Margot Wallström om kidnappade amerikaner i Nordkorea

20 mars, 2018

Under föregående helg besökte Nordkoreas utrikesminister Ri Yong Ho Stockholm, där han träffade sin svenske motsvarighet Margot Wallström. Som väntat gavs inte särskilt mycket konkret information angående vad de två samtalade om, men givetvis stod ett eventuellt möte mellan Nordkoreas diktator Kim Jong Un och USA:s president på agendan.

Det är nämligen så att USA inte har någon ambassad i Nordkorea, och att den diplomatiska kontakten länderna emellan vanligtvis sköts via Sverige. Detta har sin historiska förklaring i att Sverige, tillsammans med Schweiz, blev det första västerlandet med diplomatisk representation i Nordkorea efter Koreakrigets eldupphör.

Detta innebär i sin tur även att USA länge har gått via Sverige för att förhandla om de tiotals amerikaner som Nordkorea kidnappat genom åren. För tillfället sitter tre amerikanska medborgare fängslade i Nordkorea, och efter mötet med Ri Yong Ho gjorde Wallström ett uttalande om dessa som fick många att höja på ögonbrynen:

The release of three U.S. citizens held in North Korea should not be a condition for the planned summit between U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un, Sweden’s foreign minister said on Monday.

(…)

Asked about the three Americans, Swedish Foreign Minister Margot Wallstrom said: “I don’t want to have those elements involved in all of this … this is not a time to put up a lot of conditions and preconditions.”

Citatet är saxat från Japan Times, men har även rapporterats av bland annat Reuters under rubriken ”Leave detained Americans out of Kim-Trump summit, Sweden says”.

Uttalandet är häpnadsväckande på många vis. Till att börja med så kan man fråga sig huruvida Wallström inte tar sig vatten över huvudet, när hon offentligt uppmanar USA att inte ställa krav som skulle kunna innebära frigivningen av landets kidnappade medborgare?

Vidare så rimmar uttalandet väldigt illa med rapporter som sannolikt avgetts av källor inom Utrikesdepartementet i syfte att ge Sverige beröm för ha utnyttjat detta tillfälle att försöka få de tre amerikanerna frisläppta.

I en artikel med rubriken ”Sweden helping negotiate release of Americans held in North Korea” rapporterar CNN:

North Korean Foreign Minister Ri Yong Ho is in Stockholm for talks with his Swedish counterpart. Sources tell CNN that Sweden ”engaged heavily” in the issue of the American detainees, and since Sweden is a protective power for the US, it also represents the country’s interest in all talks with North Korea.

”Any movement on the issue of these detainees would be a huge deal for the US,” one source with knowledge of negotiations said, adding that Sweden did not issue any ultimatum during the weekend talks; rather, they brought it up as something that would ”move things in the right direction”.

The Local är inne på samma linje i en artikel med rubriken ”Sweden used North Korea talks to push for release of detained Americans: report”.

Det är lätt att lokalisera en uppenbar motsättning här. Dels sägs svenska myndigheter jobbat hårt för att få amerikanerna fria, men samtidigt säger Margot Wallström offentligt att deras frigivning inte bör vara ett villkor för samtal mellan USA och Nordkorea.

Givetvis skulle detta kraftigt underminera ett eventuellt krav från USA på att samtal med Nordkorea endast kan hållas endast om regimen släpper de amerikanska fångarna. Wallströms uttalande i princip omöjliggör att USA nu kan inta en sådan ståndpunkt.

Det ligger nära till hands att tänka sig följande händelseförlopp: Sverige ber Nordkorea att släppa fångarna som ett villkor för mötet – sannolikt på uppmaning från USA – varpå nordkoreanerna säger att man så inte tänker göra. Av rädsla för att mötet då inte ska bli av överhuvudtaget, så uppmanar Sverige istället USA att sätta sig ner med Nordkorea utan att de kidnappade amerikanerna först släpps.

Ovanstående rader är förstås bara spekulation. Men den största elefanten i rummet här är sann, men har ändå inte framhållits av några medier. Nämligen det faktum att det under Wallströms tid som utrikesminister suttit en svensk medborgare kidnappad i Kina under två och ett halvt år.

Givetvis blir det lite tragikomiskt när svenska Utrikesdepartementet säger sig vilja fixa biffen med de tre kidnappade amerikanerna, samtidigt som man visat en slående uppgivenhet som stundtals gränsat till ointresse vad gäller fallet Gui Minhai.

Så när Wallström uppmanar USA att ”lämna ute” sina tre kidnappade medborgare från förhandlingar om samtal med Nordkorea, så måste hon i alla fall få beröm för att vara konsekvent.

Hennes eget Utrikesdepartement har ju inte tvekat att ”lämna ute” den kidnappade svenska medborgaren Gui Minhai från stora delar av sina samtal och relationer med Kina.

Go toTop