfuciusinstitut världen över, varav 40 procent återfinns i USA. Redan 2014 mötte dessa omtalade institut kritik från American Association of University Professors, som kallade instituten för den kinesiska statens förlängda arm. Flera ämnen får inte diskuteras, bland annat Tibet, Taiwan, massakern vid Himmelska fridens torg samt förföljelsen av religiösa minoriteter eller utövare av Falun Gong.

The Chinese Communist Party Is Setting Up Cells at Universities Across America – Kinas kommunistparti har under de senaste åren satt upp particeller på utländska universitet med hjälp av kinesiska utbytesstudenter, skriver Foreign Policy. Tidningen berättar närmare om ett konkret exempel från Univeristy of Illinois, där en kinesisk student vittnar om hur hen medverkat i detta, på order från sitt gamla universitet i Kina. Bland annat har particellen ordnat visningar av kinesisk propaganda och rapporterat på andra kinesiska utbytesstudenter som ansetts vara ”fientliga” mot partiet. Detta har skett i separata möten med lärare och tjänstemän när studenterna i particellen åkt hem till Kina under ledigheten. Dessa particeller har inte bara poppat upp på flera universitet i USA, utan även i flera andra länder varav Foreign Policy listar ett drygt dussintal. Statliga kinesiska medier rapporterade även i november i fjol om etableringen av ett ökat antal particeller vid utländska universitet och högskolor. Deras uttalade mål är att ”marknadsföra partiet och myndigheternas politik”.

What’s the ‘Dirty Secret’ of Western Academics who Self-censor Work on China? – South China Morning Post gav i helgen ytterligare ett konkret exempel på hur Kina lyckas sprida självcensur också bland utländska akademiker. När den australiensiska akademikern Jamen Leibold ville publicera en text med kritik mot Kinas nya sidenväg i The China Quarterly som ges ut av Cambridge University Press, drog två europeiska akademiker in sina texter i samma nummer av rädsla för att de skulle få problem med visum till Kina i framtiden. Exemplet visar tydligt hur effektivt självcensuren fungerar på egen hand, eftersom kinesiska myndigheter inte ens hade varnat akademikerna i fråga som agerade på egen hand för att stoppa publiceringen av sina artiklar.